KMO

 ULUSAL BAĞCILIK VE ŞARAP SEMPOZYUMU

POSTER SUNUMLARI LİSTESİ

 

POSTER 1

ŞARAPÇILIĞIN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞARAP BAĞCILIĞI

Prof. Dr. Meltem BİLİCİ BAŞKAN, Araş. Gör. Ayşegül PALA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir

 

POSTER 2

SÜRYANİ KÜLTÜRÜNDE BAĞCILIK VE ŞARAP

Yrd.Doç.Dr. Gültekin ÖZDEMİR 1, Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim ÖZMEN 2

1 Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 21280 Diyarbakır.

2 Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 21280 Diyarbakır.

 

POSTER 3

DİYARABAKIR İLİ BAĞCILIĞI

Yrd.Doç.Dr. Gültekin ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KARATAŞ

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 21280 Diyarbakır.

 

POSTER 4

TÜRKİYE`DE YETİŞEN ÜZÜMLERDEN ELDE EDİLEN TİCARİ ŞARAPLARIN RESVERATROL DÜZEYLERİ

Prof.Dr. Ufuk YÜCEL 1,Öğr.Gör.Dr. Belkıs ADIGÜZEL ÇAYLAK 1,Yrd.Doç.Dr. Nedim ÇETİNKAYA 2

1 E.Ü. Ege Meslek Yüksekokulu, Bornova-İZMİR, .Ü. Ege Meslek Yüksekokulu, Bornova-İZMİR

2 E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki koruma Bölümü, Bornova-İZMİR

 

POSTER 5

ŞARAP VE OKRATOKSİN

Yrd.Doç.Dr. Mustafa EVREN 1, Öğr.Gör.Mustafa APAN 2, Araş.Gör. Esra TUTKUN 3

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

POSTER 6

ŞARAPTA BULUNAN AĞIR METALLERİN İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ

Yrd.Doç.Dr. Mustafa EVREN 1, Öğr.Gör.Sevil EVREN 2, Öğr.Gör.Mustafa APAN 3,

Araş.Gör. Esra TUTKUN 4

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu

4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

POSTER 7

ŞARAPLARDA HİSTAMİNİN ÖNEMİ

Yrd.Doç.Dr. Mustafa EVREN 1, Öğr.Gör.Sevil EVREN 2, Öğr.Gör.Mustafa APAN 3,

Araş.Gör. Esra TUTKUN 4

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu

4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTER 8

ŞARAPIN İNSAN BESLENMESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Yrd.Doç.Dr. Mustafa EVREN 1, Öğr.Gör.Sevil EVREN 2, Öğr.Gör.Mustafa APAN 3,

Araş.Gör. Esra TUTKUN 4

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu

3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu

4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

POSTER 9

ŞARAPTA BOZULMAYA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ERTEN,Araş.Gör. Hasan TANGÜLER

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Balcalı/ADANA

 

POSTER 10

ŞARAPLARDA MANTAR KOKUSU SORUNU

Doç. Dr. Ertan Anlı, Araş. Gör. Mustafa Bayram

Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Dışkapı, ANKARA

 

POSTER 11

Köpüren Şaraplarda Köpük Oluşumu ve Mekanizması

Prof.Dr. Ahmet Canbaş, Araş.Gör.Adnan Bozdoğan

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Balcalı/ADANA

 

POSTER 12

ŞARAPLARDA İSTENMEYEN AROMA MADDELERİ

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Araş. Gör. Murat Yılmaztekin

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 01330 Adana

 

POSTER 13

TOKALOĞLU KAYISISINDAN FARKLI TİPLERDE ŞARAP ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*

Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU, Melek L.SAKARLI

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 01330,Adana

 

POSTER 14

DİYARBAKIR (MERKEZ) KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE 2006-2007 KIŞ DÖNEMİ SOĞUK ZARARININ ETKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ 1, Yrd. Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR 1,

Ziraat Müh. Mustafa FİLİZAY 2, Yrd. Doç. Dr. Dilek DEĞİRMENCİ 3

1 Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 21280 Diyarbakır.

2 Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 21280 Diyarbakır.

3 Dicle Üniversitesi Bismil Meslek Yüksek Okulu, 21500 Bismil, Diyarbakır

 

POSTER 15

İSABELLA ÜZÜM ÇEŞİDİNİN TEKİRDAĞ İKLİM KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLMESİ VE ŞARAPLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Salih ÇELİK 1,Fehmi YAYLA 2, Meral DURAK 3

1 NKU Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri-Tekirdağ

2 Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü

3 NKU Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

POSTER 16

BAZI ALTERNATİF KİMYASALLARIN Phomopsis viticola Sacc.`NIN MİSELİAL GELİŞİMİNE ETKİLİLİKLERİ

Yrd.Doç. Dr.İsmet Yıldırım, Ziraat Müh. Çiğdem DURAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, ÇANAKKALE.

 

 

 

 

POSTER 17

ŞARAPLARIN OTANTİFİKASYONUNDA KULLANILAN YÖNTEMLER

Doç. Dr. Beraat Özçelik, Banu Bayram

İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, 34469,Maslak, İstanbul

 

POSTER 18

KIRMIZI ŞARAPLARIN ATIMLI ELEKTRİK AKIMI İLE PROSES EDİLMESİ

Doç.Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek, Arş.Gör. Sibel Uzuner, Elif Ece Uysal

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gölköy Yerleşkesi 14280 Bolu

 

POSTER 19

ALTERNATİF BİR KABA YEM HAMMADDESİ OLARAK ÜZÜM CİBRESİNİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANIM OLANAKLARI

Dr. Ahmet TEKELİ 1, Dr. Nurhan KESKİN 2

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 65080 VAN

2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 65080 VAN

 

POSTER 20

ANTİK DÖNEM RİTÜELLERİNDE VE GÜNLÜK YAŞAMDA ŞARAP

Öğr.Gör.Dr Coşkun DAŞBACAK 1, Ziraat Mühendisi Ümit Figen DAŞBACAK

1 Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Kınıklı Kampüsü Denizli

 

POSTER 21

ŞARAP PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ TERCİHLERİ

Yrd.Doç.Dr. Ece Nükhet Öndoğan, Öğr.Gör.Şenay Kalaycı, Öğr.Ele. Serpil Yalçın

Ege MYO

 

POSTER 22

ANKARA`NIN KALECİK İLÇESİNDEKİ ŞARAP İŞLETMELERİNİN GENEL DURUMU

Öğr. Gör. Mürüvvet ULUSOY DENİZ

Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Bahçe Ziraatı Programı, 06870 Kalecik- ANKARA

 

POSTER 23

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

Prof. Dr. Mehmet Musa ÖZCAN, Derya Arslan, Ahmet Ünver

Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 42031, Konya

 

POSTER 24

KONYA İLİ, HADİM İLÇESİ`NDE YETİŞTİRİLEN EKŞİKARA, ERMENEK VE HESAP ALİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FARKLI ŞARJ VE YAPRAK GÜBRESİ UYGULAMALARININ GELİŞME VE ÜZÜM KALİTESİNE ETKİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Prof. Dr. İbrahim KISMALI 1, Yrd.Doç.Dr. Aydın AKIN 2

1 Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri Bölümü. Bornova-İzmir.

2 Selçuk Üniversitesi. Çumra Meslek Yüksekokulu. 42500 Konya

 

POSTER 25

MALOLAKTİK FERMANTASYONDA AROMA DEĞİŞİMİ

Prof. Dr. Filiz Özçelik 1, Arş. Gör. Simel Bağder 1, Arş. Gör.Mehmet Tokatlı 1,

Özgür Acılıoğlu 2

1 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 Kavaklıdere Şarap Fabrikası –Ankara

 

 

 

 

 

 

POSTER 26

BODRUM`DA SU KITLIĞININ ETKİLEDİĞİ GÜNÜMÜZ NARENCİYE BAHÇELERİNDEN GEÇMİŞTE VAROLAN ÜZÜM BAĞLARINA DÖNÜŞ

Ufuk Altınbaş Koşkan ve Ahmet Koşkan

 

POSTER 27

ŞARAP VE SAĞLIK

Yrd.Doç.Dr Nurten ÇEKAL

PAU Denizli MYO.

 

Poster 28

TÜRKİYE`DE ÖNEMLİ BAĞ ZARARLILARI VE MÜCADELELERİ

Prof. Dr. İrfan ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Önder ÇALMAŞUR

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Poster 29

ŞARAPLARDA TOPLAM FENOLİK MADDE TAYİNİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: PLAZMA POLİMERİZASYON YÖNTEMİYLE ELEKTROKİMYASAL SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ

Beyhan GÜNAYDIN, Nesrin ŞİR, Mehmet MUTLU

Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME