KMO

ODAMIZ 48. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 28.04.2022  Güncellenme Zamanı: 09.05.2022 14:54:07  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 28.04.2022 15:52:15

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilerek 48. Dönem Oda Yönetim Kurulu ve diğer organların seçimi yapıldı.

 

 

ODAMIZ 48. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilerek 48. Dönem Oda Yönetim Kurulu ve diğer organların seçimi yapıldı.

İki listesinin yarıştığı seçimlerde resmi sonuçlara göre Değişim İçin Demokrat Mühendisler Grubu (Turuncu Liste) olarak seçimi kazanarak mazbatayı almış durumdayız. Yönetim Kurulumuz yapacağı ilk toplantıda görev dağılımını yaparak Genel Kurul Strateji Belgemiz ışığında çalışmalara başlayacaktır.

48. Dönem Yönetim Kurulu olarak, geçtiğimiz dönemde çalışmaları yürütmüş olan Oda Yönetim Kurulumuza, Oda organlarında görev almış üyelerimize, Oda/Şube/Temsilcilik emekçilerimize, 48. Dönem Genel Kurul Divanı`na ve Genel Kurulumuza katılarak Odamıza güç veren tüm delegelerimize teşekkür ederiz. Katılımcı, demokratik, haktan, halktan, emekten yana bir Oda ve mesleğimiz için bu üretim ve dayanışma ortamına tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 48. Dönem Yönetim Kurulu

ODA YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER

1) Engin Çörüşlü

2) Mehmet Şeref Kıran

3) Özlem Kizir

4) Yağmur Yaşar Yazıcı

5) Zuhal Yazıcı

6) Osman Nuri Pilgir

7) Hasan Küçük

YEDEK ÜYELER

1) Ayşe Münevver Yeşil

2) Halil İbrahim Gümüş

3) Mehmet Cevat Boz

4) Cem Aynalı

5) Aziz Yıldız

6) Gökçe Döven

7) Fuat Sarıoğlu


ODA ONUR KURULU ÜYELERİ

ASIL ÜYELER

1) Murat Gümrükçüoğlu

2) İbrahim Beylunioğlu

3) Mustafa Tunçgenç

4) Salih Yaldız

5) Ali Akça

YEDEK ÜYELER

1) Mehmet Arif Neşet Kadırgan

2) Hale Nur Oymak

3) Kemal Akın Arıduru

4) Mehmet Tevfik Erkut

5) Ferhat Gümüştaş

 

ODA DENETLEME KURULU ÜYELERİ

ASIL ÜYELER

1) Burhan Avşar

2) Mehmet Melik

3) Şafak Bayındır

4) İbrahim Berber

5) Hakkı Hüdai Soyupak

YEDEK ÜYELER

1) Müjdat Aydın

2) Özdemir Şensöz

3) Yüksel Baştürk

4) Şükrü Kaplan

5) Abdurrahman Saran


BİRLİK (TMMOB) YÖNETİM KURULU ADAYLARI

1) Tarık Karayel

2) Haşmet Camcı

3) Onur Gökulu


BİRLİK (TMMOB) YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI

1) Mustafa Demircioğlu

BİRLİK (TMMOB) DENETLEME  KURULU ADAYI

1) Mehmet Yavuz Savaş

 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
48. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

48.  Olağan Genel Kurulumuz 23 Nisan 2022 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Kongre Merkezi`nde yapılmıştır. 

Bu Genel Kurulumuzda da pandemi devam ederken mühendis emeği her zamankinden daha esnek, daha güvencesiz hale gelmiştir. Tüm emekçi sınıfının bir parçası olarak bizler de geçinemiyoruz ve barınamıyoruz. Enerjide uygulanan akıl ve bilim dışı politikalar günümüzde artarak devam etmektedir. Devlet kamu kaynaklarını halka emekçilere değil kendisine yakın olan sermaye kesimlerine harcarken, özelleştirilmiş enerjinin en ağır faturasını bizler çekiyoruz. Her gün artan elektrik faturaları evlerde ışıksız kalmamıza sebep olurken, sanayide üretimi olumsuz etkilemektedir. 

Uluslararası devam eden emperyalist savaşlar tüm dünya halkarını olumsuz etkilemektedır. Bu savaş ortamında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı uluslararası kurumlar etkisiz kalmakta, ülkelerin insan hayatını odağa almayan göçmen politikaları bir cok insanın hayatına mal olmaktadır. Meslek örgütümüz de bu süreçlerde her zaman yerelde ve uluslararası düzeyde savaş politikalarına karşı barışı savunmaktadır. İktidarın yanlış göçmen politikaları ırkçılığı körüklemekte, hem kendi halkına hem göçmenlere çok temel insani yaşam koşullarını sağlayamamaktadır. Savaşla beraber ayrıca uygulanan yanlış tarım ve gıda politikaları, ithal gıda ürünlerine tam bağımlı hale gelen ülkemizde ciddi bir gıda krizine neden olmaktadır.  

Bu dönemde meslektaşlarımız işsizlik, düşük ücretler, insanca yaşamamıza yetmeyecek düzeyde zamlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Pandemi koşullarında gündeme gelen esnek ve uzaktan çalışma pandemi şartları hafiflemesine rağmen düşük ücret ve iş güvencesizliği, çalışan kesim üzerinde bir tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır.Bunun yanısıra tüm meslektaşlarımızda olduğu gibi kamuda çalışan meslektaşlarımızın yetersiz istihdamı ve özlük haklarındaki kayıplar giderek artmaktadır. TMMOB tarafından yapılan girişimler karşılık bulmamış olup aksine mevcut şartlar devam etmektedir.

Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümleri gelişigüzel açılmakta, yeterli öğretim kadrosu olmayan üniversitelerde  ögrenci arkadaşlarımız mesleki açıdan yetersiz bir şekilde mezun olmaktadır. Bu üniversitelerin kontenjanları da dolmamaktadır. Ekonomik kriz döneminde öğrenci arkadaşlarımız ya barınamamakta ya cemaat yurtlarına mecbur bırakılmaktadır. Ulaşım ve gıdada her geçen gün artan zamlar ile ögrenciler de geçinememektedir. Meslek Odamız tüm ögrenciler için ücretsiz, anadilde, bilimsel eğitimi savunmaktadır.

Her yıl ortalama bin beş yüz işçi hayatını iş cinayetlerinde kaybetmekte ciddi meslek hastalıkları raporlandırılamamaktadır. Ülkemizde yaşanan çocuk hakları ihlalleri ayrıca artmaktadır. Çocuk işçiliği artarken, bazı çocuklar iş cinayetlerinde hayatını kaybetmektedir. Bugün Genel Kurulumuzu 23 Nisan`da gerçekleştirirken, çocuklar için daha özgür, daha yaşanabilir bir dünya için meslek örgütümüz de mücadele etmeye devam edecektir.

İklim krizi ve ülkemizde kentleşmedeki rant politikaları sonucu geçtigimiz yaz ülkemizin bir tarafı yangın yeriyken diğer tarafı sular altında kalmıştır. Neredeyse her yaz karşı karşıya kaldığımız ve tüm canlılarıyla ekosistemi yok eden yangınlara karşı herhangi bir önlem alınmazken, yangın durumunda da iktidar müdahalede yetersiz kalmıştır. Benzer şekilde sel felaketlerinde plansız ve çarpık kentleşmenin etkisi bu dönemde de sürmektedir. Yine, üçüncü havalimanı yapılmasın dediğimiz için hem bilimsel görüşümüz reddedilmekte hem de meslek örgütümüze saldırılar gerçekleşmektedir. Aynı iktidar Kanal İstanbul için de benzer bir dayatma ile karşımızdadır. Gerek afet yönetimi gerekse de kentleşme konusunda TMMOB başta olmak üzere konunun uzmanı kişilerle ortak politikaların yürütülmemesı sonucu bu felaketler hem halkı hem doğayı olumsuz etkilemektedir.

Yeşil mutabakat kapsamında sera gazı emisyonlarının minimuma indirilmesi çalışmalarının hızla mesleki gündemimize alınması önem taşımaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerin ARGE çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdıkları dikkate alınırsa ülkemizin de ihracatta geri plana düşmemesi için zaman kaybetmeksizin çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmaları hem mesleğimiz hem meslektaşlarımız adına önümüzdeki dönemler için önem taşımaktadır.

TMMOB`nin hem doğa, hem bilimsel şehircilik, hem emek için başından itibaren içerisinde olduğu Gezi Parkı direnişi  iktidarın itibarsızlaştırma çabalarına rağmen hala tüm halkın umudunu yansıtmaktadır. Bu davada birçok arkadasımız defalarca beraat etmesine rağmen, olmayan delillerle yeniden yargılanmaktadır. Gezi hepimizin direnişidir ve bu usulsuz yargıya karşı arkadaslarımızın yanında olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz

Mevcut iktidarın kadına ve LGBTİ+lara dönük saldırıları bu dönemde de artarak sürmektedir. İstanbul Sözlesmesi`nden çıkan ilk ülke olarak bu iktidar toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmadığının altını çizmiş ve kadın cinayetlerine, nefret cinayetlerine karşı bir tutum almayacağını hatta faillerin arkasında duracağını göstermiştir. Ayrıca pandemi ve ekonomik kriz döneminde ücretli çalışan kadın mühendisler her zamankinden daha fazla bakım emeği harcamış, buna bağlı olarak bazı meslektaşlarımız istihdamdan çekilmiştir.

İçerisinde olduğumuz baskıcı dönemde halk sosyal media paylaşımı dahi yapmaktan çekinir hale gelmiştir. Her gün bir çok kişi taraflı mahkemelerde yargılanmaktadır. İktidar siyaset alanında muhalefete saldırırken, siyasetçiler yıllarca  cezaevlerinde tutulmakta, gazeteciler yargılanmakta, cezaevlerinde ciddi hak ihlalleri ağır şekilde devam etmektedir.

Böyle bir zamanda meslek birliğimiz bilimden, emekten yana politikalarını yürütürken tüm saldırılara karşı durmuştur. Anayasanın 135. Maddesine göre kamusal niteliği olan örgütümüzün yönetimsel ve denetimsel özerkliği mevcut iktidar tarafından elimizden alınmaya çalısılmaktadır.

KMO bilimin ışığında, emekten, ekolojiden, barıştan, eşitlikten yana olan mücadelesini tüm meslektaşları ile sürdürmeye devam edecektir.

 

Meslek Örgütümüzle Birlikte Güçlüyüz!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın TMMOB!

Yaşasın Kimya Mühendisleri Odası!

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 48. Dönem Genel Kurulu

 

 

Dosyalar

48. Dönem Yönetim Kurulu, Oda ve Birlik Organları (278 KB) (28.04.2022 15:55:37)

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 48. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi (235 KB) (28.04.2022 16:42:16)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 431

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME