KMO

BİYOMÜHENDİSLER ÇALIŞMA ALANLARINA GİRMEK İSTİYOR

    Yayına Giriş Tarihi: 19.06.2019  Güncellenme Zamanı: 19.06.2019 09:28:39  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 19.06.2019 09:28:57

Tarım ülkesi olan ülkemizde biyolojik kaynakların ekonomiye dahil edildiği, “biyoekonomi” yeni bir ekonomi alanı olarak gelişmektedir. Buna istinaden canlı kaynakların kullanılarak teknolojik ürünlerin geliştirildiği biyoteknoloji sektörü, küresel gelişmelerin de etkisiyle giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Biyolojik bilimlere dayanan teknolojilere hâkim, lisans seviyesinde özgün bir eğitim almış mühendislere olan ihtiyaç belirgin hale gelmiştir.  Mühendislik prensiplerinin biyolojiyi de içerecek şekilde uygulandığı mühendislik dalı olan, biyoteknolojinin kendi mühendislerini yetiştiren "Biyomühendislik" bilim dalı ortaya çıkmıştır.

Biyomühendislik lisans eğitimi, günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak çok disiplinli bir lisans eğitimi olarak verilmekte, özellikle kimya mühendisliği, biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve biyokimya gibi temel alanlarda sağlam temel bilgiye sahip mühendisler yetiştirilmesini sağlamaktadır. Biyomühendislik lisans eğitimi, bu çerçevede ısı ve kütle aktarımı, biyokataliz, biyoproses mühendisliği, ayırma ve saflaştırma işlemleri, biyoreaktörler, akışkanlar mekaniği, termodinamik, biyopolimerler, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, gıda biyoteknolojisi, biyokimya, endüstriyel ve çevresel biyoteknoloji, endüstriyel mikrobiyoloji, biyomalzemeler, bitki doku kültürleri gibi dersleri de içeren oldukça zengin bir ders repertuarı sunmaktadır.  Nasıl ki kimya mühendisliği eğitiminde kimyasal süreçlerin ve bunların gerçekleştirildiği reaktörlerin tasarımı ve ilgili birim işlem ekipmanlarının işletilmesine yönelik temel eğitim veriliyorsa, biyomühendislik eğitimi de enzimatik, mikrobiyal veya bitki/hayvan hücre kültürlerinin kullanıldığı biyokimyasal süreçlerin ve ilgili biyoreaktörlerin tasarımı ve işletilmesine, ayrıca biyolojik kaynaklardan elde edilen her türlü doğal ürünün elde edilmesine odaklanmaktadır. Tam anlamıyla Biyomühendislik faaliyetlerini de içeren bu tür üretim süreçlerinden ortaya çıkan ürünler, sağlık, gıda, tarım ve çevre sektörlerinde biyoteknolojik ürünler olarak tabir edilmektedirler.

2018 YÖK verilerine göre Türkiye`de TMMOB KMO Odası altında örgütlenen biyomühendislerinin şuandaki mezun sayısı 1749 dur. Biyomühendislik ve Genetik ve Biyomühendislik lisans programlarından,  Türkiye`nin çeşitli üniversitelerinde halen 3500`den fazla biyomühendis adayı eğitim görmektedir. Öte yandan, meslektaşlarımızın pek çoğu, ülkemizde Biyomühendislik mesleğinin hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde yeterince tanınmaması sebebiyle hak ettikleri istihdam imkanına kavuşamamakta ve ciddi bir işsizlik sorunu yaşamaktadır. Dolayısıyla ülkemiz de alanında son derece kalifiye bu genç insan kaynağından yeterince faydalanamamaktadır. Biyomühendislerin de yetkin oldukları alanlarda ilgili sektörlerde istihdamının önünü açacak yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması, kamu yararınadır.

Biyomühendisler olarak sanayi de biyoteknolojinin giderek daha fazla yer aldığı her alanda katkı sunmaya hazırız.

Saygılarımızla,

TMMOB

Kimya Mühendisleri Odası

46.Dönem Yönetim Kurulu 

Okunma Sayısı: 1251

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME