KMO

2018 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ RAPORU

    Yayına Giriş Tarihi: 24.09.2018  Güncellenme Zamanı: 24.09.2018 17:08:55  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 24.09.2018 17:12:12

2018 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN BU RAPORDA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 2018 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ  AÇISINDAN  BU  RAPORDA  DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

2018 yılında, 2017 yılına göre üniversite sınavına başvuran aday sayısında yaklaşık 116 bin yerleşen aday sayısında ise yaklaşık 32 bin kişilik artış olmuştur.

2018 yılında üniversite sınavına giren adayların %22,64`ü Anadolu Lisesi, %17.77`si Lise, %14,93`ü diğer meslek liseleri, %9,85`i İmam Hatip lisesi mezunudur.

Ülkemizde 129`u devlete ait olmak üzere 201 üniversite ve bu üniversiteler bünyesinde de 1329`u devlet üniversitelerinde olmak üzere 1784 fakülte bulunmaktadır. Türkiye`de 40 üniversitede kimya mühendisliği eğitimine yönelik kurulmuş fakülte bulunmaktadır.

Puan türlerinde yapılan yeni düzenleme ile geçmişte 18 farklı puan türü varken, 5`e düşmüştür. Kimya mühendisliği bölümü puan türü sayısal puan türüdür.

2018 yılında kontenjan açılan kimya mühendisliği bölümü  sayısı 27 dir. Kontenjan ise 1710 olmasına karşın yerleşen sayısı 1598 kişidir.

Kimya Mühendisliği eğitimi verilen fakültelerde Kimya Mühendisliği programları dışında Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi mühendislik  programları yer almaktadır. 

 

Üniversite Sınavına Başvurular ve Yerleştirme

Üniversite sınavlarına girmek üzere 2 milyonun üzerinde aday başvurmaktadır. 2017 yılında 2.265.844, 2018 yılında 2.381.412 aday başvuru yapmıştır. 2017 yılında başvuran adayların %36,4`ü (825.397), 2018 yılında %35,99`u (857.240)yerleştirilmiştir.

2018 yılında üniversite sınavına giren adayların %22,64`ünün Anadolu Lisesi, %17.77`sinin Lise mezunu olduğunu görülmektedir. Normal liselerin hiçbir iyileşme yapılmadan tabelaları değiştirilerek Anadolu Lisesi yapılması nedeniyle, geçmişte daha az sayıda olan Anadolu Lisesi mezunu sayısı artmıştır. Sayılarının artırılmasına özel bir gayret gösterilen İmam Hatip Lisesi mezunları, sınava giren öğrencilerin yaklaşık %10`unu oluşturmaktadır.

Mezunların yerleşme sonuçları açısından en başarılı liseler, %52.90 oranı ile Öğretmen Liseleri olmuştur. Öğretmen Liselerini, mezunlarının yarısından çoğunun yerleştiği Fen liseleri (%52.81) ve Yabacı Dilde Eğitimi Veren Özel Liseler (50.02) takip etmektedir. Lisans düzeyinde yerleştirme sonuçlarına bakıldığında da benzer sonuç görülmektedir.

Çizelge-1 Mezun Oldukları Okul Türlerine Göre Üniversitelere Yerleşen Adaylar

2018 yılında üniversite sınavına başvuran adayların %40`ını son sınıf düzeyindeki adaylar oluşturmaktadır. Daha önceki yıllarda yerleştirilememiş olanlar %33`lük payla ikinci sırada yer almaktadır.

Yerleştirilen adayların %51,24`ü lisans düzeyinde yerleşmişken, açık öğretime yerleştirilen adayların oranı %15,64 olmuştur.

Son sınıf düzeyindeki adayların toplam yerleşenler içindeki payı son dört yıldır dikkat edici bir şekilde azalmaktadır. 2018 yılında bir önceki yıla göre %4.5`lik bir azalma olmuştur.

Çizelge-2 Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

 

2018 yılında yerleştirme yapılan lisans programlarının %82,63`ü, önlisans programlarının %81.39`u devlet üniversiteleri içinde yer almaktadır. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı lisans programlarında %84.89, önlisans programlarında %92.12 olmuştur. Vakıf üniversitelerinde bu oranlar daha düşük olup, sırası ile %72.55 ve %79.65`dir.

ÖSYM`nin kılavuzunda yer alan ancak bu raporda hariç tutulmuş olan KKTC ve diğer ülke üniversitelerinde lisan programları için yaklaşık 15 bin, önlisans programları için ise yaklaşık 5 bin kişilik kontenjan açılmıştır. Bu kontenjanların doluluk oranı %50`nin altında kalmıştır.

Çizelge-3 Yerleştirme sonuçları

 

2018 yılı başvuran aday sayısı açısından en fazla adayın başvurduğu yıl olmasına karşın, lisans programlarının doluluk ve yerleşen sayısı açısından en düşük yıl olmuştur. Üniversitelerinin lisans programlarının son beş yıldaki doluluk oranına bakıldığında 2018 yılında önceki yıllara göre azalarak %81,49 olmuştur. Önlisans programlarının doluluk oranı,  kontenjanlarının azalması nedeniyle artmıştır. Aynı şekilde yıl devlet üniversitelerinin lisans programlarının doluluk oranının ise %92,78 olduğu görülmektedir. Ön lisans programlarının doluluk oranlarındaki azalış ise ciddi boyutlarda gerçekleşmiştir.

2018 yılında devlet üniversitelerin lisans programlarına yerleşenler, üniversitelerin lisans programlarına yerleşenlerin %82,63`sini oluşturmuştur. Ön lisans programına yerleşenlerin %81.39`u devlet üniversitelerine yerleşmiştir.

Kimya Fakültelerinde Eğitim

Ülkemizde 129`u devlete ait olmak üzere 201 üniversite ve bu üniversiteler bünyesinde de 1329`u devlet üniversitelerinde olmak üzere 1784 fakülte bulunmaktadır. Türkiye`de 40 üniversitede Kimya mühendisliği eğitimine yönelik programların yer aldığı fakülteler bulunmaktadır. Üniversiteye sınav sisteminde yapılan değişiklikle önceki yıllarda 18 olan puan türü, bu yıl Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ), Dil ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) olmak üzere 5`e indi. Kimya Mühendisliği eğitimi veren programlara, diğer mühendislik programları gibi sayısal puan türünden öğrenci alındı. Kimya mühendisliği eğitiminin verildiği fakültelerde, farklı mesleki disiplinler olan mühendislik programları da bulunmaktadır. Bu yazı kapsamında ele alınan sadece Kimya mühendisliği bölümüdür.

ÇİZELGE 4-Kimya Mühendisliği Kontenjan ve Yerleşme Durumu

 

Kimya Mühendisliğinde kontenjan açılan fakülte sayısı 2017 yılında 29 olmuştur. 2018 yılında yerleştirme yapılan program (bölüm) sayısı azalmış, kontenjan sayısı azalmış, yerleşen öğrenci sayısı ise bir önceki yıla göre artmıştır.

ÇİZELGE 5-Fakültelerin Kontenjan ve Doluluk Oranları

 


Kimya Mühendisliği bölümde kontenjan açılan üniversitelerde görevli 387 öğretim elemanı bulunmaktadır. En fazla öğretim elemanı bulunan fakülteler İstanbul Üniversitesi(35) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (29) üniversiteleridir. Çukurova Üniversitesi(3) ve Ondokuzmayıs Üniversitesi (3) ise en az öğretim elemanına sahip üniversitelerdir.

 

Çizelge-6 Programlardaki Öğretim Elemanı Sayıları

 

Çizelge-7 En fazla Doluluk Oranına Sahip Fakültelerin Bulunduğu Üniversiteler

 

 Çizelge-8 Kontenjanı % 50`den Az Dolan Fakülteler

 

Okunma Sayısı: 1674

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME