KMO

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TRAKYA BÖLGE ŞUBESİ’NİN 4. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 28.01.2014  Güncellenme Zamanı: 28.01.2014 17:14:04  Yayınlayan Birim: TRAKYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 28.01.2014 17:12:49

Başkan Sn. S.Zeki DEĞİRMENCİ tarafından açılış yapıldı. Divan Başkanı (Süleyman MİRAN), Divan Başkan Yardımcısı (Muzaffer KIRCI), Katip (İsmail SARAN) ve Katip (Öznil BUDAK) oybirliği ile seçildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşından sonra Divan Başkanı sözü Sn. M. Nurten AKBULUT`a ve Sn. Ramazan TÜMEN`e verdi. M. Nurten AKBULUT ve Ramazan TÜMEN Kimya Mühendisleri Odası`nın günümüzdeki konumundan ve meslektaşlarımızın yaşadığı güncel sorunlardan bahsetti. Divan Başkanı daha sonra gündem gereği çalışma raporunu sunmak üzere Sn. Göksel TOSUN`A söz verdi. Göksel Bey 3. Dönem Çalışma, Maliye Raporları`nı ve 2014 – 2015 Dönemi Tahmini Bütçesi`ni sundu. Divan Başkanı Göksel Bey`in sunumu ile ilgili katılımcılara yorumları olup olmadığını sordu. Herhangi bir yorum gelmediğinden 3. Dönem Çalışma Raporu aklandı. Divan Başkanı 2014 – 2015 Tahmini Bütçe oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı 4 imza (S.Zeki DEĞİRMENCİ, Besim GÜRLER, Süleyman MİRAN, Göksel TOSUN) ile önerilen Yeni Dönem Asıl ve Yedek Yönetim Kurul Üyeleri ile KMO Genel Merkez Delege Asıl ve Yedek Listeleri`ni okuyarak katılımcıların oylamasına sundu ve oybirliği ile kabul edildi. S.Zeki DEĞİRMENCİ, Muzaffer KIRCI, Süleyman MİRAN, Naci AKYAZI, Ramazan TÜMEN, Azmi Abdullah DOĞAN, Besim GÜRLER ve M. Nurten AKBULUT dilek ve temenni olarak gelecek döneme ait görüşlerini belirtti. Divan Başkanı Yeni Yönetim adaylarını tanıtması için Sn. S. Zeki DEĞİRMENCİ`ye söz verdi. Yeni Yönetim Kurulu adayları tanıtıldıktan sonra Genel Kurul kapatıldı.

26 Ocak 2014 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında KMO Trakya Bölge Şubesi`nde gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul Seçimi sonucunda Yönetim Kurul`u (asıl) ve KMO Merkez Delegeleri (asıl) listesi aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır.

 

YÖNETİM KURULU (ASIL)

Salih Zeki DEĞİRMENCİ

Besim GÜRLER

Süleyman MİRAN

Göksel TOSUN

Muzaffer KIRCI

Bayram ERDEM

Naci AKYAZI

KMO MERKEZ DELEGELERİ  (ASIL)

Salih Zeki DEĞİRMENCİ

Besim GÜRLER

Süleyman MİRAN

Göksel TOSUN

Muzaffer KIRCI

Bayram ERDEM

Naci AKYAZI

Azmi Abdullah DOĞAN

Salih Oktay ALTAN

Öznil BUDAK


Okunma Sayısı: 826

Trakya Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME