KMO

BAROLARIN VE AKADEMİK MESLEK ODALARININ BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK YAPILARINA MÜDAHALELERDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİ

    Yayına Giriş Tarihi: 01.06.2020  Güncellenme Zamanı: 10.06.2020 14:15:57  Yayınlayan Birim: BURSA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 10.06.2020 13:26:37

Baroların ve akademik meslek odalarının yapıları ve delege seçim sistemlerinin değiştirilmesi girişimi hakkında Bursa Barosu, Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacılar Odası, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimleri Odası, TMMOB, DİSK, KESK, TÜMTİS tarafından Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2020 tarihinde Baroların ve akademik meslek odalarının yapıları ve delege seçim sistemlerinin değiştirilmesi girişimi hakkında Bursa Barosu, Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacılar Odası, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimleri Odası, TMMOB, DİSK, KESK, TÜMTİS tarafından Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı`nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını kurumlar adına Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun okudu.

Basın açıklamasına şubemiz adına Sayman Üye Barış AKSAKAL katıldı. 

Baroların ve Akademik Meslek Odalarının Bağımsız ve Demokratik Yapılarına Müdahalelerden Derhal Vazgeçilmeli

"Tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizin de Covid-19 salgınının etkisi altında olduğu, yurttaşlarımızın ve üyelerimizin virüs tehdidi altında sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiği bugünlerde, barolar başta olmak üzere akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Barolarımız ve meslek odalarımız da Anayasamız ve kuruluş kanunlarımız uyarınca ‘kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.`

Demokratik bir süreç işletilmeden, barolardan, akademik meslek odalarından ve üniversitelerden görüş ve öneri alınmadan, yine bu görüş ve önerileri sunanlardan oluşacak bir komisyonda değişiklik önerilerini tartışmaya açmadan, kapalı, gizli toplantılarla, demokratik hukuk devletinin teminatı barolar ile akademik meslek odalarımızın Anayasa ve yasalarla belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları ile demokratik seçim esaslarının değiştirilmek istenmesi kabul edilemez.

Pandemi süreci öncesinde de baroların ve akademik meslek odalarının üyelerinin özlük hakları, mesleki ve ekonomik sorunlarının çözümüne ilişkin talepleri ile kamu yararını önceleyen önerileri dikkate alınmadan sadece bu kuruluşların başta seçim usulleri olmak üzere kuruluş görev ve sorumlulukları ile iç işleyişlerinin tartışmaya açılmasını üzüntü ve kaygı ile karşılıyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda da defalarca kamuoyunun gündemine getirilen, ‘barolara ve akademik meslek odalarına üyelik zorunluluğunun kaldırılması, her ilde birden fazla baro ve akademik meslek odası kurulması ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi`ne yönelik çalışmalarla, barolar ve akademik meslek odalarının bölünerek parçalanmasının, etkisizleştirilerek işlevsiz hale getirilmesinin ve nihayetinde ‘sessiz` kılınmasının amaçlandığı açıktır.

Varlığını kamu yararını gözetmeye adayan ve kamu hizmetini yerine getiren barolar ve akademik meslek odaları, üye sayılarının en demokratik şekilde temsil edildiği seçim sistemleri ile katılımcı demokrasinin uygulayıcılarındandır. Kuruldukları günden bu yana, meslektaşlarının mesleki sosyal ve ekonomik sorunlarını, yurttaşların toplumsal ve ekonomik sorunlarından ayırmadan hukuki ve teknik bilgisini kamunun hizmetine sunan, halkın hak ve özgürlüklerini savunan bu kuruluşlar demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin de teminatıdır.

Baroların, akademik meslek odalarının ve üyelerinin bu yönde bir değişiklik talebi olmamasına rağmen küresel salgınla mücadele ettiğimiz bu sıkıntılı günlerde tamamen antidemokratik bir süreç işletilerek gündeme getirilen bu değişiklik taleplerinden vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Aşağıda imzası olan akademik meslek odaları ve sendikalar olarak;

Baroların ve akademik meslek odalarının yapısını bozacak, bölüp parçalayarak etkisizleştirecek değişiklik önerilerini kabul edilemez buluyoruz. Baroların ve akademik meslek odalarının bağımsız ve demokratik yapılarına müdahalelerden derhal vazgeçilmesi gerektiğini tekraren ifade eder, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Bursa Barosu, Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacılar Odası, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimleri Odası, TMMOB, DİSK, KESK, TÜMTİS

Okunma Sayısı: 24

Bursa Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME