KMO

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİMLERİNE BAŞLIYORUZ

    Yayına Giriş Tarihi: 08.10.2018  Güncellenme Zamanı: 11.10.2018 12:24:32  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 08.10.2018 16:19:38

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan ‘’ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında ‘’Kimyasal Değerlendirme Uzmanı’’ eğitimlerine Ekim ayı içerisinde başlıyoruz.

KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Güvelik Raporları, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri, kayıt dosyalarının hazırlanması gibi işlemler Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından yapılması gerekmektedir.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimlerimiz; İstanbul, İzmir Ankara, Bursa, Kocaeli, Denizli ve Adana`da verilecektir. Talep gelmesi halinde diğer şubelerimiz ve kurumların kendi birimlerinde de eğitimler verilebilecektir.

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

1. İNSAN SAĞLIĞI ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

2. FİZİKOKİMYASAL ZARARLILIK

3. ÇEVRESEL ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

4. PBT VE vPvB DEĞERLENDİRMESİ

5. MARUZ KALMA DEĞERLENDİRMESİ

6. RİSK KARAKTERİZASYONU

İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır.

KKDİK kapsamında, 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye`de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtti.

Maddelerin kayıt dosyaları, "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır.

Eğitimler 8 gün olup, toplamda 64 saat sürecektir.

Katılımcı Profili:

Eğitim ve Eğitim sonunda açılan sınavlara katılma kriterleri aşağıdaki gibidir.

a) KKDİK Yönetmeliği Ek-18 uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kurumlarınca en az 64 saatlik eğitime katılmış olmak,

b) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

c) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

ç) Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav TÜV Austria Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilecektir.

Okunma Sayısı: 1043

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME