KMO

CHP, HDP, VATAN PARTİSİ, KESK, DİSK, TTB ODAMIZ İÇİN DESTEK MESAJI YAYINLADI.

    Yayına Giriş Tarihi: 29.09.2017  Güncellenme Zamanı: 29.09.2017 12:15:48  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 29.09.2017 12:15:42

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin Odamız Yönetim Kurulunun görevine son vermesi sonrasında CHP, HDP, Vatan Partisi, KESK, DİSK, TTB Odamız için destek mesajı yayınladı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BUDAK`TAN KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI KARARINA TEPKİ

-"AKP TÜM SİVİL TOPLUMU, MESLEK ÖRGÜTLERİNİ DİZAYN ETME PEŞİNDE"

-"MÜHENDİSLERİN İRADELERİNİ MÜFETTİŞLERLE, MAHKEMELERLE YOK ETMEYE ÇALIŞMAK, DEMOKRASİDEN NASİP ALMAMIŞLIĞIN KANITI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP iktidarının sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına yönelik müdahalelerinin sistematik hale geldiğini, kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınması kararının da bu sürecin bir parçası olduğunu belirterek, "AKP tüm kurumları ele geçirmek istiyor, tüm sivil toplumu, meslek örgütlerini kafasına göre dizayn etmek istiyor. Tek sesli bir Türkiye için her yolu mubah gören bir iktidar anlayışla TMMOB ve bağlı odalara müfettiş ve mahkemeler eliyle, TOBB ve bağlı odalara da seçim erteleme kararlarıyla müdahale ediliyor. Tüm baskılara rağmen, Türkiye susmayacak, meslek odaları da saray odası olmayacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yaptığı açıklamada, kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararını eleştirdi. AKP iktidarının uzun süredir meslek odalarını hedef tahtasına koyduğunu, eleştiren, itiraz eden kurumları susturabilmek için her yolu denediğini kaydeden Budak, "Anayasa meslek odalarının denetim esaslarının kanunla belirlenmesini öngörüyor. Ama AKP iktidarı, Anayasa hükmünü yok sayarak, darbecilerin mevzuatının arkasına saklanarak, bakanlar kurulu kararıyla odalara müfettiş göndermeye kalkıyor. Bu durum Anayasa`nın 135`nci maddesine aykırıdır. Bu aykırılık Danıştay Başsavcılığı tarafından da tespit edilmiştir. kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, bu Anayasa`ya aykırılığa itiraz ettiği için bu gün görevden alınıyor. Anayasal hakkı kullanmak, aramak suç sayılıyor. Temyiz süreci tamamlanmadan Oda yönetiminin görevden alınması da çok ağır bir yaptırımdır. AKP İktidarı, Türkiye`yi nefes alınamaz bir noktaya sürüklüyor" diye konuştu.

AKP`NİN SİVİL TOPLUMU

AKP`nin meslek örgütlerine, sivil toplum örgütlerine yönelik müdahalelerine her gün bir yenisinin eklendiğini kaydeden Budak, şöyle devam etti:

"AKP Genel Başkanı`nın ‘yıkım ekibi` diye suçlamasından sonra mühendis odaları, KHK`lerle bakanlıklara bağlandı, sonra müfettişler devreye sokuldu. Burada amacın denetim olmadığı açıktır. Amaç susturmak, görev yapamaz, itiraz edemez durama getirmektir. TMMOB ve bağlı odalarının suçu kamu yararını savunmaktır. AKP`nin talan politikalarına itiraz etmektir. Mühendislerin iradelerini müfettişlerle, mahkemelerle yok etme çabası, demokrasiden nasip almamışlığın göstergesi. Türkiye`de bugün OHAL hukuksuzluğu içinde adalet işlemiyor, hukuk rafa kalkmış durumda. AKP bu ortamdan yararlanarak tüm sivil toplumu, meslek odalarını kafasına göre dizayn etmeye çalışıyor. Devlet gücüyle meslek odaları üzerinde ağır baskı oluşturuluyor, seçimlere müdahale ediliyor. Mühendis odalarına yönelik baskılar da TOBB ile bağlı oda ve borsalarının seçim kararlarının ertelenmesi de bu sürecin parçası. Muhalefetsiz, itiraz etmeyen bir toplum istiyorlar. Tüm baskılara rağmen Türkiye susmayacak, meslek odaları saray odası olmayacak."

HDP;

"Kimya Mühendisleri Odası‘na yönelik yargı operasyonu kabul edilemez"

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, 25 Eylül 2017‘de açıklamış olduğu kararla Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun görevine son vererek oda seçimlerinin yenilenmesine karar vermiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın suç duyurusu üzerine gelişen bu dava süreci, AKP iktidarı tarafından bağımlı ve taraflı, siyasallaşmış yargı sopasıyla demokratik muhalefete yönelik operasyonun yeni bir örneğidir.

12 Eylül darbesi ile TMMOB Kanunu‘na ilave edilmiş olan ve TMMOB‘nin özerk yapısı ve hukuki durumuna halel getiren,  ancak o zamandan bu yana hiçbir hükümetin uygulamaya cesaret edemediği bir madde bugün OHAL ve KHK rejiminde AKP tarafından hatırlanmış ve kullanılmıştır.

Kimya Mühendisleri Odası yönetiminin görevden alınarak, odanın bağımsız, özerk işleyişine ve kurullarına yönelik yargı eliyle yapılan bu operasyon, AKP`nin tüm toplumsal kesimleri denetimine alma ve sindirme politikasından bağımsız değildir.

AKP`nin yıllardır uyguladığı politikalara karşı hukuki ve fiili bir mücadele yürüten, demokratik ve toplumsal muhalefetin önemli dinamiklerinden olan TMMOB ve bağlı odalarına yönelik bu baskıları kabul etmiyoruz. Kimya Mühendisleri Odası`na yönelik bu hukuk dışı operasyona karşı destek ve dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Fatma Kurtulan

Halkların Demokratik Partisi

Eş Genel Başkan Yardımcısı

26 Eylül 2017 

VATAN PARTİSİ; 

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve beraberindeki parti heyeti, yönetim kurulunun mahkeme kararıyla görevden alınması ile ilgili Kimya Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Uğurlu ve yönetim kuruluna destek ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Kimya Mühendisleri Odası`na yapılan hukuksuz uygulamaya karşı destek vurgusu yapıldı. Kimya Mühendisleri Odası`na yapılan bu saldırın tüm meslek odalarına karşı bir saldırı olduğu dile getirildi. Gerçekleştirilmek istenen hukuksuzluğa karşı birlikte Kimya Mühendisleri Odası`nın yanındayız ve birlikte mücadele edeceğiz vurgusu yapıldı.

TMMOB YALNIZ DEĞİLDİR!

Eylül 26th, 2017 | by KESK Kamu Emekçileri Sendikası Konf.

AKP, bir yandan bazı meslek odalarının seçimlerini iptal ederek geriye kalan bir kaç odanın yönetimini de kendisine bağlı hale getirmeye çalışırken,  bir yandan da muhalif duruşu nedeniyle hedef haline getirdiği TMMOB`a yönelik her gün yeni bir baskı yoluna başvurmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın TMMOB`a bağlı Kimya Mühendisleri Odası`na karşı açtığı davada Mahkeme`nin "Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlerine son verilmesi" kararı siyasal bir karar olup çalışma yaşamındaki saldırıların bir parçasıdır. Bu karar belediyelere kayyum atanması uygulamasının emek ve meslek örgütlerine uyarlanmış halidir. Siyasal iktidar ihraç, açığa alma, gözaltı, tutuklama gibi muhalif emek ve meslek örgütlerini baskı altına alma, susturma, özerk yapısını ortadan kaldırma yöntemlerine mahkeme kararıyla yönetimi görevden almayı da eklemiştir.

AKP sivil darbesinin hukuku bir kez daha 12 Eylül darbecilerinin hukuku ile aynı noktada birleşmiştir.

Kurulduğu günden bugüne kadar baskılara maruz kalan TMMOB ve bağlı odaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boyun eğmemiştir, eğmeyecektir.

Mahkemenin bu antidemokratik kararını kınıyoruz. Konfederasyonumuz, emek ve demokrasi mücadelesinde TMOOB ile omuz omuza birlikte ve ortak hareket edecek, dayanışma içinde olacaktır.

YÜRÜTME KURULU 

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Kani Beko`nun Kimya Mühendisleri Odası ile dayanışma açıklaması

FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine açılan davada Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevine son verilmesine karar vermiştir.

12 Eylül Darbecilerinin getirdiği ve sonrasında hiçbir hükümet döneminde kullanılmayan bir maddeye dayanarak seçilmiş oda yönetiminin görevden alınması kabul edilemez.

Her fırsatta darbelere karşı olduğunu iddia edenlerin, darbe hukukuna dayanarak Kimya Mühendisleri Odası`nın seçilmiş yöneticilerini görevden alması manidardır. Üniversitelerden belediyelere birçok alanda seçilmişlerin yerine atanmışları yerleştirenler, bugün de Kimya Mühendisleri Odası üyelerinin iradesini gasp etmiştir.

Her darbe döneminde darbeciler, iktidardan ve sermayeden bağımsız emek ve meslek örgütlerini hedef almışlardır. Bugün de bu hukuk dışı, adaletsiz ve antidemokratik uygulamanın amacı, Kimya Mühendisleri Odası nezdinde TMMOB`ye ve tüm bağımsız emek-meslek örgütlerine gözdağı vermektir.

Her dönem darbelere karşı açıkça tavır almış ve darbelerin bedelini ödemiş olan DİSK, bu darbe uygulaması karşısında görevinin başında olduğunu açıklayan Kimya Mühendisleri Odası yönetiminin ve TMMOB`nin yanındadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği başta olmak üzere, emeğin hakları konusunda her zaman bizlerle omuz omuza durarak önemli çalışmalarda bulunmuş Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile dayanışmamızı büyüteceğimizi ilan ederiz.

Faşizme karşı omuz omuza!

TTB (TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ) 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararı üzerine 27 Eylül 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaparak TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

TMMOB VE KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN YANINDAYIZ

Bilindiği gibi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın TMMOB üyesi Kimya Mühendisleri Odası`na karşı açtığı davada, Mahkeme, "Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi" kararını vermiştir. 

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınmasına neden olan düzenleme, 12 Eylül askeri darbesinden kalma bir düzenlemedir. Sıkıyönetim dahil, 35 yıldır hiç uygulanmayan bu düzenleme bugün AKP tarafından uygulanmak istenmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın Odalarımızı teftiş niteliğinde denetlemeye yönelik talebi ve Mahkemenin kararı, Anayasa`nın 135. maddesi`ne aykırıdır. Meslek örgütlerinin bağımsızlığına müdahale anlamına gelen bu kararı kabul etmiyor, TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası`nın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Türk Tabipleri Birliği 

Merkez Konseyi

Okunma Sayısı: 185

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME