KMO

ASBESTLE ÇALIŞMA KONUSUNDA İZLENECEK YOL HARİTASI NE OLMALIDIR?

    Yayına Giriş Tarihi: 02.03.2017  Güncellenme Zamanı: 02.03.2017 16:33:00  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 02.03.2017 16:32:56

02.03.2017

HAVAGAZI FABRİKASI YIKIMI DURDURULDU!

ASBESTLE ÇALIŞMA KONUSUNDA İZLENECEK YOL HARİTASI NE OLMALIDIR?

Meslek odalarının Ankara Şubeleri tarafından, Ankara Havagazı Fabrikasının yıkımında asbestle çalışma mevzuatına aykırı olan konular saptanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün gelinen noktada Ankara Havagazı Fabrikası yıkımı işlemi mahkeme kararıyla durdurulmuştur.

Gerek yıkım işinde çalışanların ve gerekse Ankara halkının sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu konuda teknik zorunlulukları ve yapılması gerekenleri bu açıklamamızda kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ankara Havagazı Fabrikasında aşağıda açıkladığımız teknik yöntemler izlenmeksizin yapılacak her türlü yıkım işi mevzuata aykırı olacaktır.

Konu ile ilgili olarak; uygulanması gereken ve ihtiyaç duyulan "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında; hizmetlerin verilmesine ilişkin, izlenmesi gereken yol haritası aşağıda açıklanmaktadır.

 

UZMANLIK- SÖKÜM - TEMİZLİK 

Asbest Söküm Uzmanı tarafından yapılanlar:  

·         Asbest söküm ve temizlik çalışmaları, en az 1 Asbest Söküm Uzmanı nezaretinde, süre ve ihtiyaca bağlı olarak belirlenecek adette Asbest Söküm Çalışanı ile beraber yapılmalıdır. (Mevsim koşullarını önemlidir) 

·         Katı parça örneğinin mevzuata uygun alınması ya da alınmasının organizasyonu ve uygun ölçüm laboratuvarına gönderilip, raporlanmasının sağlanması.  

·         "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında proje süresince; kanun gereği Bakanlık ve ana müşteri ile dosya oluşturma, asbest konusunda resmi yazışma, iş planı hazırlanması, asbest risk analizi oluşturulması ve bildirim dosyasının Çalışma İş Kur İl Müdürlüğüne teslim edilmesi.  

·         "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında proje süresince; mevzuat gereği, çalışmaların başında asbest söküm uzmanının bulundurulması, günlük eğitimlerin verilmesi ve iş esnasında yönetmeliğe uygun şekilde çalışmaların yapılmasının sağlanması, çalışan ekibin ve varsa diğer çalışanların ve/veya çevrede etkilenebilecek diğer kişilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda zarar görmemeleri adına söküm ekibinin denetimi ve takibi. 

·         Düzenli ortam ölçümünün yapılmasının sağlanması.  

 

SÖKÜM İŞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR VE YASAL ZORUNLULUKLAR 

1-      Asbestin türünün belirlenmesi 

2-      İş Planının ve organizasyon yapısının hazırlanması

3-      Yıkım planının hazırlanması – mümkünse bir inşaat mühendisi tarafından

4-      A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanının belirlenmesi (şantiyeler- yapı işleri, nace koduna göre çok tehlikeli sınıftır)

5-      Şantiye risk analizinin hazırlanması

6-      Şantiye asbest risk analizinin hazırlanması

7-      Şantiyenin mevcut durumunun fotoğraflanması

8-      Asbest Söküm Çalışanı belgeli çalışanların sayısının ve görevlerinin belirlenmesi

9-      Asbest Söküm Uzmanının belirlenmesi

10-  SGK girişleri, sağlık kontrolleri (yüksekte çalışma dâhil, solunum fonksiyon testleri dâhil), iş güvenliği eğitimlerinin tamamlanması, belgelenmesi veya belgelerin kontrol edilmesi

11-  Belge ve dosyaların "Asbest Söküm Uzmanı" tarafından hazırlanması ve denetlenmesi

12-  Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğüne Bildirimin Yapılması (dosyanın teslim edilmesi)  

 

SÖKÜM İŞİNE BAŞLAMADAN ÖNCE SAHADA YAPILACAK HAZIRLIKLAR 

A – Söküm Bölgesinin Hazırlanması

Karantina gereken bir yer olursa, bu bölgenin tüm açık yerlerinin kapatılması  

Arındırma kabinlerin kurulması: Arındırma kabinleri, duşları ihtiva etmektedir. Dünyadaki uygulama budur. Asbest söküm çalışanları her molada temizlenmelidir.  

Bölgenin güvenlik levhaları ve uyarı yazıları çevrilip, izole edilmesi.

 

B – Kullanılacak Malzeme ve Kişisel Koruyucu Donanımlar

1-      Personel için yeterli sayıda sızdırmaz tulum (Tip 5-6) 

2-      Personel için yeterli sayıda toz maskesi, FFP3 veya tam yüz maskesi (ortamın kapalı veya açık olması önemli)

3-      Personel için yeterli sayıda sızdırmaz eldiven

4-      Özel bantlar

5-      Özel sızdırmaz folyolar ve/ veya asbest çuvalları-atık çuvalları (big-bag` ler)

6-      Filtreli endüstriyel toz çekme süpürgesi

7-      Kimyasal sıvısı ve uygulama cihazı (özel lif yapıştırma sıvısı)

8-      Uygun iş ayakkabıları, baret ve/ veya kask

9-      Emniyet kemerleri

10-  Ortama göre kullanılacak farklı KKD` ler ve diğer ekipmanlar

11-  Güvenlik bantları ve güvenlik levhaları

12-  İlk yardım malzemeleri  

 

ASBESTLİ MALZEMENİN ENKAPSÜLE EDİLEREK, KESİLİP, SÖKÜLMESİ 

 Atermitlerin ve/veya kontamine malzemelerin uygun şekilde tozları havalandırmadan ve mümkün olduğunca kırmadan kesilmesi. Ayrıca kesim yapmaya başlamadan önce kimyasal yapıştırıcı sıvının tozu hapsetmesi için, ilgili alana sıkılması. 

Kesilip, sökülen parçaların, özel sızdırmaz folyolara ve/ veya asbest çuvallarına yapıştırıcı sıvı sıkılarak (big-bag) konması, paketlenip, etiketlendikten sonra bertarafa gitmek üzere, işletmenin gösterdiği ara depolama alanına yerleştirilmesinin sağlanması.

     

SÖKÜMDEN SONRA YAPILACAK İŞLER 

1-      Kapalı alanlarda, gerekli görülen yerlerin filtreli endüstriyel tipi temizleme makinesi ile tüm bölgenin ve yerlerin temizlenmesi, gerek yoksa nemlendirilmesi ıslatılması

2-      İlaçlı ve/veya ilaçsız sıvı malzeme ile yaş temizlik yapılması

3-      Lif yapıştırıcı özel sıvı malzeme ile tüm bölgenin ilaçlanması ve bekletilmesinin sağlanması  

 

BERTARAF PROSESİ  

  "Atık Yönetimi Yönetmeliğine" göre; bertaraf prosesinin uygulanması kontrol edilmelidir. Yönetmeliğe göre uygun şekilde paketlenmiş asbestli ve/veya kontamine atıkların, etiketlenmesi, istiflenmesi, lisanslı araçlar ile lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesi, ilgili atık formlarının(UATF) doldurulması gerek Çalışma Bakanlığı gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kendi mevzuatları açısından önemlidir.  

 

ASBESTLİ ATIKLARIN BERTARAFI 

• Asbestli atıklar mutlaka sarılmalı ve kırılmadan paketlenmelidir

• Asbestli atıklar kırılmadan paketlendikten sonra etiketlenmelidir

• Asbestli atıklar UATF doldurularak, lisanslı bertaraf tesisine gönderilmelidir

• Asbestli atıklar bertaraf tesisine lisanslı araçlar ile gönderilmelidir

• Asbestli atıklar HAFRİYAT SAHALARINA ve ÇÖPLÜKLERE dökülemez

• Asbestli atıklar dere kenarlarına dökülemez

• Asbestli atıklar yanmaz

• Asbestli atıklar 1. Sınıf depolama tesisleri(bertaraf) haricinde (geçici depolama ile ilgili bknz. ilgili yönetmelik) depolanamaz.

                                

YIKIM PLANI  

Asbest olsun olmasın, yıkılan binalarda bir yıkım planının olması çok önemlidir. Hele asbest varlığı tespit edilmiş bir iş yerinin yıkımı söz konusu ise, eski binalarda duvar içi, sıva ve badanalarda da asbest liflerinin olma olasılığı yüksektir.  

Asbest liflerini normal betondan ya da sıvadan ayrıştırmak mümkün olmadığından, yıkımı yapan firma yıkım süresi boyunca mutlaka tanker bulundurarak devamlı sulama yapmak zorundadır. 

Su ve nem asbest liflerinin yapışmasını bir ölçüde sağlayacak ve çevre sağlığına nispeten koruyucu önlem olacaktır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ankara eski Havagazı Fabrikası yıkımında mevzuatın ve bilimin gereklerine uygun hareket edilmesini halkımız adına izlemeye ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.

 

Kimya Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 3561

Ankara Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME