KMO

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

    Yayına Giriş Tarihi: 01.12.2017  Güncellenme Zamanı: 16.03.2018 14:40:16  Yayınlayan Birim: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 14.03.2018 15:10:56

 

 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

 

Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte belirtildiği gibi bilirkişilik başvurusu yapacak kişiler için "Temel Bilirkişilik Eğitimi" zorunlu hale getirilmiştir. Odamız, 16.10.2017 tarihinde " Temel Bilirkişilik Eğitimleri " konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilmiştir.

 

Başvuru Şartları

 

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilir.

 

Eğitim İçeriği

 

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 

Türk yargı teşkilatı

Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 

Bilirkişinin Nitelikleri

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

Bilirkişinin Görevlendirilmesi

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 

Oy ve Görüşün Sunulması

Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 

 

 

Gerekli Belgeler

 

Başvuru formu (Kurs başlangıcında doldurulacaktır.)

 

1 adet foto

 

Geçerli Oda kimliği fotokopisi

 

Kurs ödenti evrağı (makbuz, fatura, dekont vb)

 

Aidat borcunun olmaması/kontrolü (Farklı Şube üyesi ise aidat borcunun olmadığını gösteren evrak)

 

 

 

 

 

TMMOB Dışı Katılımcılar

 

Başvuru formu (EK-1)

 

1 adet foto

 

Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Diploma fotokopisi

 

Kurs ödenti evrakı fotokopisi (makbuz, fatura, dekont vb.)

Okunma Sayısı: 91

Güneydoğu Anadolu Bölge Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME