KMO

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN 2020 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ

    Yayına Giriş Tarihi: 04.11.2020  Güncellenme Zamanı: 04.11.2020 12:44:23  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 04.11.2020 12:16:19

Bu raporda 2020 yılı Üniversite yerleştirme sonuçları Kimya Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümleri açısından değerlendirilmiştir.

Özetle;

§  2020 yılında, 2019 yılına göre üniversite sınavına başvuran aday sayısında yaklaşık 100 bin azalış, yerleşen aday sayısında ise yaklaşık 18 bin kişilik artış olmuştur.

§  2020 yılında üniversite sınavına başvuran adayların yaklaşık %40`ını daha önceki yıllarda yerleştirilememiş olan adaylar oluşturmaktadır. Son sınıf düzeyindeki adaylar %37`lik payla ikinci sırada yer almaktadır.

§  ÖSYM`nin kılavuzunda yer alan ancak bu raporda hariç tutulmuş olan KKTC ve diğer ülke üniversitelerinde lisans programları için yaklaşık 11.000, Önlisans programları için ise yaklaşık 4.000 kişilik kontenjan açılmıştır. Bu kontenjanların doluluk oranı devlet ve vakıf üniversitelerine göre oldukça düşük seviyede kalmıştır.

§  Kimya Mühendisliği eğitimi verilen fakültelerde Kimya Mühendisliği programları dışında Biyomühendislik,  Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi mühendislik  programları  da yer almaktadır.

Üniversite Sınavına Başvurular ve Yerleştirme

§  Üniversite sınavlarına girmek üzere yaklaşık 2 milyonun üzerinde aday başvurmuştur. Sürekli artan başvuran sayısında bu yıl ilk kez azalış ortaya çıkmıştır. 2020 yılında başvuran aday sayısı bir önceki yıldan 91 bin kişi daha azdır.

§  Sınava giren adayların yaklaşık üçte biri bir programa yerleştirilmektedir. 2020 yılında yerleşen aday sayısı bir önceki yıldan daha fazla olup, adayların % 17`si lisans, % 14`ü önlisans, % 6`i açık öğretim programına yerleşmiştir.

 

Çizelge-1    Başvuran ve Yerleşen Aday Sayısı

YIL

Başvuran

Lisans

Önlisans

A.Ö.F.

Yerleşen

Yerleşemeyen

 

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

2015

2.126.670

417.714

19,6

367.236

17,27

198.140

9,32

983.090

46,23

1.143.580

53,77

2016

2.256.377

423.479

18,8

368.770

16,34

169.615

7,52

961.864

42,63

1.294.513

57,37

2017

2.265.844

422.946

18,7

273.342

12,06

129.109

5,70

825.397

36,43

1.440.447

63,57

2018

2.381.412

394.945

16,6

316.037

13,27

146.258

6,14

857.240

35,99

1.524.172

64,00

2019

2.528.031

409.587

16,2

343.874

13,60

150.715

5,96

904.176

35,77

1.623.855

64,23

2020

2.436.958

431.380

17,7

349.785

14,35

140.721

5,77

921.886

37,83

1.515.072

62,17

§  2020 yılında üniversite sınavına giren adayların % 26,98`inin Anadolu Lisesi, % 14,04`ünün Lise, % 9,78`inin İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu görülmektedir.

§  Yerleştirilen öğrenciler açısından en başarılı okul olarak Anadolu Liseleri öne çıkmaktadır. Sayıları sürekli artırılan ve ayrıcalık tanınan İmam Hatip Lisesi mezunlarının başarı oranı, tüm yerleşen aday sayıları açısından Liselerden daha düşük seviyededir.

§  Normal liselerin hiçbir iyileşme yapılmadan tabelaları değiştirilerek Anadolu Lisesi yapılması sorunu önceki yıllarda olduğu gibi bugünde devam etmektedir.

§   

Çizelge-2   Mezun Oldukları Okul Türlerine Göre Üniversitelere Yerleşen Adaylar

Okul Türü

Başvuran Aday

Yerleşen Aday

Lisans

Önlisans

A.Ö.F.

Toplam

 

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Sayısı

%

Anadolu Lisesi

657.416

26,98

183.432

42,52

4.040

13,62

11.068

9,97

292.816

31,76

Diğer Meslek Liseleri

574.575

23,58

33.122

7,68

3.010

10,15

15.723

14,16

176.235

19,12

Lise

342.031

14,04

34.548

8,01

9.848

33,21

35.496

31,96

114.908

12,46

İmam Hatip Liseleri

238.391

9,78

39.127

9,07

2.322

7,83

17.251

15,53

90.517

9,82

Y. Dilde Eğ. Veren Ö. Lise

181.508

7,45

61.435

14,24

638

2,15

1.234

1,11

80.704

8,75

Özel Lise

96.487

3,96

26.942

6,25

999

3,37

2.465

2,22

46.526

5,05

Fen Lisesi

48.258

1,98

23.854

5,53

69

0,23

101

0,09

24.932

2,7

Endüstri Meslek Liseleri

72.015

2,96

1.698

0,39

1.556

5,25

6.509

5,86

15.657

1,7

Sağlık Meslek Liseleri

39.387

1,62

2.537

0,59

2.277

7,68

4.961

4,47

15.378

1,67

Kız Meslek Liseleri

43.315

1,78

1.734

0,4

1.870

6,31

5.931

5,34

14.199

1,54

Ticaret Meslek Liseleri

41.410

1,7

1.413

0,33

1.132

3,82

5.137

4,63

11.874

1,29

Özel Fen Lisesi

18.701

0,77

9.404

2,18

28

0,09

38

0,03

9.858

1,07

Teknik Liseler

28.492

1,17

1.831

0,42

1.071

3,61

2.769

2,49

9.878

1,07

Sosyal Bilimler Lisesi

10.085

0,41

5.491

1,27

33

0,11

43

0,04

6.027

0,65

Öğretmen Liseleri

11.399

0,47

2.768

0,64

236

0,8

405

0,36

4.669

0,51

Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı)

6.748

0,28

1.008

0,23

249

0,84

609

0,55

2.661

0,29

Otelcilik ve Tur. Mes. Lise

4.319

0,18

218

0,05

147

0,5

528

0,48

1.450

0,16

Özel Akşam Lisesi

7.141

0,29

148

0,03

77

0,26

545

0,49

1.380

0,15

Güzel Sanatlar Liseleri

7.157

0,29

250

0,06

17

0,06

102

0,09

987

0,11

Spor Lisesi

6.668

0,27

89

0,02

15

0,05

79

0,07

690

0,07

Askeri Lise

566

0,02

164

0,04

5

0,02

11

0,01

226

0,02

Polis Koleji

203

0,01

91

0,02

0

0

2

0

118

0,01

Astsubay Hazırlama Okulları

330

0,01

49

0,01

11

0,04

30

0,03

124

0,01

Diğer

273

0,01

23

0,01

6

0,02

12

0,01

49

0,01

Akşam Lisesi

50

0

3

0

1

0

7

0,01

12

0

Sekreterlik Meslek Liseleri

33

0

1

0

1

0

7

0,01

11

0

Toplam

2.436.95

100

431.380

100

29.658

100

111.063

100

921.886

100

2020 yılında üniversite sınavına başvuran adayların yaklaşık  % 36,69`unu son sınıf düzeyindeki adaylar oluşturmaktadır. Daha önceki yıllarda yerleştirilememiş olanlar % 39,53`luk payla sahiptir. Özellikle son iki yıldaki başvuran aday ve yerleşen aday verileri incelendiğinde son sınıf yerleşen aday sayılarında azalma, önceki yıl mezunu yerleşmemiş adayların yerleşme oranında ise artış görülmektedir. Bunun nedeni, adayların ne olursa olsun yerleşeyim davranışından, daha iyi bir programa yerleşmek için tekrar sınava gireyim yaklaşımına yöneldikleri  aynı zamanda lise ve dengi okulların eğitim kalitesinin niteliksizleşmesinin öğrencilere yansıması olarak düşünülebilir.

 

Çizelge-3 Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

Başvuranların Durumu

YIL

ÖSYS`ye Başvuran Aday Sayısı

 

Yerleşen Aday Sayısı Lisans

 

Önlisans

 

A.Ö.F.

 

Toplam

 

 

 

Sayı

  %

Sayı

  %

Sayı

  %

Sayı

 %

Sayı

  %

Son Sınıf Düzeyinde

2016

950.156

42,11

230.720

54,48

203.871

55,28

32.930

19,41

467.521

48,61

 

2017

960.410

42,39

208.036

49,19

107.576

39,36

19.701

15,26

335.313

40,62

 

2018

954.353

40,08

180.069

45,59

112.061

35,46

17.453

11,93

309.583

36,11

 

2019

983.701

38,91

174.945

42,71

105.198

30,59

16.153

10,72

296.296

32,77

 

2020

894.187

36,69

165.744

38,42

104.776

29,95

15.146

10,76

285.666

30,99

Önceki Yıllarda Yerleşmemiş

2016

633.187

28,06

138.379

32,68

97.324

26,39

63.683

37,55

299.386

31,13

 

2017

632.722

27,92

163.120

38,57

98.109

35,89

52.606

40,75

313.835

38,02

 

2018

791.929

33,25

155.627

39,4

135.923

43,01

60.924

41,66

352.474

41,12

 

2019

916.601

36,26

181.879

44,41

166.478

48,41

64.101

42,53

412.458

45,62

 

2020

963.240

39,53

208.960

48,44

175.606

50,2

60.570

43,04

445.136

48,29

Daha Önce Yerleşmiş

2016

441.543

19,57

30.567

7,22

41.251

11,19

40.772

24,04

112.590

11,71

 

2017

442.542

19,53

29.025

6,86

42.798

15,66

31.887

24,7

103.710

12,56

 

2018

397.614

16,7

29.857

7,56

40.681

12,87

35.861

24,52

106.399

12,41

 

2019

374.795

14,83

26.930

6,57

42.345

12,31

35.160

23,33

104.435

11,55

 

2020

335.347

13,76

27.542

6,38

39.554

11,31

31.126

22,12

98.222

10,65

Bir Yükseköğretim Mezunu

2016

184.585

8,18

21.287

5,03

21.094

5,72

20.318

11,98

62.699

6,52

 

2017

193.715

8,55

19.609

4,64

20.411

7,47

17.366

13,45

57.386

6,95

 

2018

191.644

8,05

26.168

6,63

21.895

6,93

21.585

14,76

69.648

8,12

 

2019

205.633

8,13

22.631

5,53

23.950

6,96

24.460

16,23

71.041

7,86

 

2020

194.600

7,99

25.625

5,94

23.523

6,72

23.154

16,45

72.302

7,84

Yüksek öğretimden Kaydı Silinmiş

2016

46.906

2,08

2.526

0,6

5.230

1,42

11.912

7,02

19.668

2,04

 

2017

34.455

1,52

3.156

0,75

4.448

1,63

7.549

5,85

15.153

1,84

 

2018

45.872

1,93

3.224

0,82

5.477

1,73

10.435

7,13

19.136

2,23

 

2019

47.301

1,87

3.202

0,78

5.903

1,72

10.841

7,19

19.946

2,21

 

2020

49.584

2,03

3.509

0,81

6.326

1,81

10.725

7,62

20.560

2,23

 Toplam

2016

2.256.377

100

423.479

100

368.770

100

169.615

100

961.864

100

 

2017

2.265.844

100

422.946

100

273.342

100

129.109

100

825.397

100

 

2018

2.381.412

100

394.945

100

316.037

100

146.258

100

857.240

100

 

2019

2.528.031

100

409.587

100

343.874

100

150.715

100

904.176

100

 

2020

2.436.958

100

431.380

100

349.785

100

140.721

100

921.886

100

 

2020 yılında yerleştirme yapılan lisans programlarının % 80,46`sını, önlisans programlarının % 81,06`sını devlet üniversiteleri içinde yer almaktadır. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı lisans programlarında % 96,73, önlisans programlarında % 94,62 olmuştur. Vakıf üniversitelerinde ise bu oranlar daha düşük olup, sırası ile %87,97 ve %83,21dir.

 

Çizelge-4    Yerleştirme sonuçları

Üniversiteler

 Yıl

Lisans

Ön Lisans

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Pay

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Pay

 %

%

 %

 %

Devlet Üniversitesi

2016

358.880

345.579

96,29

81,6

319.816

298.649

93,38

80,99

2017

373.642

346.671

92,78

81,97

346.068

218.434

63,12

79,91

2018

384.448

326.341

84,89

82,63

279.231

257.235

92,12

81,39

2019

354.985

334.119

94,12

81,57

298.220

279.224

93,63

81,2

2020

358.836

347.087

96,73

80,46

299.630

283.521

94,62

81,06

Vakıf Üniversitesi

2016

75.390

68.287

90,58

16,13

78.154

66.729

85,38

18,1

2017

83.536

67.496

80,8

15,96

85.295

52.113

61,1

19,07

2018

85.722

62.191

72,55

15,75

70.785

56.377

79,65

17,84

2019

81.526

68.962

84,59

16,84

74.735

62.523

83,66

18,18

2020

87.908

77.330

87,97

17,93

76.909

63.993

83,21

18,29

KKTC Üniversitesi

2016

12.958

8.642

66,69

2,04

3.318

1.990

59,98

0,54

2017

14.890

8.054

54,09

1,9

5.441

2.741

50,38

1

2018

13.038

5.833

44,74

1,48

4.763

2.345

49,23

0,74

2019

10.112

5.992

59,26

1,46

3.905

2.047

52,42

0,6

2020

10.295

6.445

62,6

1,49

3.553

2.191

61,67

0,63

Diğer Ülke Üniversiteleri

2016

1.790

971

54,25

0,23

74

26

35,14

0,01

2017

1.699

725

42,67

0,17

100

54

54

0,02

2018

1.423

580

40,76

0,15

80

80

100

0,03

2019

1.131

514

45,45

0,13

80

80

100

0,02

2020

1.010

518

51,29

0,12

80

80

100

0,02

Toplam

2016

449.018

423.479

94,31

100

403.378

368.770

91,42

100

2017

473.767

422.946

89,27

100

436.904

273.342

62,56

100

2018

484.631

394.945

81,49

100

354.859

316.037

89,06

100

2019

447.754

409.587

91,48

100

376.940

343.874

91,23

100

2020

458.049

431.380

94,18

100

380.172

349.785

92,01

100

 

Kimya Mühendisliği  Fakültelerinde Eğitim

§  YÖK verilerine göre ülkemizde 127`si devlete, 74`ü vakıflara ait olmak üzere aktif 201 üniversite ve bu üniversiteler bünyesinde de 1.342`si devlet üniversitelerinde olmak üzere aktif 1.759 fakülte bulunmaktadır. 2019-2020 öğretim döneminde önlisans programlarında 3.002.964, lisans programlarında 4.538.926, yüksek lisans programlarında 297.001, doktora programlarında 101.242 öğrenci bulunmaktadır.

§  2020 yılında kontenjan açılan Kimya Mühendisliği Bölümü  sayısı 31 dir. Kontenjan sayısı 1710 dan 1826 e artış göstermiş yerleşen sayısı 1515 den 1630 ye artmış ve doluluk oranı %89 den % 95 a çıkmıştır.

§   

                     Çizelge- 5   Kimya Mühendisliği Kontenjanları ve Yerleşme Durumu

YERLEŞME DURUMU

2018

2019

2020

ÖĞRENCİ ALAN FAKÜLTE SAYISI

27

32

31

KONTENJAN

1710

1710

1826

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

1598

1515

1630

DOLULUK, %

93.45

89

95

Kimya Mühendisliği bölümü bulunan aktif 53 üniversite vardır. Bu üniversitelerden kontenjan açılan fakülte sayısı 2019 yılında 32, 2020 yılında ise 31 olmuştur. 2020 yılında yerleştirme yapılan program (bölüm) sayısı neredeyse aynı kalmış, kontenjan sayısı ve yerleşen öğrenci sayısı artmıştır.

 

Çizelge -6    2020 Yılı Fakültelerin Kontenjan ve Doluluk Oranları

 

KONTENJAN

YERLEŞEN

DOLULUK

 

kişi

 kişi

%

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

21

5

23,81

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE)

101

101

100,00

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

21

1

4,76

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 BURSLU)

25

6

24,00

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (TAM BURSLU)

4

4

100,00

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 BURSLU)

0

5

0,00

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(TAM BURSLU)

5

5

100,00

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

72

70

97,22

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

52

52

100,00

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

21

21

100,00

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

21

0

0,00

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

6

5

83,33

EGE ÜNİVERSİTESİ

82

80

97,56

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

62

62

100,00

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

72

71

98,61

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

93

90

96,77

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE)

62

60

96,77

GEBZE YÜKSK TEKNİK ENSTİTÜSÜ

62

60

96,77

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE)

82

80

97,56

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

82

80

97,56

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

72

70

97,22

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTUSU (İNGİLİZCE)

62

60

96,77

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

62

61

98,39

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

31

16

51,61

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

62

60

96,77

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

31

15

48,39

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

47

47

100,00

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE)

103

100

97,09

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC- TAM BURSLU)

5

5

100,00

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC- %50 BURSLU)

15

8

53,33

OSMANİYE KORKUTATA ÜNİVERSİTESİ

0

0

0,00

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

57

57

100,00

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

31

17

54,84

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

31

17

54,84

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

21

2

9,52

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

17

8

47,06

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (TAM BURSLU)

3

3

100,00

VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ

20

18

90,00

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

21

18

85,71

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 BURSLU)

30

30

100,00

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (TAM BURSLU)

5

5

100,00

YILDIZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ

82

80

97,56

YILDIZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE)

72

70

97,22

TOPLAM

1826

1630

89,27

Kimya Mühendisliği bölümünde kontenjan açılan üniversitelerde görevli 869 öğretim elemanı bulunmaktadır. En fazla öğretim elemanı bulunan fakülteler İstanbul Teknik Üniversitesi, O.D.T.Ü. , Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesidir. Öğretim elamanı sayısını cinsiyete göre analiz edecek olursak; kadın öğretim elemanları sayısının erkek öğretim elemanları sayısından daha az olduğu görülür. Cinsiyetçi yaklaşımın yansıması heryerde olduğu gibi akademik alanda da görülmektedir.

 

Çizelge-7   Programlardaki  Öğretim Elemanı Sayıları

 

 

PROF.

DOÇ.

DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

GENEL TOPLAM

ÜNİVERSİTE ADI

ANABİLİM DALI ADI

 

 

 

 

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

1

1

3

0

2

7

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

14

5

1

0

11

31

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

0

0

2

0

1

3

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

12

6

8

0

3

29

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

2

4

1

1

5

13

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

0

0

1

0

0

1

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

1

1

3

0

2

7

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

2

4

6

0

3

15

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

6

3

4

4

19

36

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

0

1

2

1

0

4

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

5

0

5

1

8

19

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

2

3

1

0

1

7

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

1

0

7

2

5

15

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

1

0

2

0

0

3

EGE ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

8

4

10

2

9

33

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

0

1

1

0

0

2

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

12

5

5

1

4

27

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

6

5

7

1

5

24

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

8

0

4

1

3

16

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

20

5

3

7

14

49

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

4

2

5

2

12

25

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

10

1

3

4

15

33

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

0

0

3

0

1

4

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

3

4

3

1

7

18

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

8

2

3

0

2

15

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

19

3

4

1

28

55

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

21

8

6

1

13

49

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

10

3

3

5

9

30

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

0

0

5

0

1

6

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

3

3

5

0

7

18

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

7

5

6

1

6

25

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

8

3

5

0

5

22

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

3

2

2

0

1

8

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

2

1

4

0

4

11

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

9

3

10

3

24

49

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

0

2

6

 

3

11

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

1

4

2

0

2

9

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

2

3

3

2

2

12

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

0

0

1

0

1

2

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

7

1

5

1

3

17

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

1

2

7

0

3

13

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

2

2

5

1

3

13

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

1

0

6

0

2

9

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

2

4

4

0

2

12

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

1

0

9

1

5

16

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

2

4

2

1

0

9

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ

6

9

12

2

8

37

TOPLAM

 

233

119

205

47

264

869

 

Çizelge-8    Öğretim Elemanı Sayıları Cinsiyet Dağılımı

        PROF.

       DOÇ.

DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

GENEL TOPLAM

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

122

111

46

73

91

115

18

29

82

182

359

510

E: Erkek,  K: Kadın

Doluluk sıralaması yapıldığında en çok tercih edilen üniversitelerin  genelde en yüksek puanla öğrenci alan üniversiteler olduğu görülmüştür.Aynı şekilde en az tercih edilen üniversitelerin genelde en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler olduğu görülmüştür

 

Çizelge-9   En fazla Doluluk Oranına Sahip Fakültelerin Bulunduğu Üniversiteler

 

KONTENJAN

YERLEŞEN

DOLULUK,%

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE)

101

101

100,00

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

72

70

97,22

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

52

52

100,00

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

21

21

100,00

EGE ÜNİVERSİTESİ

82

80

97,56

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

62

62

100,00

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

72

71

98,61

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  (İNGİLİZCE)

82

80

97,56

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

82

80

97,56

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

72

70

97,22

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

62

61

98,39

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

47

47

100,00

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

57

57

100,00

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (TAM BURSLU)

3

3

100,00

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ-%50 BURSLU

30

30

100,00

YILDIZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ

82

80

97,56

YILDIZTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE)

72

70

97,22

 

Çizelge-10   Kontenjanı % 50`den Az Dolan Fakülteler

 

KONTENJAN

YERLEŞEN

DOLULUK,%

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

21

1

4,76

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

21

0

0,00

OSMANİYE KORKUTATA ÜNİVERSİTESİ

0

0

0,00

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

21

2

9,52%

 

Çizelge-11  Diğer Mühendislik Dallarının Doluluk Oranları

 

2018

2019

2020

Mühendislikler

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

Kontenjan

Yerleşen

Doluluk

ÇEVRE

1.355

969

71,51

1.389

884

63,64

1180

815

69,07

TEKSTİL

558

228

40,86

431

387

89,79

462

389

84,2

JEOFİZİK

169

94

55,62

173

82

47,4

184

74

40,22

GIDA

2.629

1.680

63,9

2.466

1.540

62,45

2055

1435

69,83

JEOLOJİ

504

270

53,57

358

211

58,94

390

222

56,92

METALÜRJİ VE MALZEME

2.163

1.692

78,22

1.908

1.530

80,19

1699

1432

84,28

MADEN

486

324

66,67

494

277

56,07

437

285

65,22

FİZİK

149

135

90,6

242

200

82,64

222

217

97,75

MAKİNE

11.704

9.181

78,44

10.530

8.309

78,91

9278

7752

83,55

ENDÜSTRİ 1

6.679

5.802

86,87

7.197

6.472

89,93

8301

7664

92,33

ELEKTRİK-ELEKTRO. MÜH. 2

13.124

10.788

82,2

12.590

10.367

82,34

11479

9962

86,78

BİLGİSAYAR 3

10.850

10.069

92,8

11.611

10.966

94,44

13151

12557

95,48

İNŞAAT

12.613

11.052

87,62

12.148

7.114

58,56

8441

5162

61,15

HARİTA

1.772

1.158

65,35

1.252

711

56,79

868

518

59,68

Toplam

66.605

55.088

82,71

66.212

50.651

76,5

60.025

50.127

83,51


1

Endüstri Mühendisliği (Endüstri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği ,Endüstri Ürünleri Tasarımı)


2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği)


3

Bilgisayar Mühendisliği (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği)

 

Kaynak;ÖSYM ve YÖK


 

 

Dosyalar

2020 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ (361 KB) (04.11.2020 12:14:43)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 1190

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME