KMO

15 – 16 HAZİRAN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ

    Yayına Giriş Tarihi: 14.06.2021  Güncellenme Zamanı: 14.06.2021 15:03:53  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 14.06.2021 15:03:45

Oda Başkanımız Dr. Ali Uğurlu’nun 15-16 Haziran Direnişi ile İlgili Yaptığı Açıklama

15 – 16 HAZİRAN DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ 

Türkiye emekçi sınıfları için önemli bir dönüm noktası olan 15-16 Haziran direnişinin 51. yılındayız. 1970 yılının Haziran ayında örgütlü mücadelenin bir sonucu olarak, Türkiye emek hareketinin en görkemli yürüyüşü gerçekleşti. Sendikal haklarının gaspına karşı çıkan yüz binlerce işçi, emekçi eşleri ve çocuklarıyla geleceklerine sahip çıkmak için yollara döküldüler.

Ancak, bugün içinde bulunduğumuz süreçte emekçi sınıflar iş güvencesiz, sekiz saati aşan aşırı çalışma koşullarında çalışma hayatlarını sürdürmektedirler. Çalışanlar iş güvenliğinden yoksun ortamlarda çalışmanın bedelini canlarıyla ödemektedir. Sendikalaşma oranı gün geçtikçe azalmakta, temel demokratik hak olan sendika örgütlenmesi artık bir suç haline gelmektedir. Çalışma saatleri esnek hale gelmekte ve çalışanların hakları kapitalizmin yarattığı kar hırsı ile gaspa uğramaktadır. Kıdem tazminatlarının fona devredilmek istendiği bu günlerde; işsizlik oranı her geçene gün artmakta, çalışanlar işsizliğin bu denli can yaktığı bir dönemde işsiz kalmamak uğruna kendi haklarından feragat etmektedirler.

51  yıl sonra bugün Türkiye; pek çok alanda  hala çok olumsuz bir noktadadır. Kimya sanayi KİT`leri özelleştirilmiş, sektör yok olma noktasına getirilmiştir. İşsizlik ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliğinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. 4857 sayılı İş Yasası; esnek ve kuralsız çalışmayı yaygınlaştırmış, işçileri başka işverenlere kiralamayı ve taşeronlaştırmayı yasallaştırmış, sendikal haklar tırpanlanmıştır. Yaşanan krizin faturası yoksul halka ve çalışanlara ödettirilmekte, kıdem tazminatını budamak için hazırlıklar yapılmakta, İşsizlik Fonu‘nun sermayeye aktarılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Tüm bu sorunların çözümü; neoliberal uygulamaları reddetmekten ve emekten yana politikalar uygulamaktan geçmektedir. Kimya Mühendisleri Odası, emek ve demokrasi mücadelesi veren işçi sınıfını ve 15-16 Haziran direnişini yaratanları bir kez daha selamlamaktadır.

15-16 Haziran emekçi sınıflara, örgütlü mücadele etmenin ne denli önemli ve bunun dışında bir yol aramanın gereksiz ve etkisiz olduğunu göstermiştir. Emekçi sınıfların bugünkü mücadelesine ışık tutacağı inancıyla, 15-16 Haziranı yaratanları saygıyla anıyoruz.

Dr. Ali UĞURLU

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı 

Okunma Sayısı: 137

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME