KMO

 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 22  > Sonraki >  >> Son >>
 

»

ÖĞRENCİ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU 2.TOPLANTISINI YAPMIŞTIR

 

— 25.04.2009 GENEL MERKEZ

 

Öğrenci Kurultayı Düzenleme Kurulu 2.Toplantısını Yapmıştır
devamı..

»

1.ULUSAL BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

 

— 22.04.2009 GENEL MERKEZ

 

1.Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
devamı..

»

BERGAMA ALTIN MADENİ İŞLETMESİNDE DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK BİLİMİ VE HUKUKU SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

 

— 20.04.2009 GENEL MERKEZ

 

İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık - Çamköy - Narlıca köyleri sınırları içinde Altın ve Gümüş Madeni İşletmesi için Koza Altın İşletmeleri A.Ş lehine tesis edilen 18/02/2009 tarihli ÇED Olumlu işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine aşağıda imzası bulunan bizler tarafından 20 Nisan 2009 tarihinde (bugün) İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda dava açılmıştır.
devamı..

»

ULUSLARARASI KATILIMLI 3.YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

 

— 01.04.2009 GENEL MERKEZ

 

TMMOB Kimya Mühendisleri ve İnşaat Mühendisleri Odaları Ankara Şubeleri birlikteliğinde `Uluslararası Katılımlı 3. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu` 02-03 Nisan 2009 tarihlerinde Milli Kütüphane- Ankara`da tamamladı.
devamı..

»

ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ

 

— 27.03.2009 GENEL MERKEZ

 

Antalya İl Temsilciliği
devamı..

»

BİLİMİ YOK SAYMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR!

 

— 13.03.2009 GENEL MERKEZ

 

“Siz öyle demeseniz de dünya yine de dönüyor”. Galileo Galilei Bilimi yok saymak kimsenin haddi değildir!
devamı..

»

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU TASLAĞINA İLİŞKİN 3 ODANIN GÖRÜŞÜ

 

— 11.03.2009 GENEL MERKEZ

 

Gıda güvenliği, halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolü nedeniyle tüm dünyada gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olarak görülmekte, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde önemli bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır.
devamı..

»

SU HAYATTIR SATILAMAZ MİTİNGİ

 

— 11.03.2009 GENEL MERKEZ

 

Su Hayattır SATILAMAZ MİTİNGE DAVET
devamı..

»

KOMİSYON TOPLANTILARI

 

— 07.03.2009 GENEL MERKEZ

 

07 Mart 2009 tarihinde, Kimya Sanayi Komisyonu ilk toplantısı, Örgütlenme Komsiyonu 3.toplantısı ve ÖĞRENCİ KURULTAYI DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI gerçekleştirildi.
devamı..

»

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 

— 07.03.2009 GENEL MERKEZ

 

Yönetim Kurulu Toplantısı
devamı..

»

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNܒNÜ KUTLUYORUZ

 

— 06.03.2009 GENEL MERKEZ

 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutluyoruz
devamı..

»

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ`NİN 171. SAYISI

 

— 02.03.2009 GENEL MERKEZ

 

Kimya Mühendisliği Dergisi`nin 171. Sayısı
devamı..

»

İSTANBUL ŞUBEMİZİN DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

 

— 27.02.2009 GENEL MERKEZ

 

İstanbul Şubemizin Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
devamı..

»

TMMOB SANAYİ KONGRESİNE GİDERKEN KRİZ VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN DURUMU SEMPOZYUMU

 

— 27.02.2009 GENEL MERKEZ

 

TMMOB Sanayi Kongresi 2009`a giderken Kriz ve Sanayi Sektörlerinin Durumu Sempozyumu 28 Şubat 2009 Ankara`da Milli Kütüphane Konferans Salonu`nda gerçekleştirilmiştir.
devamı..

»

DANIŞTAY`A YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL DAVASI

 

— 25.02.2009 GENEL MERKEZ

 

6 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği’nin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Esasları 5. Madde’nin 1. fıkrasının e bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Odamız tarafından dava açılmıştır.
devamı..

»

DANIŞTAY`A YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL DAVASI

 

— 25.02.2009 GENEL MERKEZ

 

26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 3.fıkrasının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Odamız tarafından dava açılmıştır.
devamı..

»

ALTIN’DAN GEÇİNENLER, ÜLKENİN ALTINI OYUYOR!

 

— 25.02.2009 GENEL MERKEZ

 

Altın’dan Geçinenler, Ülkenin Altını Oyuyor!
devamı..

»

ODAMIZ ANKARA ŞUBE İLE ORTAK TOPLANTI

 

— 23.02.2009 GENEL MERKEZ

 

Odamız Ankara Şube ile Ortak Toplantı
devamı..

»

KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

 

— 18.02.2009 GENEL MERKEZ

 

Şubemizin de bileşenleri arasında bulunduğu Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından 16-18 Ocak 2009 tarihlerinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda düzenlenen TMMOB 2. Ankara Kent Sempozyumu sonuç bildirisi yayımlandı. Sonuç Bildirgesi aşağıdadır.
devamı..

»

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET SOĞANCI, 13 OCAK 2009 TARİHİNDE İSRAİL`İN FİLİSTİN`E YÖNELİK DEVAM EDEN SALDIRILARI ÜZERİNE BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI. FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR !!! İSRAİL`İN FİLİSTİN HALKINA KARŞI VAHŞİCE SALDIRILARI ARTARAK

 

— 13.02.2009 GENEL MERKEZ

 

LPG Otogaz veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Yönetmeliği TMMOB Tarafından Kabul Edildi
devamı..

»

TMMOB KMO MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

 

— 13.02.2009 GENEL MERKEZ

 

TMMOB KMO Meslek İçi Sürekli Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı
devamı..

»

TMMOB `NASIL BİR KENT? NASIL BİR YEREL YÖNETİM` RAPORU YAYIMLANDI

 

— 10.02.2009 GENEL MERKEZ

 

TMMOB `NASIL BİR KENT? NASIL BİR YEREL YÖNETİM` Raporu Yayımlandı
devamı..

»

TMMOB KÜTÜPHANESİ

 

— 05.02.2009 GENEL MERKEZ

 

TMMOB Kütüphanesi
devamı..

»

GIDA YASASI VE SORUMLU MÜDÜRLÜK HAKKINDA ORTAK TOPLANTI

 

— 05.02.2009 GENEL MERKEZ

 

Gıda Yasası ve Sorumlu Müdürlük Hakkında Ortak Toplantı
devamı..

»

ÖZELLEŞTİRMELER DURDURULSUN, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI KAPATILSIN

 

— 23.01.2009 GENEL MERKEZ

 

Özelleştirme Karşıtı Platform (ÖKP) Ankara Bileşenleri, 24 Ocak 2009 Cumartesi günü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) önünde kitlesel basın açıklaması yaparak “Özelleştirmeler Durdurulsun, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı” kapatılsın eylemi düzenlediler.
devamı..

»

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ

 

— 23.01.2009 GENEL MERKEZ

 

Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyum ve Sergisi Sonuç Bildirgesi
devamı..

»

DANIŞTAY`A YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL DAVASI

 

— 20.01.2009 GENEL MERKEZ

 

Danıştay`a Yürütmeyi Durdurma ve İptal Davası
devamı..

»

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINA `KİMYASALLAR DANIŞMA KOMİSYONU` HAKKINDA BAŞVURU YAPILDI

 

— 19.01.2009 GENEL MERKEZ

 

Çevre ve Orman Bakanlığına `Kimyasallar Danışma Komisyonu` Hakkında Başvuru Yapıldı
devamı..

»

TMMOB: FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR!

 

— 16.01.2009 GENEL MERKEZ

 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 13 Ocak 2009 tarihinde İsrail`in Filistin`e yönelik devam eden saldırıları üzerine bir basın açıklaması yaptı.
devamı..

»

LPG OTOGAZ VEYA DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ TMMOB TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

 

— 13.01.2009 GENEL MERKEZ

 

LPG Otogaz veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Yönetmeliği TMMOB Tarafından Kabul Edildi
devamı..

»

2009 AJANDALARI

 

— 10.01.2009 GENEL MERKEZ

 

2009 Ajandaları
devamı..

»

BERGAMA’DAKİ 20 YILLIK ALTIN SEVDASINDA “MUTLU SON”

 

— 06.01.2009 GENEL MERKEZ

 

Bileşenleri arasında Odamızın da bulunduğu Beyaz Adımlar Platformu 5 Ocak 2009 Pazartesi günü bir basın açıklaması yaptı. Ankara Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ceren ÖRTEN’in katıldığı basın açıklamasına Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dündar ÇAĞLAN, Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Burçak KARAMAN UYSAL, ve Çevre Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri Av. Mehmet HORUŞ katılarak basının sorularını yanıtladı. Yapılan açıklamaya ait basın açıklaması aşağıdadır.
devamı..

»

TMMOB VE BAĞLI ODALARININ TOPLUMSAL SORUMLULUKLARI PANELİ DÜZENLENDİ

 

— 06.01.2009 GENEL MERKEZ

 

TMMOB ve Bağlı Odalarının Toplumsal Sorumlulukları Paneli Düzenlendi
devamı..

»

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ TAMAMLANDI

 

— 06.01.2009 GENEL MERKEZ

 

Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyum ve Sergisi Tamamlandı
devamı..

»

DOĞALGAZ DEĞİL, CEHALET VE SİSTEM ÖLDÜRÜYOR!

 

— 02.01.2009 GENEL MERKEZ

 

Yeni yıla tüm halkımızı sarsan bir haberle üzüntü içerisinde girdik. Yine benzer olaylar, yine önlemsizlik ve yine sistemin vurdum duymazlığı. Henüz hayatının baharında olan yedi tane fidanımızı sessiz ve sinsi bir cehalet içinde mevcut sisteme kurban verdik. Ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
devamı..

»

LPG SORUMLU MÜDÜRLERİMİZE DUYURU

 

— 26.12.2008 GENEL MERKEZ

 

LPG Sorumlu Müdürlerimize Duyuru
devamı..

»

2009 YILI ÜYE AİDATLARI

 

— 26.12.2008 GENEL MERKEZ

 

2009 Yılı Üye Aidatları
devamı..

»

SORUMLU YÖNETİCİLİK ÜCRETLERİ

 

— 23.12.2008 GENEL MERKEZ

 

Sorumlu Yöneticilik Ücretleri
devamı..

»

GIDA POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU

 

— 23.12.2008 GENEL MERKEZ

 

Gıda Politikaları Çalışma Grubu
devamı..

»

SÖYLEŞİ

 

— 23.12.2008 GENEL MERKEZ

 

Söyleşi
devamı..

»

EMEK ÖRGÜTLERİ 2009 BÜTÇESİNE KARŞI SESİNİ YÜKSELTİYOR

 

— 23.12.2008 GENEL MERKEZ

 

Emek Örgütleri 2009 Bütçesine Karşı Sesini Yükseltiyor
devamı..

»

DANIŞTAY`A YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL DAVASI

 

— 23.12.2008 GENEL MERKEZ

 

Danıştay`a Yürütmeyi Durdurma ve İptal Davası
devamı..

»

SERBEST KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANDI

 

— 20.12.2008 GENEL MERKEZ

 

Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği Resmi Gazete`de Yayımlandı
devamı..

»

ULUSLARARASI KATILIMLI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM-SERGİ VE ÇALIŞTAYLARI TAMAMLANDI

 

— 20.12.2008 GENEL MERKEZ

 

Odamız Ege Bölge Şubesinin 28-30 Kasım 2008 tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi/İzmir’de düzenlemiş olduğu Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum-Sergi ve Çalıştaylarında, “Genel Bakış”, “Polimerik Kompozit Yapıları ve Malzemeler”, “Teknolojik Gelişmeler” , “Çevresel Etki ve Atık Yönetimi”, “Yeni Yaklaşımlar ve Tasarım”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Üretim Teknolojileri” başlıklı oturumlar gerçekleştirilmiş olup Sempozyum, “Dünyada ve Ülkemizde Polimerik Kompozitlerin konumu ve Geleceği” konulu Panel ile tamamlanmıştır. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besleme`nin Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum-Sergi ve Çalıştaylarında yapmış olduğu açılış konuşması aşağıdadır.
devamı..

»

KMO BİLİRKİŞİ EĞİTİMLERİ

 

— 20.12.2008 GENEL MERKEZ

 

KMO Bilirkişi Eğitimleri
devamı..

»

ARTIK YETER, KİMYA MÜHENDİSLERİNİ VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ ÖNEMSEYİN!

 

— 24.11.2008 GENEL MERKEZ

 

Artık Yeter, Kimya Mühendislerini ve Mühendislik Hizmetlerini Önemseyin!
devamı..

»

II. TARIM İLAÇLARI KONGRESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

 

— 06.11.2008 GENEL MERKEZ

 

II. Tarım İlaçları Kongresi Hazırlık Toplantısı
devamı..

»

ULUSAL BAĞCILIK-ŞARAP SEMPOZYUMU VE SERGİSİ TAMAMLANDI

 

— 04.11.2008 GENEL MERKEZ

 

Ulusal Bağcılık-Şarap Sempozyumu ve Sergisi Tamamlandı
devamı..

»

41.DÖNEM KOMİSYON TOPLANTILARI

 

— 01.11.2008 GENEL MERKEZ

 

41.Dönem Komisyon Toplantıları
devamı..

»

TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZİN, ŞUBEYE GEÇİŞ DÖNEMİ`NİN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

 

— 24.10.2008 GENEL MERKEZ

 

Trakya Bölge Temsilciliğimizin, Şubeye Geçiş Dönemi`nin Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
devamı..
 
<< İlk <<  < Önceki <
  / 22  > Sonraki >  >> Son >>
 

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME