KMO

BİYOSİDAL ÜRÜNLERE “GEÇİCİ BİYOSİDAL RUHSATI” VERİLMESİ İLE İLGİLİ GENELGENİN AKSAYAN YÖNLERİ VE RİSKLERİ

    Yayına Giriş Tarihi: 09.04.2020  Güncellenme Zamanı: 09.04.2020 05:37:47  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 09.04.2020 05:37:27

Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görev alanında yer alan insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere yönelik 19.03.2020 tarihli E.70938 sayılı Genelge ekinde yayımlanan Biyosidal Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslar Madde 9 kapsamında Geçici ruhsat başvurusunda bulunacak firmaların duyuru ekinde yer alan doküman doğrultusunda başvuru oluşturmaları halinde 3 aylık geçici ruhsat verileceğini açıklamıştı.

Yukarıda anılan madde kapsamında insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına (sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere) başvuru yapan firmalara 3 ay süreli geçici ruhsat düzenlenebileceği, ürünlere ilişkin;

• Etkinlik testi, 

• Hızlandırılmış stabilite testi 

• Irritasyon testi

sonuçlarını 30 gün içinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunamayan ve belirtilen şartların tümünü sağlayamayan ürünlerin yine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlarının iptal edileceği  söz konusu genelgede belirtmişti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye`nin de yaşamakta olduğu bu sıkıntılı dönemde alınan bu karar, kullanılması gereken dezenfektanların halka sunulmasında sıkıntı olmamsı ve fahiş fiyatların ve haksız rekabetin oluşmaması ya da karaborsa ortamının doğmasına engel olunması gibi açılarından önemli bir adımdır.

Bu noktadan sonra yani söz konusu "GEÇİCİ BİYOSİDAL İZNİ VERİLMESİ" ile ilgili genelgenin yayımlanmasından sonra sektörde nasıl bir gelişme oldu nasıl gelişti bir tespit yapalım; 

Biyosidal (burada söz konusu olan el ve cilt dezenfektanı ile yüzey ve ortam dezenfektanı) üretimi için ilk başvurular kimlerden geldi dersiniz? Cevabın doğal olarak sağlık sektörleri, medikal alanda faaliyet gösteren çeşitli yan sektörleri, sağlıkla ilgili kimya sektörleri, temizlik ve hijyen ürünleri üreten sektörler, Kozmetik sektörleri gibi konu ile yakın sektörler olduğu yada olacağını düşünmemiz doğaldır değil mi? Hayır bu cevap yanlış. Hiç de öyle olmadı. 

Peki sektörde ne oldu, ya da ne olacak bir öngörüde bulunalım;

Her zaman olduğu gibi pek çok başvuru önce piyasa dinamiklerini kullanan fırsatçı, toplum sağlığını hiçe sayan ama rantı ön plana alan,  sağlık ve kimya sektörü ile ilgisi olmayan özel ve tüzel kişilerden geldi/gelecek. Bu tipler bir kaç ay ya da ne kadar devam edecekse halk sağlığını tehlikeye atarak salgının beklenenden daha hızlı yayılmasına neden olacağı gibi gelecek dönemde de kendisini gösterecek olan pek çok ciddi cilt hastalıklarına da zemin hazırlamış olacaklardır. Devam eden süreç içinde, Yetkili makam denetin yaptığında  izin vermemsi durumunda da, tası tarağı toplayıp merdiven atı olarak tabir edilen tesisini kapatmak zorunda kalacaklardır. Peki yapmış oldukları mali vurgunlar, salgın nedeniyle yarattıkları toplumsal risk ve gelecekteki sağlık risklerinin hesabını kim verecek?

Bu olumlu adımların yanında gözden kaçırılmış olan çok önemli bir gelişmeyi hatırlatmak ve altını  çizmek istedik. 

Gelinen bun noktada hemen şu soru sorulabilir ya da dayatma yapılabilir; "Türkiye`de ticaret özgürlüğü var Bazı sektörler kayırılıyor"  denilebilir elbet. Bu konudaki tavsiye ve önerilerimiz aşağıdaki gibidir;

Üretilecek olan biyosidal ürünlere ait teknik dokümanlar zaten isteniyor ve bunlar ilave olarak, geçici biyosidal ruhsatı talebinde bulunan özel ve tüzel kişiler ile ilgili olarak ;

• Geçmişteki bilgi birikimi ve tecrübeleri  ile pazar bilgileri, sektörle olan ilişkileri ve bağlantıları

• Teknik personel yapıları (sadece sorumlu teknik personel olarak değil) 

• Altyapı imkanları ( tesislerinin fiziki yapıları ve üretim teknolojileri ) ve üretim kapasiteleri

• Gerektiği durumda ihracat yapabilme yetenekleri

• Sağlık, medikal, kozmetik, kimya ve temizlik ürünleri vb. gibi konuya daha yakın olan kişi ya da kurumlar olup olmadığı

• Biyosidal ürünün ne olduğunu bilmeyen pek çok talipliye tabiri caiz ise fırsatçıya bu ciddi sorunların yaşandığı ortamda halk sağlığına destek vermekten daha çok sadece menfaat elde etmek için biyosidal üretimine girmeleri önlenmelidir

• Geçici biyosidal ruhsatı öncelikli olarak sağlık, medikal, kozmetik, kimya ve temizlik ürünleri vb. gibi konuya daha yakın olan kişi ya da kurumlara "öncelikli" verilmelidir. Bu önceliğin nasıl kullanıldığının halk sağlığının korunması ve denetlenmesi açısından çok daha güvenli kılacağı düşüncesindeyiz

Geçici biyosidal ruhsatı verilmeden önce özel ve tüzel kişilerin durumları ve niyetleri çok iyi incelenmeli ve irdelenmelidir. 

Fırsatçılara engel olunmalı,  gerçek yatırımcılara olanak sağlanmalıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

46. Dönem Yönetim Kurulu  

https://www.titck.gov.tr/duyuru/biyosidal-urunlere-yonelik-gecici-ruhsat-hakkinda-duyuru-24032020104852 

Okunma Sayısı: 567

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME