KMO

Kongre Amacı

II. Biyomühendislik Öğrenci Kongresi lisans seviyesinde olup öğrenci odaklı olarak KMO (Kimya Mühendisleri Odası), BİYO-MEDAK ve Ege Bölge Şubesi paydaşlığında Ege Üniversitesi Biyomühendislik Topluluğu tarafından organize edilmiştir. Öğrencilerin mesleğine farklı açılardan bakabilmesini hedefleyen bu platformda; üniversite-sanayi işbirliğine dayalı bir köprü oluşumunu sağlayarak öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin desteği ile genç bilim insanlarının bu tür etkinliklere katılımı teşvik edilecektir. Kongrede çeşitli konularda çalışan bilim insanları ve ilgili sanayi kuruluşlarından katılımcılar bir araya gelecek ve etkinlikte Biyomühendislik ‘in çeşitli alt dallarındaki konular ele alınacaktır. Bu çalışma alanları, dünyada ve ülkemizde sürekli gelişmekte olduğundan, var olan bilgilerin paylaşılması, uygulamaya aktarılması ve karşılaşılan sorunların tartışılması ile çalışmaların ilerlemesi için bu bilimsel ve teknik etkinliklerin yapılmasını gerektirmektedir. Bu kongre ile ayrıca ülkemizde Biyomühendislik alanındaki tüm çalışmaları kapsayan ve karşılıklı olarak bilgi paylaşımını amaçlayan bir kongre, sempozyum vb. geniş kapsamlı etkinliklerinin düzenlenmesi teşvik edilmektedir. Bizler de bu doğrultuda yürütülen projeleri tanımak ve ülkemizin bu konuda dünya ile yarışabilir haline gelmesini sağlamak amacıyla II. Biyomühendislik Ögrenci Kongresi ‘ ni düzenliyoruz. Özverili ve disiplinli bir şekilde hazırlanacak olan bu kongre ile üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü bünyesinde bulunan, akademik personellerin çalıştığı alanların, yaptıkları çalışmaların ve çalışılan laboratuvarların genel olarak tanıtılacaktır. Biyoproses, doku mühendisliği, biyomedikal, hayvan ve bitki doku kültürü, çevre biyoteknolojisi, endüstriyel mikrobiyoloji, algal teknoloji, tıp ve diğer mühendislik branşları kapsamında katılımcıların bakış açılarının genişletilmesi de amaçlanmaktadır. Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde çalışan uzman kişiler tarafından girişimcilik, iş geliştirme ve özgün düşünme fikirlerinin aşılanması,  katılımcılar arasında fikir ve bilgi aktarım ortamı sağlanması, öğrencileri sözlü sunum ve poster tanıtımları aracılığı ile kongrede etkin kılınması, katılımcılar arasında sosyal ve akademik bağların kurulması için yuvarlak masa etkinliklerinde uygulanacaktır. Bu yöntemle "Biyomühendislik" ile ilgili günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına güncel çözüm arayışlarına teorik yaklaşımların bulunulması amaçlanmıştır.

 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME