KMO

 Bildiri Sunma Koşulları

 

Bildiri Özeti Koşulları

 

Genişletilmiş bildiri özetleri Türkçe hazırlanacaktır. Özetler 400`er sözcükten az olmayacak, 2 sayfayı aşmayacak şekilde ve içerik anlaşılabilir biçimde verilerek 27 Ağustos 2013 tarihine kadar kmoankarasb@kmo.org.tr adresinden Sempozyum Sekretaryası`na ulaştırılmalıdır. Genişletilmiş bildiri özetleri "amaç", "materyal-yöntem", "tartışma ve öneriler" alt başlıkları ile birlikte en az üç anahtar sözcük içermelidir.

Özetler; A4 boyutunda sayfaya üstten ve alttan 5`er cm, her iki yandan 4 cm boşluk bırakılarak, "Times New Roman" fontunda 12 punto ve tek satır aralığında PC Uyumlu MS Word ile yazılmalı, başlık sayfa ortalanarak kalın harflerle bir satır boşluk bırakılarak sırasıyla, yazarların ad ve soyadları; çalıştıkları kurumlar ve yazışma adresleri ile e-postaları alt alta sıralanmalıdır. 

Bildiriyi sunacak kişinin adının altı çizilmelidir. Bunlardan sonra 2 satır boşluk bırakılarak özetler yazılmalıdır. Kabul edilen bildirilerin sunum dili ve yansılar Türkçe olmalıdır. Reklam içeren bildiriler kabul edilmeyecektir.

 

 Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları

 

  • Bildiriler A-4 boyutunda kağıda tek taraflı, Microsoft Word kelime işlem programı kullanılarak yazılmalıdır. 

  • Kağıdın alt ve üst kenarlarından beşer cm, sağ ve sol kenarlarından dörder cm boşluk bırakılmalıdır.

  • Bildiriler Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır.

  • Bildiri metni, yazarın adı, kuruluşu ve ülkesi yazıldıktan sonra;                                         

  • Türkçe Özet, 2 sayfa Giriş ve Amaç, Konunun Anlatımı (Materyal, Metot, Bulgular), Sonuç – Tartışma ve Literatür şeklinde olmalıdır.

  • Birimler Uluslararası Birim Sistemine (SI) göre verilmelidir.

 

  • Bildirinin tümü 10 sayfayı geçmemelidir.

  • Bildiriler, ticari reklam unsuru içermemelidir.

  • Bildiriler, kişi veya kuruluş adına sunulabilir.

  • Yukarıda belirlenen kurallara uygun yazılmayan bildiriler, kabul edilmeyebilir.

  • Tepegöz, slayt, video, Data – show gibi ek sunum cihazları gerekiyorsa bildiri metinlerinin iletildiği kapak yazısında bu durum ayrıca belirtilmelidir.

Not: Faks ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

 

 Poster Sunum Koşulları

 

Posterler 90/100 (en/boy) cm boyutlarında tek parça ve dikey olarak hazırlanacaktır. Posterin üst kısmında posterin adı büyük harflerle yazılmalı ve çalışmanın içeriğini yansıtmalıdır. Poster başlığının altında, yazarların unvanlı ad ve soyadları ile çalıştıkları kurumlar mutlaka yazılmalı, posterden sorumlu yazarın adı altı çizili olarak belirtilmelidir. Belirtilmemesi durumunda birinci sıradaki yazar sorumlu yazar olarak kabul edilecektir. Sorumlu yazarın iletişim adresi mutlaka verilmelidir. Posterde mümkün olduğu kadar fotoğraf, şekil, harita gibi görsel malzemelere ağırlık verilmelidir. Yazılar 1 m uzaklıktan (poster başlığı 65-75 punto, yazar isimleri, iletişim adresleri ve kurum adı 30-40 punto, diğer bölümler için 25-30 punto) rahatça okunabilir büyüklükte olmalı, diğer bildirilerde olduğu gibi sunum giriş, gelişme ve sonuç mantığı şeklinde hazırlanmalı ve bilimsel bir mesaj vermelidir. 

 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME