KMO

ENERJİYİ YÖNETEMEYENLER FATURAYI HALKA KESMEKTEDİRLER.

    Yayına Giriş Tarihi: 03.08.2018  Güncellenme Zamanı: 03.08.2018 11:35:43  Yayınlayan Birim: GÜNEY ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 03.08.2018 11:22:08

2002 yılından beri ülkeyi yöneten anlayış o günden buyana yaptığı uygulamalar ile Türkiye‘nin enerji sorununu çözemeyeceğini elektrik ve doğalgaza yaptığı zamlarla bir kez daha göstermiştir.

Ülkeyi küresel zorlama ve politikalarla yöneten bu anlayış yirmi yıldan bu yana enerji alanındaki serbestleştirme, özelleştirme ve devretme politikalarının sonucu ortaya çıkan faturayı her zaman olduğu gibi halka kesmektedir. 

Bilindiği üzere Başkanlık Hükümeti 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına farklı abone gruplarına göre değişen oranda % 9 ila % 15 arasında zam yapmıştır. Bu zamla birlikte yılbaşından bu yana konutlarda kullanılan elektriğe % 22, sanayi elektriğine % 27, tarımsal sulamada ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe ise % 27 oranında zam yapılmıştır. 

Yapılan bu zamlarla Yüksek Planlama Kurulunun 14 Şubat 2008‘den bu yana uyguladığı üçer aylık dönemleri kapsayan "Maliyet Bazlı Fiyatlandırmasının" da keyfi olarak dışına çıkılmıştır. 

Yine bu zam kararı ile birlikte; BOTAŞ tarafından anılan tarihten geçerli olmak üzere konutlarda ve küçük ve orta ölçekli proseslerde tüketilen doğalgazın m3 fiyatı %  9, elektrik üreten doğalgaz santrallerine verilen doğalgazın m3 fiyatı da yaklaşık % 50 oranında arttırılarak zam yapılmıştır. Doğalgaz santrallerine yapılan bu fahiş zam ile birlikte önümüzdeki günlerde elektriğe bir kez daha yüksek oranda zam yapılacağı mesajı verilmiştir.

2017 yılı itibariyle tüketilen 53 milyar m3 doğalgazın % 36 ‘sının (19 milyar m3) elektrik üretiminde kullanıldığı ve 2018 yılı verilerine göre mevcut elektrik enerjisi kurulu gücünün % 26‘sının doğalgaza dayalı santraller olduğu düşünülecek olursa açıklanan bu zamlarla kalınmayacağı, elektriğe ileride daha yüksek oranda zam yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde elektrik üretimi ve dağıtımında çok önemli görevleri olan TEK ve EİEİ gibi kurumları kapatarak, parçalayıp özelleştiren, yerli kaynaklardan elektrik üreten termik santrallerin yerine ithal kömür ve doğalgaz gibi ithal kaynaklardan daha pahalı elektrik üreten santralleri teşvik eden, yenilenebilir enerji kaynaklarının önündeki engelleri kaldırmayan; elektrik üreten barajları ve kömürlü termik santralleri özelleştirerek satan, ithal kömürle elektrik üreten termik santralleri teşvik eden, 4628 sayılı yasa kapsamındaki nehir santrallerini (HES)  doğru düzgün planlayamayan, 1 MW`lık HES`ler için doğayı tahrip etmekten kaçınmayan ve bunların uzunca bir süre kontrolsüz – denetimsiz inşa edilmelerine sebep olanlar sıkışınca zam yapmaktan başka bir çözüm üretemezler.

Son yıllarda ülkemiz, enerji tercihleri ve yatırımlarında ne yazık ki küresel sermayenin tercihlerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı tamamen özelleştirilmiş ve serbestleştirilmiştir. Enerji üretimi ve tüketimini yönetemeyenler, kamunun enerji yatırımı yapmasını yasaklayanlar, ısrarla ithal kaynaklardan pahalı elektrik üretme tercihini uygulayanlar, yerli kaynaklarla geliştirilmesi gereken projelerden vazgeçenler ve yeni ve yenilenebilir enerji üretimi önündeki engelleri kaldırmayanlar işin kolayına kaçarak zam yapmaya devam edeceklerdir. Bir cent civarında elektrik üreten Güneydoğudaki barajlarımız gerçeği göz önünde dururken çok daha yüksek fiyatlarla özel santrallerden elektrik alınmasının  teşvik edilmesinin bizce izahı yoktur. Bu tercihler ülkeyi karanlığa ve sanayi üretiminde gerilemeye, iğneden ipliğe her şeye zam yapmaya zorlayacaktır.

Bu olumsuz gidişi durdurmak;  ancak elektrik üretiminde öncelik ve ağırlığın dışa bağımlılığı artıran, ithalat faturasını yükselten doğalgaz ve ithal kömüre değil yerli ve yenilenebilir kaynaklara verilmesi, elektrik ve doğalgazdaki KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesi, kayıp kaçak oranının azaltılması, verimliliğin arttırılması ve belli bir oranın altında doğalgaz ve elektrik tüketiminin halka ücretsiz arz edilmesi ile mümkün olacaktır. 

Saygılarımla.

ÜMİT TÜRKMEN

TMMOB

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

GÜNEY BÖLGE ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

http://www.fotohaber.net/haber/4897/enerjiyi-yonetemeyenler-faturayi-halka-kesmektedirler.html

http://www.cukurovapress.com/faturayi-halka-kesiyorlar/

 

Dosyalar

ÇUKUROVA PRESS (700 KB) (03.08.2018 11:24:00)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 71

Güney Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME