KMO

ÜLKEMİZİN SUYUNU, HAVASINI VE TOPRAĞINI KİRLETMEK İSTEYENLERE KARŞI HUKUKSAL MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR…

    Yayına Giriş Tarihi: 28.03.2017  Güncellenme Zamanı: 28.03.2017 13:42:59  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 28.03.2017 11:57:25

Ülkemizin Suyunu, Havasını ve Toprağını Kirletmek İsteyenlere Karşı Hukuksal Mücadelemiz Devam Ediyor…

Danıştay 14. Dairesi; İzmir / Bergama Yerlitahtacı Köyü mevkiinde işletilmek planlanan, " Yerlitahtacı Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği" projesi hakkında mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünce verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararının" iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptali yolundaki idare Mahkemesi kararının Danıştay 14. Dairesinin 24.03.12015 günlü, E: 2013/5420, K:2015/2215 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyularak yeniden oluşturulan bilirkişi heyeti ile yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen rapor esas alınarak dava konusu işlemin iptali yolunda İzmir 4‘ idare Mahkemesince verilen kararın davalı idare tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerle bozulması istemini reddederek Odamız KMO` nun da içerisinde bulunduğu davacıları haklı bulmuştur. Danıştay da temyiz başvurularını reddedip, İzmir 4. İdare Mahkemesi‘nin kararını onamıştır. 

Aynı şekilde; Sivas ili Kangal ilçesi Egricek Köyü sınırları içerisinde bulunan Bakırtepe mevkiinde yapılması planlanan Bakırtepe Altın Madeni Projesine 13.03.2013 tarihinde Çed Olumlu raporu verilmişti. Bu raporun iptaline yönelik Sivas idare mahkemesine diğer odalar ve köylüler ile birlikte dava açan odamız KMO diğer davacılarla birlikte Sivas Bakırtepe‘deki maden arama projesi hakkındaki ÇED olumlu kararının Sivas İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden çok kısa bir süre sonra, Bakanlığın yargı kararını uygulamayarak tekrar ÇED olumlu kararı vermesi üzerine Bakan ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık verdiği bu kararda ilgiler hakkında takipsizlik kararı vermiştir.

Şu an Şirketin almış olduğu üçüncü Çed olumlu kararı ile ilgili dava süreci devam etmektedir. 2009/7 sayılı  Bakırtepe için alınan takipsizlik kararına diğer davacılarla  itirazda bulunduk. İtiraz hakkında verilecek karar beklenmektedir. 


Okunma Sayısı: 133

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME