KMO

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.

    Yayına Giriş Tarihi: 14.08.2017  Güncellenme Zamanı: 14.08.2017 15:54:24  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 14.08.2017 15:54:06

Yönetmelik sonrasında TMMOB tarafından hazırlanacak olan Yönerge ile meslektaşlarımızın eğitimleri Odalarımız tarafından verilecek ve bilirkişilik yapacak olanlar Odalar tarafından uzmanlık alanlarına göre belgelendirilecektir.

Resmi gazetenin 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren 6754 sayılı Bilirkişilik Kanun`undan sonra 03.08.2017 tarihinde Bilirkişilik Yönetmeliği de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilirkişilik kanunu ve yönetmeliğinin hazırlanmasında görev alan kurul içerisinde yer alan TMMOB ülkenin ve üyelerinin hak ve talepleri doğrultusunda çalışmalara müdahil olmuştur. TMMOB temsilcimiz Danışma Kurulunda  TMMOB Çalışma Grubundan dört temsilcimiz de Bilirkişilik Daire Başkanlığında ortak çalışmalar yürütmektedirler.  Yönetmelik kapsamında zorunlu temel eğitimler Odalarımız tarafından verilebilecektir.

Bilirkişilik Çalışma Gurubumuz, Yönetmelik ve Birlik/Oda mevzuatları kapsamında, Bilirkişilik temel eğitimleri ile uzmanlık alanlarına yönelik eğitim ve belgelendirme işlemlerinin tüm Odalarımızda aynı ilkeler ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konuda yakında yayınlanacak olan Yönerge dahilinde mühendis, mimar ve şehir plancılarının bilirkişilik yapabilmesi için gerekli koşullar belirlenecektir. Bu meslek grubundakilerin bilirkişilik yapabilmeleri için kendi meslek odaları tarafından belgelendirilmeleri gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre, bilirkişilere eğitim alma ve 5 yıl deneyim şartı getirilmiştir. İlgili yönetmeliğin 30. maddesinde bu durum detaylandırılmıştır. Yönetmelikteki 30. Maddeye göre, bilirkişilik yapmak isteyenlerin 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört saat Temel eğitim alması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecektir. Bilirkişilik yönetmeliğinde uzmanlık hakkında da yeni şartlar getirilmiştir.. Yeni bilirkişi yönetmeliğinde ise bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak şartı getirilmiştir.

 

Dosyalar

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ (451 KB) (14.08.2017 15:51:32)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 416

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME