KMO

ODAMIZIN DENETLENMESİNDE DANIŞTAY SAVCISI DA BİZİ HAKLI BULDU.

    Yayına Giriş Tarihi: 25.10.2018  Güncellenme Zamanı: 25.10.2018 16:52:01  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 25.10.2018 16:51:54

TMMOB ve bağlı bazı odalarının idari ve mali denetimlerinin ilgili bakanlıklar tarafından yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara dayanılarak çıkarılan denetim usul ve esaslarına ilişkin tebliğin iptali istemiyle TMMOB ve Odalar tarafından açılan davalar, 24 Ekim 2018 tarihinde Danıştay 8. Dairesi’nde görüldü. Odamız ile ilgili Danıştay’a açtığımız dava da diğer on bir odanın açtığı dava ile birleştirildi.

Kimya Mühendisleri Odası‘nın 2014 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararının iptali gerekçesiyle açtığı dava Danıştay 8. Daire‘de görüldü. Duruşmada Danıştay savcısı görüşünü açıklayarak, "Anayasada bu meslek kuruluşları üzerinde devletin idari ve mali denetimi kanunla düzenlenir" maddesi olduğunu ifade ederek değişikliğin Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılamayacağını söyledi.

Danıştay savcısı görüşünde Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ihtisas dallarına göre odalar üzerinde ise ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar Bakanlar Kurulu kararnamesi ile tespit edilir" ve "Bakanlar Kurulu‘nun birlik ve odaların karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına uyulması zorunludur" maddesinin Anayasaya aykırılığı konusunda karar verilmek üzere Anayasa Mahkemesi‘ne başvurulması gerektiğini belirtti. Danıştay savcısı, "Anayasaya aykırılığı tespit edilen kanun hükümlerine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Karanının hukuka uygun olmadığı açıktır. Bakanlar Kurulu Kararının iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi 17 Aralık 2013 tarih 28854 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile TMMOB`a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacağı düzenlenmişti. TMMOB ve bağlı odalar ilgili kararnamenin, kararnameye dayanak gösterilen yasaların ve kararname uyarınca düzenlenen tebliğlerin iptali istemiyle dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesinde görülen duruşmaya; Oda Saymanımız Korman Obuz ve Ankara Şube Başkanımız Erkin Etike, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Jeofizik MO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Jeoloji MO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile Odamızın Hukuk Müşaviri Fevzi Özlüer, TMMOB Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk ve diğer Odaların Hukuk Müşavirleri katıldılar. Duruşmada, Birlik ve Odalarımızın Hukuk Müşavirlerinin iptal isteminin gerekçelerine ilişkin konuşmalarının ardından, Bakanlık avukatları karşı görüşlerini dile getirdiler. Mahkeme kararı daha sonra taraflara tebliğ edilecek. 

Okunma Sayısı: 130

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME