KMO

MESLEK DİSİPLİNLERİMİZDE KAYITLI İŞSİZ SAYILARINI AÇIKLIYORUZ

    Yayına Giriş Tarihi: 09.04.2021  Güncellenme Zamanı: 09.04.2021 10:14:43  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 09.04.2021 10:14:15

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) kimya mühendislerinin, biyomühendislerin, biyoproses mühendislerinin, proses mühendislerinin ve polimer mühendislerinin yasal meslek kuruluşu olarak meslek alanlarımızdaki çalışma yaşamına ilişkin çok yönlü çalışmalar yürütmektedir.

Odamız çalışmalarının önemli bir bölümü üyelerimizin meslek içi eğitimlerini gerçekleştirerek iş bulmaları ve çalıştıkları işlerde etkinliklerini artırmaları amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Meslek alanlarımızdaki işsizlik verilerinin takip edilmesi, bilimsel ve mesleki amaçlarla rapor haline getirilmesi ve bu raporların ilgili üniversiteler, sanayi kuruluşları ve kamu idareleriyle paylaşılması da amaçlarımızdandır.

Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) kayıtlarında bulunan meslek alanlarımıza ait geçen dokuz yıla ait "kayıtlı işsiz" sayılarını kamuoyuna açıklıyoruz. 2012-2021 yılları arasında İŞKUR kayıtlarında yer alan tanımlı meslek kodlarındaki kayıtlı işsiz sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

MESLEK DİSİPLİNİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU KAYITLI İŞSİZ SAYISI

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

KİMYA MÜHENDİSİ

1614

1841

2058

1334

1447

1706

1614

1794

1462

1495

DİĞER KİMYA MÜHENDİSİ

25

31

30

35

46

55

49

57

51

48

KİMYA SÜREÇ (PROSES) MÜHENDİSİ

-

-

-

-

-

12

24

29

34

35

LİF VE POLİMER MÜHENDİSİ

3

2

5

15

16

23

30

30

21

19

BİYOMÜHENDİS

19

31

53

51

90

125

161

206

228

206

                     

TOPLAM

1661

1905

2146

1435

1599

1921

1878

2116

1796

1803

Kayıtlı işsizlik verilerinin yıllar içerisinde kayda değer bir değişim göstermediği görülmektedir. Ayrıca üniversitelerdeki bölümlerin kontenjanları ile birlikte geçtiğimiz yıllarda hızla artan meslek mensuplarının toplam sayısı düşünüldüğünde meslek alanlarımızdaki işsizliğin büyük ölçüde kayıtsız olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle meslektaşlarımız gerçekte iş arayışında oldukları halde bu durumlarını Türkiye İş Kurumuna bildirmemektedirler. Bu durumun önemli bir sebebi mühendis istihdam edecek işverenlerin Kurum kayıtlarından yararlanmıyor olmalarıdır. Meslek alanlarımızda iş ilişkisinin kurulmasına yönelik çalışmalar büyük çoğunlukla şirketlerin web siteleri ve bu amaçla faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı internet platformları aracılığıyla yürütülmektedir.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) 4447 sayılı Kanun çerçevesinde birden fazla ad altında istihdam teşvikleri sağlamaktadır. İstihdam teşvikleri ile belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır. Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu`dur. Bu teşviklere rağmen iş arayan mühendislerin ve mühendis çalıştıracak işverenlerin İŞKUR`un sağladığı olanakları neden değerlendirmedikleri üzerinde durulması gereken önemli sorunlardandır. Teşviklerin nitelikli işgücü istihdamına yeterli katkıyı sunmadığı, İŞKUR`un nitelikli işgücü arz ve talebine yönelik çalışmalarını çeşitlendirerek geliştirmesi ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Diğer yandan özellikle 1980`li yıllardan bu yana kalkınma ve sanayileşmeye yönelik politikaların terk edilmesi, özelleştirme uygulamalarıyla kamu işletmeciliğinin ve ülkemizin üretim alt yapısının zayıflatılması, buna karşılık olarak mühendislik eğitimi veren bölümlerin ve bu bölümlerdeki kontenjanların kontrolsüzce artırılması meslek alanlarımızdaki işsizliğin başlıca sebebidir. İnşaat ve hizmet sektörleriyle büyüdüğü zannedilen ülke ekonomisi karşısında, işsizlik ve yoksulluğun hızla derinleştiği günlerden geçiyoruz. Gelinen nokta dış borçlanmaya bağımlı, imar rantlarına odaklı, tüketimi ve israfı körükleyen sistemin iflasıdır. Biz bu koşullardan çıkışın sanayileşme ve kalkınma için gerekli adımların atılması, önemli sektörlerden başlanarak verimli kamu işletmeciliğinin yeniden hayata geçirilmesi, kaynakların çılgın projeler yerine sanayi yatırımlarına ayrılması, israfın azalması ve tasarrufun artması ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Bu politikalar ile birlikte İŞKUR`un da nitelikli işgücüne yönelik çalışmalarını geliştirmesi, bu konuda ilgili meslek odalarıyla ortak çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Emek piyasası, sayıları bugün itibariyle 527`yi bulan özel istihdam bürolarına terk edilmemelidir. İşverenler ise İŞKUR kayıtlarından nitelikli işgücü istihdamı için de yararlanmalı, iş arayışında olan meslektaşlarımız da gerçek işsizliğin kayıt altına alınarak bu konudaki ülke gerçeğinin ortaya çıkması bakımından İŞKUR`a kayıtlı olmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

KMO 47. Dönem Yönetim Kurulu

 


 

Okunma Sayısı: 317

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME