KMO

DEĞİŞTİRİLMEK İSTENEN EMEKTEN, BİLİMDEN, İNSANDAN YANA KİMLİĞİMİZDİR!

    Yayına Giriş Tarihi: 20.12.2012  Güncellenme Zamanı: 06.06.2013 14:50:05  Yayınlayan Birim: ESKİŞEHİR BÖLGE ŞUBE  
 

AKP TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİYLE MESLEĞİMİZİ ODALARIMIZI VE BİRLİĞİMİZİ TESLİM ALMAYA İŞLEVSİZLEŞTİRMEYE VE PARÇALAMAYA ÇALIŞMAKTADIR.

 

Değiştirilmek İstenen Emekten, Bilimden, İnsandan Yana Kimliğimizdir!

TESLİM OLMAYACAĞIZ!

AKP iktidarı döneminde  başlayan Odalarımız ve Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB`nin mevzuatını düzenlemeye yönelik çalışmalar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa`nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek istenmektedir.

Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı Kimya Mühendisleri Odası`nın ,  üyelerimizin demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görevi başında olan Şube Başkanları , Bölge /İl Temsilciliği Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, birliğimiz TMMOB‘ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı birlikte ve yan yana duracağız.

Yakın zamanda çıkarılan "Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" "Büyükşehir Yasası" gibi talan ve rant yasalarından sonra, torba yasa içinde yer alan tüm bu yasal düzenlemelerle kıyılar, kırsal alanlar, meralar yapılaşmaya açılıp, yapı denetim sistemi de buna uygun yeniden şekillendirilerek, kentlerimiz, tarım arazilerimiz, kıyılarımız, meralarımız ve doğal yaşam alanlarımız sermaye birikim alanına dönüştürülmektedir.

Bugün meslek disiplinlerimiz ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülükler tasfiye edilmek istenmektedir. Bu yapılar şekli yapılara dönüştürülerek AKP çevresinde kümelenmiş rantiye tarafından sürdürülen talan politikalarına hizmet edecek, özetle sermayeye taşeronluk hizmeti vermek üzere yeniden biçimlendirilecektir. Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB‘ye yönelik tasfiye politikaları bu kapsam içindedir.

Değiştirilmesi planlanan yeni kanunla kurulması düşünülen İl odalarıyla, odaların piyasaya hizmet üretmesi sağlanmaya çalışılmakta ve meslek örgütleri birer ticarethaneye dönüştürülmek istenmektedir. Oysa kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olarak çalışan TMMOB kamu adına yaptığı denetimlerle topluma daha güvenli binalar, daha güvenli/ kaliteli gıdalar, daha güvenli bir yaşam sunmaktadır. Bu yasayla TMMOB`nin bağımsız ve toplumcu kimliği yok edilmek istenmektedir.

Bizler yaşanan süreçleri meslektaşlarımıza anlatarak,onlarında desteği ile odalarımıza yapılan saldırılara karşı duracağız ve bu süreçten örgütlülüğümüzü daha da güçlendirerek  çıkacağız.

Hazırlanan torba yasa taslağında; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler bulunuyor.

Torba yasa taslağının bütününe bakıldığında neoliberal zihniyetin kentlerimizi, tarım arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye birikim alanı olarak hedef aldığı görülmektedir. AKP‘ye göre bu alanlarda gerçekleşecek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda anlayışından arındırılması gerekiyor. Tarım arazileri, dereler, doğal kaynaklar, içme suyumuz bile günümüzde metalaştırılmakta, halkın kullanımından alınarak sermayenin inisiyatifine terk edilmektedir. TMMOB yaşamın talanının önünde bir engel olarak görülmektedir.  Bu nedenle sürece ayak direyen, izin vermeyen TMMOB`nin parçalanması, dağıtılması gerekiyor. Sonuç olarak TMMOB`nin etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmesi, Bakanlığa bağlanması, merkezi bütünlüklü yapısının parçalanması hedeflenmektedir.

Bu güne kadar halktan ve emekten yana yaptığımız mücadele ve kamu kaynaklarının, çevrenin tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak gelecek kuşaklara sağlıklı, güvenli yaşanabilir bir kent bırakmak adına açtığımız davalar TMMOB`yi iktidarın hedefi haline getirmiştir.

TMMOB`nin, AKP`nin istediği şekilde biçimlendirilmesi demek bilimin ve teknolojinin halkın değil, bir avuç sömürücünün hizmetine sunulması demektir.

Bir kez daha söylüyoruz önümüzdeki temel görev, bu saldırıya geçit vermemektir. Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı Kimya Mühendisleri Odası`nın ,  üyelerimizin demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görevi başında olan Şube Başkanları , Bölge/İl Temsilciliği Başkanları olarak ; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, birlik ve beraberlik içinde bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarımızın tasfiyesine dur diyeceğiz. Bunun bir kamusal görev olduğunu tekrar hatırlatıyor, iktidarı uyarıyor ve bu girişimlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz.

Yaşasın TMMOB

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

Kamuoyuna saygılarımızla.

KMO Merkez Yönetim Kurulu
KMO Ankara Şube Yönetim Kurulu
KMO Bursa Şube Yönetim Kurulu
KMO Denizli Şube Yönetim Kurulu
KMO Ege Bölge Şube Yönetim KuruluKMO Güney Bölge Şube Yönetim Kurulu
KMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu
KMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu
KMO Samsun Şube Yönetim KuruluKMO Trakya Bölge Şube Yönetim Kurulu
KMO Eskişehir Böl.Tem. Yönetim KuruluKMO Trabzon Böl.Tem.Yönetim Kurulu
KMO Güneydoğu Anadolu Böl.Tem. Yönetim Kurulu
KMO Adıyaman İl Temsilciliği
KMO Antalya İl Temsilciliği
KMO Amasya İl Temsilciliği
KMO Aydın İl Temsilciliği
KMO Balıkesir İl Temsilciliği
KMO Batman İl Temsilciliği
KMO Bayburt İl Temsilciliği
KMO Çanakkale İl Temsilciliği
KMO Çorum İl Temsilciliği
KMO Elazığ İl TemsilciliğiKMO Erzurum İl Temsilciliği
KMO Erzincan İl TemsilciliğiKMO Gaziantep İl Temsilciliği
KMO Giresun İl TemsilciliğiKMO Hatay İl Temsilciliği
KMO İskenderun İl TemsilciliğiKMO Kahramanmaraş İl Temsilciliği
KMO Kayseri İl TemsilciliğiKMO Konya İl Temsilciliği
KMO Manisa İl TemsilciliğiKMO Mersin İl Temsilciliği
KMO Muğla İl TemsilciliğiKMO Ordu İl Temsilciliği
KMO Osmaniye İl TemsilciliğiKMO Rize İl Temsilciliği
KMO Sinop İl TemsilciliğiKMO Sivas İl Temsilciliği
KMO Şanlıurfa İl TemsilciliğiKMO Tokat İl Temsilciliği
KMO Uşak İl TemsilciliğiKMO Van İl Temsilciliği
KMO Zonguldak İl Temsilciliği

Okunma Sayısı: 431

Eskişehir Bölge Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME