KMO

ULUSAL BAĞCILIK ve ŞARAP SEMPOZYUMU ve SERGİSİ PROGRAMI 6 KASIM 2008 (I.GÜN) ANA SALON 08:30 – 09:00 Kayıt 09:00 – 11:20 Açılış Konuşmaları Necdet Özer Denizli Ticaret Odası Başkanı İbrahim Tefenlili Denizli Ticaret Borsası Başkanı Müjdat Keçeci Denizli Sanayi Odası Başkanı Mehmet Soğancı TMMOB Başkanı Necdet Fazıl Ardıç Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Yavuz Erkmen Denizli Valisi Sergi Açılış Konuşmaları ve Açılış Nihat Aktan, Prof. Dr. (Sempozyum Onur Konuğu) Nedim Atilla (Akşam Gazetesi Yazarı) 11:20 – 12:00 Görsel Sunum-Özgen Acar (Cumhuriyet Gazetesi) 12:00 – 13:00 Öğle Yemeği 13:00 – 14:30 I.Oturum: Sürdürülebilir Şarap Bağcılığı (I) Oturum Başkanı: Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Prof. Dr. Ankara Üniv. 13:00 – 13:15 Sürdürülebilir Şarap Bağcılığında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de Gen Kaynakları(Çağrılı) Salih ÇELİK, Prof.Dr. Namık Kemal Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl. 13:15 – 13:30 Sürdürülebilir Şarap Bağcılığında Tarımsal Mekanizasyonu Teknik, Ekonomik ve Ekolojik Rolü Anıl GÜCÜYEN, Arş. Gör., Ediz ULUSOY, Prof.Dr. Ege Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Böl. 13:30 – 13:45 Bağcılık ve Şarapçılıkta İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Kalite ve Güvenlik Turgut CABAROĞLU, Prof. Dr. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Gıda Müh. Böl. 13:45 – 14:00 Bağcılık ve Küresel Isınma Atilla ERİŞ, Prof. Dr., Hatice GÜLEN, Doç. Dr. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl., Ece TURHAN, Dr. Osmangazi Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl., Nezihe KÖKSAL, Dr., Asuman CANSEV, Arş. Gör. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl. 14:00 – 14:15 Bağlarda İlaç Uygulama Başarısını Artırmaya ve Sürüklenmeyi Azaltmaya Yönelik Teknikler Öncül K. CANER, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enst. Müd., Hüseyin GÜLER, Arş. Gör., Erkan URKAN, Müjdat TOZAN, Prof. Dr. Ege Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Böl. 14:15 – 14:30 Soru- Cevap 14:30 – 14:45 Ara 14:45 – 16:30 II.Oturum : Sürdürülebilir Şarap Bağcılığı (II) Oturum Başkanı: Gökhan GÜNAYDIN, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Müh. Odası Bşk 14:45 – 15:00 Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Olgunluk Derecelerinin Şarabın Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Fehmi YAYLA, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enst. 15:00 – 15:15 Çalkarası Üzümünden Elde Edilen Pembe Şarapların Aroma Maddeleri Bileşiminin GC-MS- FID İle Belirlenmesi Turgut CABAROĞLU, Prof. Dr., Kemal ŞEN, Arş. Gör.Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Gıda Müh. Böl., Semril ZORLU, Kavaklıdere Şarapları 15:15 – 15:30 Milli Koleksiyon Bağındaki Üzüm Çeşitlerinin Şaraplık Özelliklerinin Araştırılması Fehmi YAYLA, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enst. 15:30 – 15:45 Sözleşmeli Üretim ve Üretici Örgütlenmesi Adnan ÇOBANOĞLU, Üzüm Üreticileri Sendikası Genel Başkanı 15:45 – 16:00 Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerine Ait Çekirdeklerin Toplam Fenolik Madde İçerikleri ve Antiradikal Aktivitelerinin Belirlenmesi H. İbrahim UZUN, Prof. Dr., Arzu BAYIR, Arş. Gör. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl. 16:00 – 16:15 Soru- Cevap 16:15- 16:30 Ara SALON D 15:30 – 15:45 Satureja hortensis L. Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Yaş Üzümün Depolama Süresince Bozulması Üzerine Etkisi ve Fitotoksik Aktivitesi Recep KOTAN, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl., Neslihan DİKBAŞ, Atatürk Üniv. Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fatih DADAŞOĞLU, Atatü Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl, Ahmet ÇAKIR, Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fak., Kimya Böl. ANA SALON 16:30 – 17:30 III.Oturum : Sürdürülebilir Şarap Bağcılığı (III) Oturum Başkanı: Atakan GÜNAY, Gıda Müh. Odası Bşk. 16:30 – 16:45 Atık Yönetimi (Çağrılı) Kamil EKİNCİ, Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Böl. 16:45 – 17:00 Verimli ve Kaliteli Bağcılık için Modern Teknolojiler (Terbiye – Sulama - Fidan – Gübreleme –İlaçlama –Örtüaltı) İlhan DOĞAN, MODENERJİ Bağcılık Sistemleri 17:00– 17:15 Gıda Güvenliğinde Glikoz- Üzüm Stoklamada Devrim Tuncer BEYBAĞA, Üretici Gazetesi İmtiyaz Sahibi 17:15 – 17:30 Denizli İli Üzüm Çeşitlerinde Kurutma Sırasında Antioksidan Kapasitedeki Kayıpların Araştırılması ve Toplam Antioksidan Kapasitelerinin Tayini Mehmet ALTUN, Yrd. Doç. Dr., Mustafa ÖZYÜREK, Arş. Gör., Kubilay GÜÇLÜ, Yrd. Doç. Dr., Reşat APAK, Prof. Dr. İstanbul Üniv. Müh. Fak. Kimya Böl. AÇILIŞ KOKTEYLİ 7 KASIM 2008 (II.GÜN) ANA SALON 09:00 – 10:30 IV.Oturum : Sürdürülebilir Şarapçılık (I) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürol ERGİN, Milletvekili 09:00 – 09:15 Glikozidaz Enzimin Bornova Misketi Üzümünden Elde Edilen Şarapların Aroma Bileşikleri Üzerine Etkisi Serkan SELLİ, Arş. Gör., Ahmet CANBAŞ, Prof. Dr., Turgut CABAROĞLU,Prof. Dr., Hüseyin ERTEN, Y.Doç. Dr.,Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Gıda Müh. Böl., Ziya GÜNATA,UMR IR2B,ENSAM-INRA,Université MontpellierII, 09:15 – 09:30 Cabernet Sauvignon ve Merlot Üzümlerinden Üretilen Şaraplardaki Resveratrol Düzeyleri Üzerine İklim Koşulları, Kültürel İşlemler ve Bitki Koruma Uygulamalarının Etkileri B.Çaylak ADIGÜZEL,Dr., N. ÇETİNKAYA, Yrd.Doç.Dr.,U. YÜCEL, Prof. Dr., Ege Üniv. Ege MYO 09:30 – 09:45 Denizli Yöresi Öküzgözü Üzümlerinin Fenol Bileşikleri ve Renk Bileşimleri Üzerine Cibre Fermantasyonu Süresinin Etkisi Haşim KELEBEK, Ahmet CANBAŞ, Prof. Dr., Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Gıda Müh.Böl. 09:45 – 10:00 Öküzgözü, Boğazkere ve Kalecik Karası Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Genel Özellikleri Haşim KELEBEK, Ahmet CANBAŞ, Prof. Dr.,Turgut CABAROĞLU, Prof. Hüseyin ERTEN, Y.Doç.Dr., Serkan SELLİ, Arş.Gör., Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Gıda Müh. Böl. , 10:00 – 10:15 Şarapta Duyusal Kaliteye Etki Eden Belirleyen Lezzet Bileşenleri Arınç KAFTAN, Yrd. Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniv. Gıda Müh. Böl. 10:15 – 10:30 Soru- Cevap 10:30 – 10:45 Ara SALON D 10:30 – 10:45 Şarap Tesis ve Makine Yatırım – Finansman Kredileri Aziz TERZİ, Tarım Bankacılığı Bölge Yönetmeni, TEB ANA SALON 10:45 – 12:15 V.Oturum : Sürdürülebilir Şarapçılık (II) Oturum Başkanı: Mehmet Besleme, Kimya Müh. Odası Bşk. 10:45 – 11:00 Şarap Üretiminde Temel Konular (Çağrılı) Hatice Kalkan YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr. Ege Üniv. Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. 11:00 – 11:15 Şarap Üretiminde Alkol Fermantasyonu Esasları Hatice Kalkan YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr. Ege Üniv. Müh. Fak. Gıda Müh. Böl 11:15 – 11:30 Anadoluda Şarap Kültürü (Çağrılı) Ertan ANLI, Doç. Dr. Ankara Üniv. Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. 11:30 – 11:45 Şarap ve Sağlık Ayşe Özfer ÖZÇELİK,Prof. Dr., Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU, Prof. Dr., M. Volkan YILMAZ, Arş. Gör. Ankara Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik Böl. 11:45 – 12:00 Şarabın Sağlık Üzerine Etkileri Tankut İLTER,-Prof. Dr., Ege Üniv.i Tıp Fak. Gastroenteroloji Bilim Dalı, Eren AKÇİÇEK-MD. Dr. Ege Üniv. Tıp Fak. Gastroenteroloji Bilim Dalı 12:00 – 12:15 Soru- Cevap 12:15 – 13:00 Öğle Yemeği ANA SALON 13:00 – 14:30 VI.Oturum : Sürdürülebilir Şarapçılık (III) Oturum Başkanı: Gürel Nişli, Prof. Dr. Ege Üniv. 13:00 – 13:15 Avrupa Birliği Şarap Ortak Piyasa Düzeni ve Türkiye’nin Uyum Sürecinde Yapması Gerekenler Elif Özlem İLERİ, Uzman TAPDK 13:15 – 13:30 Şarapta Coğrafi Orijinin Belirlenmesi ve Sahteciliğin Önlenmesi İçin Sınıf-Numara Metodu Güner SAKA, Şenay ESER, Anadolu Üniv., BİBAM (Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi), Rıdvan SAY, Prof. Dr. Anadolu Üniv., BİBAM, Anadolu Üniv. Fen Fak. Kimya Böl. 13:30 – 13:45 Şaraplarda Kalite ve Köken Denetimlerini Düzenleyen Ulusal ve Uluslar arası Mevzuat . Artemis KARAALİ, Prof. Dr. Yeditepe Üniv., Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. 13:45 – 14:00 Şarap Sektöründe Ötv ve Bandrol Uygulaması (Çağrılı) Kemal OKTAR, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 14:00 – 14:15 AB ve Dünyadaki Gelişmeler Karşısında Sektörün Geleceği A. Ekber YILDIRIM, Dünya Gazetesi Yazarı 14:15 – 14:30 Soru- Cevap 14:30 – 15:00 Ara SALON D 13:00 – 14:30 ÇALIŞTAY : ŞARAP TADIM EĞİTİMİ 14:30 – 15:00 Şarapta Durultma ve Stabilizasyon (Aktif Bentonit, Jelatin, Kieselsol, Aktif Karbon ve Diğer Durltma ve Stabilizasyon Ajanlarının Kullanımı) Mr. Ulrich BEHM, E. Begerow GmbH & Co.- Almanya,Sinerji A.Ş. Şarap Filtrasyonunda İnnovasyon: Becopad (Innovation in Sheet Filtration: Becopad) Mr. Ulrich BEHM, E. Begerow GmbH & Co.- Almanya,Sinerji A.Ş. 15:00 – 17:00 PANEL - Sektörde Yaşanan Sorunlar ve Ulusal Çözüm Politikaları Panel Yöneticisi : Orhan Ziya Diren, CHP Milletvekili, Diren Şarapları Yön.Kur. Bşk. Coşkun GÜNER, Sevilen Şarapları Yön. Kur. Bşk. Şarap Üreticileri Derneği Bşk. Gökhan Söylemezoğlu, Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gürol Ergin, Prof. Dr. CHP Milletvekili Haluk Ayhan, MHP Milletvekili Hasan Erçelebi, Dr. DSP Milletvekili Mehmet Yüksel, AKP Milletvekili (Katılımları halinde) Murat Oral, Doluca Şarapları Yasin Tokat, Pamukkale Şarapları Yön. Kur. Bşk. ŞARAP GECESİ 8 KASIM 2008 (III.GÜN) ANA SALON 09:00 – 10:30 VII.Oturum : Sürdürülebilir Şarapçılık (IV) Oturum Başkanı: Artemis Karaali, Prof. Dr. Yeditepe Üniv. 09:00 – 09:15 Kayra Şarap Akademisi Tanıtımı Cüneyt UYGUR, Kayra Şarap Akademisi Müdürü 09:15 – 09:30 Şarap Fermantasyonunda Starter Kültür Kullanımı Simel BAĞDER, Arş. Gör., Filiz ÖZÇELİK, Prof. Dr. Ankara Üniv. Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. 09:30 – 09:45 Durultma Maddelerinin Şaraptaki Bazı Pestisitlerin Ortamdan Uzaklaştırılmasına Etkileri Kemal ŞEN , Arş. Gör., Turgut CABAROĞLU, Prof. Dr. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Gıda Müh. Böl. 09:45 – 10:00 Bazı Meyvelerden Çeşitli Tiplerde Şarap Üretimleri Üzerine Araştırmalar Selma GÜVEN, Prof. Dr., ÇOMÜ Mühendislik-Mimarlık Fak. Gıda Müh. Böl. 10:00 – 10:15 Karalahna Üzüm Çeşidinden Üretilen Kırmızı Şarapların Farklı Saklama Koşullarında Yıllandırılması Şahver İNAL, Meryem KOÇ, Hatice Kalkan YILDIRIM, Ege Üniv. Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. 10:15 – 10:30 Soru- Cevap 10:30 – 10:45 Ara 10:45 – 12:15 VIII.Oturum : Sürdürülebilir Şarapçılık (V) Oturum Başkanı: Mustafa Demircioğlu, Prof. Dr. Ege Üniv. 10:45 – 11:00 Bağcılık ve Şarapçılığa Genel Bir Bakış (Çağrılı) Jean Luc Colin, Şarap Uzmanı 11:00 – 11:15 Kobi’lere Yönelik Destekler Ünal Rıza YAMAN, Doç.Dr. EBİLTEM, Ege Üniv. 11:15 – 11:30 Şarap Pazarlaması ve Sektörün Pazarlama Sorunları Ece Nüket ÖNDOĞAN, Yrd. Doç. Dr., Şenay KALAYCI, Öğr. Göv. Serpil YALÇIN, Öğr. Göv. Ege Üniv. Ege MYO 11:30 – 11:45 Bağcılık, Şarap ve Tüketici Hakları Turhan ÇAKAR, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı 11:45 – 12:00 Şarap, Kültür, Turizm Değişimi Projesi Gürsel GÜNDOĞDU, Kültür Ve Turizm Bakanlığı-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 12:00 – 12:15 Soru- Cevap 12:15 – 13:00 Öğle Yemeği 13:00 – 15:00 PANEL – Dünyadaki Gelişmeler Karşısında Sektörün Geleceği Panel Yöneticisi: Coşkun GÜNER, Sevilen Şarapları Yön. Kur. Bşk., Şarap Üreticileri Derneği Bşk. Aziz KONUKMAN Prof. Dr. Gazi Üniv. Ahmet ALTINDİŞLİ Prof. Dr. Ege Üniv. Kazım ÇALIŞKAN TAPDK Başkanı Ali RENDAN TÜRSAB Genel Merkez Danışmanı Orhan Ziya DİREN Tokat Milletvekili, Diren Şarapları Yön. Kur. Bşk. Yasin TOKAT Pamukkale Şarapları Yön. Kur. Bşk. Sempozyum Değerlendirmesi Kapanış Konuşmaları ve Sonuç Bildirgesinin Okunması Atakan GÜNAY, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet BESLEME, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan GÜNAYDIN, Yrd. Doç. Dr. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 9 KASIM 2008 (IV.GÜN) Gezi Şarap bağları, Şarap fabrikaları, Pamukkale ve tarihi yerler

 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME