KMO

SEMPOZYUM KONULARI

 • Hammadde ve Formülasyon
  • - Ana Hammaddeler (Yüzey Aktif Maddeler, Kompleks Yapıcılar, Ağartıcılar, Yağlar ve Yağ Asitleri, Su)
   - Çevre ve Sağlık Bakışı ile Ürün Geliştirme (Sürdürülebilirlik ve Yenilenebilir Enerji)
   - Doğal Ürün Formülasyonları 

 • Üretim Teknikleri ve Teknolojileri
  • - Ölçek Büyütme
   - Reoloji
   - Proses Geliştirme ve İyileştirme
   - Ürüne göre Ekipman ve Makine Seçimi
   - Yeni Teknolojiler (Nanoteknoloji,Biyoteknoloji, Aktif Taşıyıcı Sistemler…)
   - Ambalaj Malzemeleri

 • Mevzuat ve Standardizasyon
  • - GMP 
   - İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri
   - Ulusal ve Uluslararası Standartlar
   - Biyosidal, Sabun Deterjan ve Kozmetik Yönetmelikleri
   - Halk Sağlığı
   - Ürün Güvenlik Değerlendirmesi
   - Ürün Yaşam Döngüsü

 • Kalite Kontrol
  • - GLP 
   - Performans ve Etkinlik Testleri
   - Ürün ve Sistem Validasyonu
   - Stabilite Testleri

 • Sağlık
  • - Tüketici Sağlığı
   - İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

 • Pazarlama
  • - Yeni Trendler
   - Haksız Rekabet
   - E-Ticaret ve Network Satış

 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME