KMO

BİYOSİDAL EĞİTİMLERİ İÇİN HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI YAZILDI

    Yayına Giriş Tarihi: 22.12.2020  Güncellenme Zamanı: 22.12.2020 13:55:17  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 22.12.2020 13:54:37

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne

04.07.2019 tarih, 30821 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 27. maddesi kapsamında Bakanlığınızdan yetki alınan şube başkanlıklarımızca verilmekte olan Biyosidal Ürün Uygulayıcı eğitimleri Covid-19 nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler kapsamında bir süredir yapılamamaktadır.

Hali hazırda Oda`mıza bağlı birçok Şube Başkanlığımızın Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Yetki Belgesi bulunmaktadır. Bakanlık web sitenizde yer alan eğitim programı listenizde 2020 yılı eğitimleri için Oda`mızca yapılacak eğitim duyuruları yer almasına rağmen, Bakanlığınızca izin verilememesi nedeniyle bu eğitimler yapılamamıştır. 

Bilindiği üzere; pandemi nedeniyle özellikle dezenfektanların üretimi konusunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Yetki Belgesi olan mühendislere olan ihtiyaç had safhasındadır. Aynı şekilde; AVM`ler, sağlık kurum-kuruluşları ile işyerleri ve konutların biyosidal ürünlerle ilaçlanmalarına olan gereksinim, geçmiş dönemlere kıyasla pandemi sürecinde önemli ölçüde artmış bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte biyosidal ürünlerle ilaçlamaya gereksinimin artması üzerine eğitim konusunda odalarımızda yoğun talepler oluşmuştur.

Bu süreçte TMMOB`a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanları olarak birlikte 20.11.2020 tarihinde Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih KARA ve 24.11.2020 tarihinde Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay ÖZER`i makamlarında ziyaret ederek biyosidal eğitimindeki aciliyet ve tıkanıklık dile getirilmiş, Odalarımızın gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitim yöntemlerini uygulayabilecekleri, uygulama gibi fiziksel eğitim süreçlerinde gerekli koşulları sağlamakta sorun yaşamayacakları, bu anlamda yeterli alt yapıya sahip oldukları ve hali hazırda diğer eğitimleri yüzyüze ve uzaktan verdiğimizi belirterek, Odalarımızca kısa sürede tekrar biyosidal eğitimlerinin verilmesi talep edilmişti.

Üç oda başkanı olarak sizlere yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde, şubelerimizin yetki belgesinin Genel Müdürlüğünüzce bir an önce yenilenmesi ve yetki almış diğer Şubelerimizle birlikte yüz yüze eğitimlere başlanılmasını ve eğer bu mümkün olmayacaksa pandemi kontrol altına alınana kadar uzaktan eğitim yapma konusunda Oda`mıza kolaylık sağlanması hususunu değerlendirmelerinize sunmuştuk. 

Bu süreçte; Bakanlık ile Odalarımızın işbirliği içerisinde eğitimlerin açılmasını beklerken, Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı web sayfasında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi duyurusu yapılmıştır. Duyuruda; halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 27 nci maddesine istinaden Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitiminin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacağı ilan edilmiştir. Online teorik eğitim 18 Ocak-08 Şubat 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden, Uygulama eğitimi 15-20 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru yaptığınız ilin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, e-sınav 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden, yapılacağı belirtilmiştir. Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi için 02 Ocak 2021 tarihine kadar bağlı bulunulan İl`in İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Odalarımızın ilgili yasal düzenlemeler ve kendi iç mevzuatlarından kaynaklanan yetkileri yanında, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 4. Maddenin e) bendinde tanımlanan "Eğitim veren kuruluş: Bakanlıkça uygulayıcı eğitimi için yeterliliği tespit edilerek belgelendirilmiş kurum ve kuruluşları," arasında yer almamız, j) bendinde yer alan "Mesul müdür: Hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olup, Bakanlıktan sertifika almaya hak kazanan kişiyi," hükümleri, "Eğitimler" başlıklı 27. Maddesinin (4) bendinde yer alan "Uygulayıcı eğitimi asgari üç günde verilmek üzere asgari yirmi dört ders saati olarak Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili meslek kuruluşu, üniversite veya Müdürlük tarafından düzenlenir." ve (9) bendinde yer alan "Uygulayıcı eğitimi düzenleme yetkisi alan kurum ve kuruluşlar, en az beş gün önce eğitim yapacakları ilin Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli izni almak koşuluyla, bulunduğu ilin dışında eğitim verebilir." hükümleri, Odalarımızın biyosidal eğitimi konusundaki görev ve yetkilerini açıkça göstermektedir.

Pandemi sürecindeki yoğun mesainizi dikkate alarak sadece Bakanlığınızca uzaktan Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi verilmesi kararınızı gözden geçirmenizi, TMMOB`a bağlı ilgili diğer Odalar ile birlikte Kimya Mühendisleri Odası olarak ilgili mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkilerimiz doğrultusunda Odamızın da uzaktan eğitim düzenlemesine izin verilmesini ve Odalarımızın bu aşamadan sonra izleyecekleri idari veya yargısal yollara karar verilirken esas alınmak üzere yazımıza Genel Müdürlüğünüzce yanıt verilmesi hususunda gereğini arz ederiz.  Saygılarımızla.


Dr. Ali UĞURLU

Kimya Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Okunma Sayısı: 2892

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME