KMO

YANGIN SEMPOZYUMU KOCAELİ ŞUBEMİZ TARAFINDAN 14-15 KASIMDA KOCAELİ TİCARET ODASI SALONLARINDA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

    Yayına Giriş Tarihi: 15.11.2019  Güncellenme Zamanı: 25.11.2019 15:24:14  Yayınlayan Birim: DENİZLİ ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 25.11.2019 15:21:19

Yangın Sempozyumu Kocaeli Şubemiz tarafından 14-15 Kasımda Kocaeli Ticaret Odası salonlarında başarıyla gerçekleştirildi.

 İki gün süren sempozyumda bilim adamları, akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri tarafından yirmi sekiz adet bildiri sunuldu. Açılışı Kocaeli Şube Başkanımız M. Halim Karabekir ve Oda Başkanımız Dr. Ali Uğurlu tarafından gerçekleştirilen sempozyuma yoğun bir katılım gözlendi. Oda başkanımız Dr. Ali Uğurlu açılışta aşağıdaki konuşmayı yaparak dinleyicilere hitap etti.

"Değerli katılımcılar, kıymetli meslektaşlarım;

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler insanların daha rahat yaşaması için olanaklar sağlarken, bir yandan da yeni sağlık ve güvenlik sorunları yaratmıştır. Özellikle sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan hızlı ve kontrolsüz sanayileşme ve üretimin yoğunlaşması; iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her yıl ülkemizde binlerce iş kazası meydana gelmekte ve binlerce insan bu kazalarda yaşamını yitirmektedir. Tehlikeli kimyasalların kullanıldığı proseslerde kaza riski ve etkisi daha yüksektir. Genelde; yangın, patlama, zehirlenme şeklinde görülen bu kazalarda ölümler meydana gelmekte ve tesisler üretim dışı kalmaktadır.

Tehlikeli kimyasallar patlayıcı, oksitleyici, kolay alevlenir,  toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjen, kanserojen, mutajen ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip madde ve/veya karışımları kapsamaktadır. Tehlikeli kimyasallar sadece bu maddeleri doğrudan kullanan kişi ya da işletmeleri değil kitleleri, çevreyi ve doğal yaşamı etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Yaşanan kazalar can kayıplarına, yaralanmalara, hastalıklara sebep olarak; havayı, suyu, toprağı, hayvanları kısacası doğayı olumsuz yönde etkiler. Endüstriyel kazalar genellikle yangın, patlama ve kimyasal yayılım şeklinde meydana gelmektedir. 

Yanma; oksijen ile yanıcı maddenin belli bir orandaki karışımının tutuşturma kaynağı ile birleşmesi sonucu oluşan kimyasal tepkimedir. Patlama ise; yanıcı maddenin tamamının veya büyük bir kısmının hızla yanması sonucu bir şok dalgası oluşturan kimyasal tepkime olarak tanımlanır.

Yangınlar ve patlamalar önlenemez olaylar değildir. Uzman kişilerce, bilimsel yöntemler uygulanarak alınacak olan proses ve iş güvenliği tedbirleri ile endüstriyel yangın ve patlamaların birçoğu önlenebilir. İnsan ve çevreye olan etkileri azaltılabilir. Yangın ve patlamalarla mücadelede yanıcı malzemeler ve tutuşturma kaynaklarının kontrollü kullanımı gerekmektedir. Yanıcı malzemelerin temel depolanma kurallarına uyulmaması, açık alev vb.  nedenler endüstriyel yangın ve patlamaların en önemli sebeplerindendir.

Değerli katılımcılar,

Her ürün gibi bu kongremiz de bir emeğin sonucudur. Bu nedenle düzenleme, bilim, danışma ve yürütme kurullarına, katkı sağlayan bildiri sahiplerine, sergi alanında yer alan sektör temsilcilerine, odamız Bursa Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına, öneri ve soruları ile sempozyumu zenginleştirecek siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Aynı dileklerimi Tekstil Mühendisleri Odası, Bursa Şube başkanı ve yönetim kurulu için de yineliyorum.

Kimya mühendislerini, sektörün bileşenlerini ve sevgili öğrenci arkadaşlarımızı, KMO çatısı altında bizlerle birlikte öneri ve düşünce geliştirmeye, birlikte üretmeye, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya çağırıyoruz. Sempozyumun,  ülkemize, Tekstil Teknolojisi ve Kimyası alanına katacağı değerin, bundan sonraki yapılacak çalışmalarla daha da ileri götürüleceği umuduyla KMO adına sizlere saygılarımı sunuyorum."

Okunma Sayısı: 31

Denizli Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME