KMO

YÜZME HAVUZLARI VE HAVUZ SULARI TEHLİKE SAÇIYOR!!!

    Yayına Giriş Tarihi: 29.06.2016  Güncellenme Zamanı: 29.06.2016 10:09:21  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 29.06.2016 10:09:06

Bu yıl da yüzme havuzları ve havuz suları tehlike saçmaya devam ediyor. Havuz ve havuz suyu temizlenmesi ve şartlandırması ile ilgili özellikle sıcakların artması nedeniyle insan ve çevre sağlığını tehdit eden olaylar yaşanabilir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 27886 sayılı "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik" 6 Mart 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelik; yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının hijyenik şartlara uygunluğu, yüzme havuzu sularının kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştı. Daha sonra 15 Aralık 2011 tarihinde 28143 sayılı bir yönetmelikle mevcut yönetmeliğin bazı maddeleri yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştu.

Bütün bu yönetmeliklere rağmen her yıl özellikle turizm bölgelerinde havuz ve havuz sularının temizlenmesi ve şartlandırılmasında önemli sorunlar yaşanmakta ve insan sağlığı ciddi olarak etkilenmektedir. Yüzme havuzlarında; dezenfektanlar, çöktürücüler, yosunla mücadele ürünleri, PH düzenleyiciler, sertlik stabilizörleri, filtre ve yüzey temizleyiciler gibi değişik kimyasal maddeler kullanılmaktadır.

Görüleceği üzere bu amaçla kullanılan kimyasallar birbirinden farklı özellikte olup eksik ya da aşırı kullanımı veya birbirleri ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkan zararlı – zehirleyici gazların çevreye yayılması ya da havuz ve havuz sularının gerçek anlamda temizlenememesi sonucu için insan sağlığı tehlikeye düşmektedir. Havuz ve havuz suyunun yetersiz temizlenmesi durumunda ishal, mantar, hepatit, zehirlenme, konjiktivit ve allerji en sık rastlanılan sağlık sorunlarıdır.

Havuz ve havuz suyu temizliği başlı başına bir mühendislik hizmetidir. Yönetmelik, havuzların denetimi için bu konuda eğitim almış kimya ya da sağlık meslek lisesi mezunu Havuz Suyu Operatörünü tanımlamaktadır. Yaşanılan sorunlar bu operatörlerin eğitiminden başlamaktadır. MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 2012 yılında hazırladığı " Havuz Suyu Operatörlüğü Modüler Program"`ında bu eğitimleri Kimya Mühendisliği alanı ile ilgisi olmayan Tesisat Teknolojisi, Makina, Elektrik-Elektronik, İnşaat meslek disiplinlerine de açmıştır. Sorun, yanlış meslek disiplinlerinden gelen bu kişiler tarafından verilen eğitimden başlamaktadır. Konu ile alakası olmayan kişilerden eğitim alan operatörlerin ne kadar ve hangi düzeyde eğitim aldığı ve yetiştiği konusu tartışmalıdır. Havuz ve havuz suyunun işletmesi, kimyasal olarak temizlenmesi ve şartlandırılması Kimya Mühendisliğinin temel konularından birisidir. 

İkinci bir konu havuz suyu operatörlerinin anılan yönetmelikte lise mezunu olması gerektiği açıkça tanımlanmışken bu eğitimi gerçekleştiren Halk Eğitim Müdürlükleri bu koşula dikkat etmemekte, ilkokul mezunlarına dahi eğitim ve sertifika vermektedir. Yine, modüler programda eğitim süresi 40-160 saat aralığında tanımlanmışken bu eğitim ne yazık ki asgari bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yukarıdan görüleceği üzere eğitim için gerekli koşulu sağlamayan Havuzsuyu  Operatörlerine meslek uzmanı olmayan kişilerce verilen eğitim (!) sonrası yetiştiği farzedilerek yetkilendirilen kişiler tarafından havuz ve havuz suyunun şartlandırılmasında her yıl binlerce sağlık vakası yaşanmaktadır. Klorla asitlerin ya da klorla çamaşır suyunun birlikte kullanılması sonucu zehirli gaz çıkması, ishal, konjiktivit, hepatit, mantar, alerjik hastalıklar, havuz giysilerinin ağarıp yıpranması en sık görülen sorunlardır.

Turizm potansiyeli olan ve yazları hemen hemen her yerde bir yüzme havuzu olan ülkemizde bu denli amatörce hataların yaşanması kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle sorunun çözümü için;

- Havuz suyu operatörlüğü eğitimi; Kimya Mühendisleri veya yakın bir meslek disiplini tarafından sadece meslek odalarınca verilmelidir

- Eğitim süresi azami süre olan 80 saatten az olmayacak şekilde uygulamalı olarak gerçekleştirilmelidir

- Eğitim sadece kimya, sağlık lisesi ve bunların olmaması durumunda diğer lise mezunlarına verilmelidir.

- Eğiticilerin bu konuda eğitim almış ve mühendis odaları tarafından yetkilendirilmiş olması gereklidir

- Eğitim sonucu alınan belge her beş yılda bir eğitim tekrar edilerek yenilenmelidir

- Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı dezenfektanlar ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalıdır.

- Stabilizörlü klor bileşikleri sadece açık yüzme havuzlarında kullanılmalıdır

- Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlükleri elamanlarının sayıca yetersiz kalması nedeniyle her ay yapılması gerekli periyodik kontroller zamanında yapılamamaktadır. Bu nedenle ilgili yönetmeliklerde değişikliklere gidilerek ilgili meslekler için (Kimya ve Çevre Mühendisliği, Tıp) mesul müdürlük- kontrol mühendisliği tanımlanmalı, havuz ve havuz suyu ile havuz suyu operatörleri bu kişilerce daha sık aralıklarla (15 günde bir gibi) kontrol edilmelidir.

Saygılarımızla

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası
45. Dönem Yönetim Kurulu


Okunma Sayısı: 410

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME