KMO

`ÜLKEMİZE, HALKIMIZA, MESLEĞİMİZE, ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ`

    Yayına Giriş Tarihi: 19.01.2015  Güncellenme Zamanı: 19.01.2015 15:31:32  Yayınlayan Birim: BURSA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 19.01.2015 14:44:35

TORBA YASA SÜRECİNDE TMMOB BURSA İKK BİLEŞENLERİ

ŞUBE BAŞKANLARI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

 

ÜLKEMİZE HALKIMIZA MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

 

Tüm ülkenin yeniden dönüştürülmesi, halka ait tüm alanların sermayeye açılması, kentsel ve doğal değerlerin talan edilmesi politikalarında artık son aşamaya gelindi. Siyasal İktidar, hazırladığı torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında.

Bildiğiniz gibi içinde Örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası`ndaki değişikliklerin de yer aldığı bir torba yasa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlandı. 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adındaki bu torba yasanın dışında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ismiyle bir başka torba yasa da TBMM gündeminde.

Bu torba yasalarla;

Doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, meralar, milli parklar, kıyılar tarım alanları yapılaşmaya açılabilecek,

Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta mezarlıklar dahi özelleştirilebilecek,

İmar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülklerine para ödenmeden el koyulabilecek.

Kısacası, İktidar torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yandaşlarına dağıtmak üzere "parası olana imar hakkı" getiriyor.

Görüldüğü gibi gündemdeki son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Tabi ki bu torbanın içinde iktidar tarafından rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Kentler üzerinde oynanan oyuna karşı durdu, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla, ormanların, kıyıların, meraların; suyumuzun, toprağımızın yağmalamasının önünde durdu,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana "dur" dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.

 

İşte bu yüzden TMMOB İktidarın hedefinde… 

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB`nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor.

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecektir, İktidarın hiç bir baskısına,  gericiliğine,  piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970`lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz;

Hazırladığınız yasa değişikliği,  

Meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB`nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, iktidarın yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmemizi engelleyemeyecektir.

Unutmayın ki; siz TMMOB`yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerde…

TMMOB Soma`da; Ermenek`te, Zonguldak`ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği`nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında,

TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin`de, Sinop`ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz`de, Akdeniz`de, Ege`de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe`de, Yırca`da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur`da, Bartın`da, Sakarya Karasu`da; TMMOB, Taksim`de, Gezi`de, Anadolu`da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…

O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.

Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya İZİN VERMEYECEĞİZ.

Okunma Sayısı: 80

Bursa Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME