KMO

İŞ CİNAYETLERİNE, İŞÇİ KATLİAMLARINA HAYIR…

    Yayına Giriş Tarihi: 02.03.2018  Güncellenme Zamanı: 02.03.2018 09:38:44  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 02.03.2018 09:38:38

Bugün 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü.

2012 yılında TMMOB 42. Genel Kurulu‘nda alınan bir karar gereği 3 Mart ta işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, siyasi otoriteyi uyarmak amacıyla her yıl 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Gününde bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Çünkü ülkemizde iş cinayetleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları her geçen gün artıyor. 2017 yılında 2000 civarında emekçiyi iş cinayetlerinde kaybettik. Soma, Ermenek, Torunlar ve Şirvan`da yaşanan işçi katliamları hala hafızamızda tazeliğini koruyor. Sadece bu dört büyük faciada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 350`yi aşıyor.

AKP`nin iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının sonuna kadar oln süreçte iş cinayetlerinde 22.000 işçi hayatını kaybetti. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle iş göremez duruma gelenlerin, hayatını kaybedenlerin ise sayısı tutulamaz durumda.

İş cinayetlerinde ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.

Bilinmelidir ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gidişat olumsuz yönde ilerliyor. Yasalar ile koruma altına alınacağı söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geçtiğimiz her gün ülkemiz daha da geriye gidiyor. Yaşadığımız büyük işçi katliamlarının tamamı 6331 sayılı kanun yürürlükteyken meydana gelmiştir.  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir göz boyama kanunu olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu kanun ve çerçevesinde bu güne kadar yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu`nda yer alan "telafi çalışması", "denkleştirme", "çağrı üzerine çalışma", "kısmi süreli çalışma", "asıl işveren-alt işveren ilişkisi" başta olmak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir.

OHAL süresinde iş cinayetlerinde ve iş kazalarında büyük bir artış meydana gelmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu koşullarda iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önü alınamazken, emekçilerin kazanılmış hakları ellerinden alınmaktadır.

İşçilerin temel sendikal hakları ve grev hakları OHAL veya milli güvenlik gerekçe gösterilerek ertelenmektedir. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır.

Kimya Mühendisleri Odası olarak, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü`nde, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı; iş cinayetlerine ve işçi katliamlarına HAYIR demeye çağırıyoruz.

Kimya Mühendisleri Odası

45. Dönem Yönetim Kurulu

  

Okunma Sayısı: 84

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME