KMO

AB REACH TÜZÜĞÜ`NÜ UYUMLAŞTIRAN `KKDİK YÖNETMELİĞİ` RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANDI!

    Yayına Giriş Tarihi: 17.07.2017  Güncellenme Zamanı: 17.07.2017 15:12:24  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 17.07.2017 13:55:04

AB REACH Tüzüğü`nü uyumlaştıran Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete`de yayımlandı.

KKDİK Yönetmeliği ile Türkiye pazarındaki ürünler için getirilen yükümlülükler arasında sanayiciler için en önemlileri şöyle özetlenebilir:

1. Kayıt: 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 metrik ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri vb) içeren bir kayıt dosyasının Bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor. Kayıt süreci, 31 Aralık 2020`ye kadar sürecek ön-MBDF döneminin ardından başlayacak ve tonaj ne olursa olsun 31 Aralık 2023`te tamamlanacak. 

2. Eşyalarla ilgili yükümlülükler: Eşya içindeki hammaddeler için "AB REACH Tüzüğü"ndeki gibi kimi hammaddeler için bildirim, salımı tasarlanan hammaddeler için de yine yılda 1 metrik ton üzerinde kayıt yükümlülüğü olacak. Ayrıca eşya sağlayıcıları, belirli maddeleri eşya içinde kullanmaları durumunda bu maddelere ilişkin bilgileri tedarik zincirinde iletmekle yükümlü olacaklar.

3. Kısıtlamalar: Halihazırda yürürlükte olan 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı R.G.`de yayımlanan "Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik", kimi REACH kısıtlamalarını iç mevzuata da aktarmıştı. "KKDİK Yönetmeliği"nin yürürlüğe girmesiyle kısıtlamalar listesi 66 girdiye çıkıyor. Kimi girdiler, belirlenen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girerken özel tarih belirlenmeyenler Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya başlanacak. Kısıtlamalar, kimi kimyasal maddelerin pazarda kullanılması ve/veya pazara sürülmesini kısıtlıyor ya da tümüyle yasaklıyor.

4. İzin uygulaması: Belirli kriterleri taşıyan zararlı maddeler Yönetmeliğin Ek -14`üne alındığı takdirde izne tabi olacak. Ek-14`e eklenmeye aday maddeler REACH Tüzüğüne uyum gözetilerek Bakanlıkça belirlenecek ve web sitesinde yayımlanacak. Ek-14`deki maddeler, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin alınmazsa piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacak.

5. Kimyasal Güvenlik Uzmanı: REACH‘ten farklı olarak KKDİK gereği, kimyasal güvenlik raporunda Ek-18`de nitelikleri belirtilen Kimyasal Güvenlik uzmanının imzası olması gerekiyor. Bu uygulamanın Avrupa`daki REACH uygulamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle getirildiği belirtiliyor. Kimyasal değerlendirme uzmanı, "Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e göre de güvenlik bilgi formu hazırlayabilir.

Yönetmelikte yer alan yükümlülük

    

6. Güvenlik Bilgi Formu: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı R.G.de yayımlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi

Formları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kalkacaktır. Ancak 31/12/2023 kadar Güvenlik Bilgi Formları, "Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanabilir. Güvenlik bilgi formları, 27nci maddenin yürürlük tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak da hazırlanabilir. Bu durumda "Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz. Kimyasal değerlendirme uzmanı, "Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e göre de güvenlik bilgi formu hazırlayabilir.

7. Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı R.G.de yayımlanan "Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kalkacaktır.

8. Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması: 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı R.G.de yayımlanan "Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kalkacaktır. 

Resmi Gazete için tıklayınız. 

Okunma Sayısı: 267

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME