KMO

08.05.2013 - 10.05.2013 (Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi)

 

Genel Bilgiler

 Tekstil uygulamaları, teknolojiyi yöneten ve öncülük yapan mühendislik konuları içinde büyük ölçüde Ar-Ge`ye dayalı ve birden çok disiplinin uyumlu biçimde sonuca yönelik çalışmasını gerekli kılar.

Tekstil sektörü istihdam, üretim ve uluslar arası ticaret bakımından etkin olmasına rağmen, günümüz küresel rekabet şartları, ekonomik krizler, ortaya çıkan çevresel, sosyal ve etik sorunlar ile dönem dönem güç kaybetmektedir. Hem uluslar arası pazarların kesişimdeki coğrafi konumu hem de iplik üretim, dokuma ve örgü tesisleri devamında, kurulu 1500 civarında boyahane kapasitesi nedenleriyle, tekstilin, Türkiye için vazgeçilmezliği açıktır. 

Güç kaybının önüne geçmek ve gelişimi sürdürülebilir kılmak için, üretimde verimlilik ve kalitenin artırılması, diğer yandan da katma değeri yüksek yenilikçi ürünlere yönelinmesi şarttır.  Sektördeki teknik personel açığının giderilmesi için de, eğitimin, bu hedeflere yönelik olarak geliştirilmesi zorunludur.  

Tekstil sanayisinin ekonomik anlamda dünya pazarlarında etkinliğinin sürdürülmesi ve bu etkinliğin, yeni alanlar ile ürünlere yayılması; ekonomik tekstil proses ve makineleri ile ilgili teknolojilerin üretimi, Ar-Ge çalışmalarına gereken önemin verilmesi ve dünya ölçeğinde marka haline gelmeyi sağlayacak yenilik ile farkındalıkların geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu`nun 14 üncüsü, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İşbirliği ile bu kez uluslararası düzeyde "Yenilikçi ve Uygulanabilir Teknikler" ana temasıyla 08-10 Mayıs 2013 tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesinde düzenlenecektir.

Bu sempozyum, "Tekstil Teknolojisi ve Kimyası" ile ilgili en yeni bilimsel çalışmalar,  endüstriyel bilgi, deneyim ve sonuçların paylaşılması amacıyla, ulusal ve uluslararası uzman ile araştırmacıları ve uygulayıcıları, bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Birlikte üretilecek bu çalışmaya katılımınız bizleri onurlandıracaktır.


 
 
 
 
  
 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME