KMO

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ (09-10-11-12 EKİM 2019 ANKARA)

    Yayına Giriş Tarihi: 26.09.2019  Güncellenme Zamanı: 26.09.2019 15:18:09  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 26.09.2019 15:17:08

Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte belirtildiği gibi bilirkişilik başvurusu yapacak kişiler için "Temel Bilirkişilik Eğitimi" zorunlu hale getirilmiştir. Odamız, 16.10.2017 tarihinde " Temel Bilirkişilik Eğitimleri " konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

 

Eğitim Yeri: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (Karanfil Sokak 19/5 Kızılay/ANKARA)

Eğitim Tarihi: 09-10-11-12 Ekim 2019

Saat: 09:30 - 16:20

Eğitim Ücreti:

TMMOB Üyeleri için - 700 TL

Diğer Katılımcılar için - 850 TL

 

Katılım Şartları

  • a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği`nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,
  • b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye`de iş yapma ehliyetine sahip olmak,
  • c)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • d) Oda üyesi olan Mühendis, mimar ve şehir plancıları için üyelik borcu bulunmamak,(Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)
  • e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,
  • f) Beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olmak,
  • g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,
  • h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

 

Eğitim İçeriği

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

BÖLÜM 5: UYGULAMA

NOT: Detaylı eğitim Programı ekte verilmiştir.

 

Gerekli Belgeler

Kayıt formu

1 adet foto

Geçerli Oda kimliği fotokopisi

Kurs ücretinin ödendiğini gösterir evrak (makbuz, fatura, dekont vb)

Aidat borcu bulunmaması (Farklı Oda yada Şube üyesi ise aidat borcunun olmadığını gösteren evrak)

 NOT: Kayıt formu ekte verilmiştir.

 

TMMOB Dışı Katılımcılar

Kayıt formu

1 adet foto

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma fotokopisi

Kurs ücretinin ödendiğini gösterir evrak (makbuz, fatura, dekont vb)

NOT: Kayıt formu ekte verilmiştir.

 

Havale/EFT Bilgileri

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

İş Bankası-Meşrutiyet Şubesi

Şube-Hesap no: 4213-508824

IBAN: TR22 0006 4000 0014 2130 508824

 

NOT: Kesin kayıt yaptırmak için kurs ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir. Havale ile yapılan ödemelerde "ad, soyad" ve "bilirkişilik temel eğitimi" ibarelerinin yazılması önemle rica olunur. Havale ile ödeme yapanların kurs günü dekontlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

İletişim: 0312 418 20 51- 0312 419 92 61 – 0533 320 38 09 / ankara@kmo.org.tr

 

Dosyalar

(194 KB) (26.09.2019 15:17:35)

(594 KB) (26.09.2019 15:17:56)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 190

Ankara Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME