KMO

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİMİ VE SINAVI

    Yayına Giriş Tarihi: 04.02.2021  Güncellenme Zamanı: 04.02.2021 16:09:05  Yayınlayan Birim: BURSA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 04.02.2021 16:08:26

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi (KDU), 15-16-17-18-19-22-23 Mart 2021 tarihlerinde Sınavı ise 29 Mart 2021 tarihinde Şubemizde yapılacaktır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği" kapsamında şubemiz eğitim salonunda 15-16-17-18-19-22-23 Mart 2021 tarihlerinde KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ düzenlenecektir.

Eğitim ile ilgili detayı ve eğitim başvuru formunu aşağıda bulabilirsiniz. Eğitime katılmak isteyen üyelerimizin veya kurum temsilcileri, başvuru formunu doldurarak bursa@kmo.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 Saygılarımızla,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

EĞİTİMİN ADI

 KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ VE SINAVI

EĞİTMEN

Figen ÖNDER- Kimya Mühendisi

EĞİTİMİN YERİ

KMO Bursa Şube Eğitim Salonu 

BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cd. A4/Blok K:2  Nilüfer / BURSA

EĞİTİM TARİHİ VE SAATİ

15-16-17-18-19-22-23 Mart 2021 (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Pazartesi-Salı) Saat: 09:00-18:00

Eğitimler 7 gün olup, toplamda 64 saat sürecektir.

SINAV TARİHİ VE SAATİ

29 Mart 2021 (Pazartesi) / 10:00

ÖN KAYIT

Ön kayıt için ekteki başvuru formunun doldurulup bursa@kmo.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KONTENJAN

Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİMİN AMACI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği" kapsamında; KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ programlanmıştır.

KKDİK`in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesini hedeflemektir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

1.    İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi

2.    Fizikokimyasal Zararlılık 

3.    Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi

4.    PBT ve vPvB Değerlendirmesi

5.    Maruz Kalma Değerlendirmesi 

6.    Risk Karakterizasyonu

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır. İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır. 

KKDİK kapsamında, 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye‘de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtti. 

Maddelerin kayıt dosyaları," Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1) Kimyasalların Yönetimi,

2) Mevzuat:

• Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

• Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

3) Madde ve karışımların;

• Fizikokimyasal özelliklere göre,

• Toksikolojik özelliklere göre,

• Ekotoksikolojik özelliklere göre,

sınıflandırılması.

4) Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi,

5) Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi,

6) Maruz kalma senaryoları,

7 a) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),

7 b) Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR),

8) Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

 

KATILIMCILARDA ARANACAK ŞARTLAR (EĞİTİME KİMLER KATILMALI)

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir:

a) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

b) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak

c)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

*(a) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (c bendi) karşılamaları gerekmektedir.

EĞİTİM BAŞVURU BELGELERİ

*Başvuru Formu

*1 Fotoğraf

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*Diploma ya da çıkış belgesi fotokopisi

*Eğitim ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
(eğitim ücretini nakit ya da kredi kartı ile Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesine ödeme yapılabilirsiniz, sınav ücretini Tüv Austria Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.`nin aşağıdaki hesap numarasına yapabilirsiniz)

NOT: Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olanların ek olarak çalışılan şirketten alınacak ıslak imzalı çalışma belgesi

EĞİTİM ÜCRETİ

TMMOB Üyesi: 3.250 TL/ 7 Gün
Genel Katılımcı: 3.750 TL/ 7 Gün                                

Hesap No:
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
Türkiye İş Bankası Fevzi Çakmak Şubesi TR38 0006 4000 0012 2010 9003 59 
no.lu şubemiz banka hesabına yatırabilirsiniz.

Odamız KDV ve kurumlar vergisinden muaftır

SINAV ÜCRETİ

Sınav ücreti Tüv Austria hesabına yatacak olup ücret ve hesap bilgileri;

KMO Üyesi        :    908,60 (KDV DAHİL)
Genel Katılımcı  : 1.180 TL (KDV DAHİL)

Hesap No:  
Tüv Austria Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti
T. İş Bankası    IBAN: TR81 0006 4000 0014 3710 1485 91

KAYIT

Eğitime kayıt, başvuru belgeleri ile birlikte eğitim günü, 08:30-09:00 saatleri arasında KMO Bursa Şube Eğitim Salonu`nda yapılacaktır

KİMSEM EĞİTİM BİRİMİ 
BİLGİ İLETİŞİM

bursa@kmo.org.tr, 0533 771 34 67-0224 451 66 82

Okunma Sayısı: 72

Bursa Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME