KMO

BİLİMİN IŞIĞINDA TOPLUM YARARINA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ, HİÇ BİR İKTİDARIN ARKA BAHÇESİ OLMAYACAĞIZ !!!

    Yayına Giriş Tarihi: 29.05.2020  Güncellenme Zamanı: 29.05.2020 09:31:04  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 29.05.2020 09:30:52

Anayasal düzenleme ile 1954 yılında kurulan, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Kimya Mühendisleri Odası (KMO), çalışmalarını 9 Şube, 3 Bölge Temsilciliği ve 41 İl temsilciliği ile kimya mühendisliği mesleğinin gelişimine hizmet etme ve meslektaşlarının mesleki sorunlarına dayanışma ile çözüm üretme ekseninde sürdürmektedir. Üyelerden aldığı güç ile yönetim, denetleme, onur, kurulları üyeleri tarafından demokratik bir şekilde seçilmektedir.

Bilindiği üzere kimya sanayii ülkelerin en stratejik sanayilerindendir. Kimya sanayi, petrokimya, ilaç, plastik, malzeme, enerji gibi sektörleri ve iş kollarıyla toplumun tüm taraflarına hizmet etmektedir.  Kimya sanayisi son dönemlerde atılım içinde olan savunma sanayi için önemli girdiler yapmaktadır. Kimya sanayinin daha güçlü olabilmesi için nitelikli iş gücü çok önemlidir. Bu çerçevede ülkemiz ve meslektaşlarımız için Kimya Mühendislerinin Meslek Kuruluşu olarak KMO, sanayi kuruluşları, üniversiteler ile sempozyum, kongre, sergi gibi mesleğe ve meslektaşlarımıza faydalı bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Kimya sanayinin ham madde üretimi, üretilen kimyasalların diğer kimya sanayi kollarına girdi oluşturması ve nihai ürün açısından değerlendirdiğimizde gelecekteki fırsat ve sorunlarımızın tartışılması, ülke sanayisi için bilimsel ve teknik destek oluşturulması elzemdir. Ülkemizde hızla artan enerji ve gıda talebi, ham malzemelerin verimli kullanımı, üretimin çevre ve insan sağlığına olan etkileri başat tartışılması gerek konulardır. 

Gerçekliğin böyle olması gerekirken biz bugün AKP tarafından gündeme alınan TMMOB Yasasına ilişkin değişiklik tasarısını tartışmaktayız. Üyelerinin haklarını ve meslek alanlarını koruduğu kadar kuruluş yasası gereği kamucu bir anlayışla toplum yararına hizmet eden TMMOB, yasası değiştirilerek susturulmak istenmektedir. Oysaki TMMOB; çevredir, ormandır, yer altı ve yerüstü zenginliğimizdir, kıyılarımızdır, enerjimizdir, sanayimizdir, doğamızdır, kültürel varlıklarımızdır. TMMOB emektir, memlekettir. İktidarların isteği doğrultusunda değil bilimin ve tekniğin ışığında kamu yararını düşünerek çalışmalar yapar.

Onsekiz yıllık AKP iktidarı boyunca neoliberal politikalar doğrultusunda meslek alanlarımıza ait kurum ve kuruluşlar özelleştirilerek tasfiye edilmiştir. Sümerbank, Tekel, Çitosan, Petlas, SEK,SEKA, Ataş, Petkim, Tüpraş, Azot Sanayi, Gübre Sanayi, Etibank gibi Kimya Mühendislerinin İstihdam alanları yok yere satılarak özelleştirilmiş ve kapatılmıştır. Buralardan elde edilen 75 milyar dolar özelleştirme geliri çarçur edilerek ülke sanayine büyük bir darbe vurulmuştur. Kimya Mühendisleri bugün işsizlikle yüz yüzedir.

Şimdi geçmişte bu özelleştirmelere karşı çıkan, hukuki mücadele yürüten ve toplum desteğini arkasına alarak kamu adına söz ve tavır alan TMMOB, yasası değiştirilerek susturulmak istenmektedir. Bu düşünce haksız ve hukuksuzdur! Çünkü kamu yararını gözeten meslek kuruluşlarından görüş almadan mevzuat değişikliklerinin yapılması kamu yararı gözeten kuruluşları zayıflatmaya yönelik bir hamleden başka bir şey değildir.

TMMOB`nin uzun yıllardan bu yana siyasal iktidarların hedefinde olmasının temel nedeni, sahip olduğu bu kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisidir. Kurulduğu günden bugüne kadar Birliğimizin ülke varlıklarını ve toplumun genel çıkarlarını koruma çabası, gücünü sınırsız biçimde kullanma arzusunda olan hükümetleri ve yandaşlarını rahatsız etmektedir. Bilinmelidir ki, iktidarların gündelik siyasal menfaatleri için hayata geçirmek istedikleri proje ve uygulamaların bilime, doğaya ve kamusal çıkara uygunluğu konusunda toplum adına denetlenmesi, birliğimizin ve tüm meslek örgütlerinin anayasal sorumluluğudur.

AKP`nin bu saldırısı, sadece meslek odalarına değil aynı zamanda demokrasiye ve hukuk düzeninedir de. Üyelerimizden ve toplumdan aldığımız güçle meslektaşlarımızı, meslek alanlarımızı koruyacağız; toplum ve kamu yararına çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

46. DÖNEM YÖNETİM KURULU 

Okunma Sayısı: 105

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME