KMO

ODAMIZIN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONTENJANLARI % 35 AZALDI

    Yayına Giriş Tarihi: 03.03.2015  Güncellenme Zamanı: 03.03.2015 10:42:34  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 03.03.2015 10:42:29

43. Dönemde başlattığımız mücadelenin sonucu olarak bu dönem üniversitelerdeki Kimya Mühendisliği kontenjanlarında önemli ölçüde bir azalma yaşandı. 2012 yılında 3150 olan Kimya Mühendisliği kontenjanı yaklaşık % 35 azalarak 1995 kişiye indirildi. Amacımız; hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan, eğitim, meslek gerekleri düşünülmeden ve mezuniyet sonrasındaki mesleki durum değerlendirilmeden yapılmış olan bu kontenjanı daha da azaltmak …

43. Dönemde Kimya Mühendisliğinin mevcut durumu değerlendirildiğinde; eğitimin kalitesi, ders içerikleri, eşit olmayan olanakların yarattığı bilimsel ve teknik formasyon, kimya sanayinin durumu,  ülkemiz sanayisinin Kimya Mühendisi ihtiyacı, ikinci öğretim ve Kimya Mühendisliği kontenjanı gibi bazı sorunlar tespit edilmişti. Bunların içerisinden en can alıcı olan ve mesleki anlamda olumsuzluk yaratarak diğer sorunların da kaynağı olan ikinci öğretim ve kontenjan fazlalığı olduğu tarafımızca vurgulanmıştı.

Geçen dönemde başlayan ve bu döneme de sarkan mevcut durumu düzeltme çabalarımız nihayet meyvesini verdi. YÖK, Üniversitelerarası Kurul, MEB ve DPT ile yaptığımız görüşme ve yazışmaların yanı sıra ikinci öğretim ve kontenjan fazlalığı her platformda yönetim kurulumuzca dile getirilerek kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı.

Üniversite senatosunun önerisi, YÖK ve ÜK` un da inceleyip araştırmadan kabul ettiği kararlar neticesinde Kimya Mühendisliği bölüm sayısı 40`ı geçmişti. Öyle ki 2012 yılında ikinci öğretimde 650 kişi,normal öğretimde ise 2500 kişiyi aşan bir kontenjan mevcuttu.  Yeni açılan bu bölümlerde öğretim üyesi sayısı ve laboratuvarlar yetersiz, eğitim kalitesi de doğal olarak vasatın altındaydı. Öyle ki 255 puan ile girilen Kimya Mühendisliği bölümün yanı sıra 500 puan ile girilen Kimya Mühendisliği bölümleri de vardı. Bu durum mezuniyet sonrası ciddi anlamda mühendislik açısından da sorunlar yaratacaktı.43. Dönemde başlattığımız mücadelenin sonucu olarak bu dönem üniversitelerdeki Kimya Mühendisliği kontenjanlarında önemli ölçüde bir azalma yaşandı. 2012 yılında yaklaşık 3200 olan Kimya Mühendisliği kontenjanı yaklaşık % 35 azalarak 1995 kişiye indirildi. İkinci öğretim adı verilen sistem ise Konya Selçuk Üniversitesi hariç bütün üniversitelerde kaldırıldı. Amacımız; hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan, eğitim, meslek gerekleri düşünülmeden ve mezuniyet sonrası mesleki durum değerlendirilmeden yapılmış olan bu kontenjanı daha da azaltmak…

Odamız değerlendirmelerine göre; 2 Temmuz 2013 tarihli 10. Kalkınma Planı ve 2012-2016 Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planındakimya sanayi ile ilgili sektörü geliştirecek somut ve önemli kararların olmaması vemeslek alanımızı ele alan öngörü ve planların palyatif ve derinliksiz karakterleri dikkate alındığında mevcut kontenjan ve hali hazırdaki kimya mühendisi yığışımının çok fazla olacağı yönündedir.  Bunun yanı sıra AKP hükümetinin AB uyum yasaları gereğince çıkartmak zorunda kaldığı ama asla iç dinamiği olmayan ve meslek alanımızı dört yıllık bütün lisans mezunlarına açan yönetmeliklerde  deyim yerindeyse herkesi Kimya Mühendisinin görevini yapabileceği (!) bir duruma taşıması da mesleki açıdan trajik ve vahim bir durum yaratmaktaydı.

Bütün bu olumsuz gelişmelere karşın geçen dönemden beri sürdürdüğümüz çalışmalar konusunda vardığımız yer elbette ki nihai hedefimiz olamaz. Bu bir adımdır. Hedef kimya mühendisliği eğitim düzeyinin yükseltilmesi, farklı üniversiteler arasındaki nitelik farkının ortadan kaldırılması, alınan üç beş günlük eğitimlerle geniş kesimlere açılan meslek alanlarımızın korunması, kontenjanların planlı bir sanayi olgusu ve durumuna uyumlu hale getirilmesi, sorumlu müdürlük adı altında diplomaların kiraya verilmesi pratiğine dayanan esnek çalışma şeklinin reddedilmesi ve kimya sektöründeki işletmelerde kimya mühendisi çalıştırma zorunluluğu için yasal mevzuatın değiştirilerek yeniden düzenlenmesidir.

Bu mücadele yalnız Kimya Mühendisleri Odasının kavgası değildir. Bilim yuvası olarak addedilen üniversiteler  ve öğretim üyeleri, kimya sanayi sektörünün diğer bileşenleri, kimya sanayi sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve devletin eğitim politikalarını düzenleyen kurumların da gerçekçi, akılcı, bilim ve meslek gereklerini düşünen duyarlık ve sorumluluklarına gereksinim vardır.

Kimya Mühendisleri Odası 
44. Dönem Yönetim Kurulu 

Okunma Sayısı: 1842

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME