KMO

2023 YILINA GİRERKEN

    Yayına Giriş Tarihi: 28.12.2022  Güncellenme Zamanı: 28.12.2022 17:55:48  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 28.12.2022 17:55:43

Değerli kimya mühendisleri, sevgili meslektaşlarımız, 2023 yılına girerken ülkemizin ve Odamızın arkaplan görüntüsünü kısaca anımsatmak istiyoruz.

Mevcut iktidar, sürdürdüğü iktisadi politikalar nedeniyle halkın rızasını alma kabiliyetini büyük ölçüde yitirmiş bulunuyor.

İktidar, toplumda rıza üretme imkânı kalmayan her iktidarın yaptığı gibi demokratik süreçlerin tamamen dışına çıkıyor, toplumun büyük bölümü üzerinde baskılarını artırıyor.

Bu bağlamda TMMOB üzerindeki baskılar şimdi bir de yasal düzenlemelerle sürdürülmeye çalışılıyor. İktidar, bizzat kendi mensuplarının ifadelerine göre örgütlerimizi zayıflatma yolunda önemli yasal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Öte yandan ülkemizdeki yoksulluk ve cehalet maalesef azalmıyor, artıyor. Eğitim sistemimizde önemli bozulmalar gözleniyor. 

Bu açıdan önümüzdeki genel seçimler kritik önem taşıyor.

Sevgili arkadaşlar,

Değişik vesilelerle tekrarlıyoruz, Odamızı tanımlayan iki temel özellik var:

Bunlardan birincisi bizim, ortak paydamız olan mesleğimizi yapabilmemizin bir gereği olarak eleştirel akla ve bilime dayalı bir bakış açısına sahip olmamızdır. Bu yanımızla bizler, laiklikten, düşünce özgürlüğünden ve demokrasiden yana bir tutum benimsiyoruz.

Üyelerimizin çok büyük kısmı emekleriyle geçiniyorlar. Dolayısıyla, bizi tanımlayan ikinci özelliğimiz ise bir emek örgütü olmamızdır. 

Bu iki özellik bizim toplumsal konumlanmamızı da belirliyor. Ülke, toplum ve üyelerimizle ilgili konularda bu konumumuzun gerektirdiği doğrultuda çalışıyoruz.

Geçtiğimiz Nisan ayı sonlarında Genel Kurul kararıyla yönetimi üstlendik. O tarihlerde bilgimiz dahilindeki mali durumun göründüğü gibi olmadığını çok sonra fark ettik. Seçildikten ancak birkaç ay sonra önemli ölçüde borç devraldığımızı öğrendik. Bunun nedeni mali hesaplarımızın Şube ve Temsilciliklerden zamanında Merkeze ulaştırılamamasıydı, başka bir deyişle, hesaplarımızın güncel tutulamıyor olmasıydı.

Üstelik, kısmen Covid salgını nedeniyle, uzunca bir süredir sempozyum, kongre, sergi vb gelir getirici herhangi bir etkinlik planlanmamış olduğu için borçlarımızı yakın dönemde yönetilebilir düzeye getirme imkanı bulunmuyordu.

Mali sürdürülebilirlik konusunda önemli bazı çalışmalar başlattık, bunları Şube ve Temsilciliklerimizle görüşerek uygulamaya koyduk. Bunlardan birincisi denk bütçe çalışmasıdır. Şube ve Temsilciliklerimiz gelir gider bütçelerini denk tutabilirlerse borç oluşmaz. Denk olmayan bütçeler açığın sürekli olarak artmasına yol açıyor. Tabiri caizse, önce kanamayı durdurmamız gerekiyor.

1,3 Milyon TL boyutundaki büyük borcun ödenmesi içinse daha farklı bir yol izliyoruz. 03 Aralık 2022 tarihinde yaptığımız seçimsiz olağanüstü Genel Kurul`da ve sonrasında Genel Kurul Delegelerine yayınladığımız bildirimizde açıkladık, etkin bir üye bağışı kampanyası yoluyla büyük borcumuzu yönetilebilir bir düzeye düşürmeye çalışıyoruz. 

Bu bağlamda "En az 1000 üyeden en az 1000 TL" bağış kampanyamıza özellikle dikkatinizi çekmek istiyoruz değerli arkadaşlar. 

Tüm şube ve temsilciliklerimizin örgütlü çabasıyla 2023 yılının ilk üç ayı içinde tamamlamayı planladığımız bu girişimde başarılı olursak gayrimenkul satışı yoluna başvurmadan borçlarımızı yönetilebilir duruma getireceğiz. Aksi takdirde Odanın mülkiyetindeki apartman dairelerinden birini satmak zorunda kalacağız.

Değerli Kimya Mühendisleri, sevgili meslektaşlarımız,

Ülkemizin ve Odamızın içinde bulunduğu güçlüklere karşın, birlik ve dayanışma içinde önümüzdeki güç günleri aşacağımıza dair herhangi bir kuşkumuz bulunmuyor. 

Gelecek bizim ellerimizdedir.

2023 yılının gönlünüzce geçmesi dileğiyle selam ve sevgilerimizi sunuyoruz.

TMMOB 

Kimya Mühendisleri Odası

48. Dönem Yönetim Kurulu

  

Okunma Sayısı: 307

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME