KMO

`GÖǑÜN ENGELLENMESİ, TARIM VE GIDA‘DA BAĞIMSIZLIK` BAŞLIKLI DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİK Odamızın, Gıda ve Ziraat Mühendisleri Odalarıyla ortaklaşa olarak düzenlediği, `Göç‘ün Engellenmesi, Tarım ve Gıda‘da Bağımsızlık` başlıklı Dünya Gıda Günü Sempozyumumuzu, 14 Ekim 2017 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirdik. 1
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM KURSU AÇMA YETKİSİ ADALET BAKANLIĞINDAN ALINMIŞTIR. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na dayanılarak 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan `Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirtilen şartları sağlayan Odamız, Adalet Bakanlığından; üyelerine, TMMOB’ye bağlı diğer Oda üyelerine ve de bilirkişilik yapabilecek farklı meslek gruplarına “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” verme yetkisi almıştır. 1
DÜNYA GIDA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI : KIRSALDAN UMUT GÖÇTÜ ! Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bu yılki Dünya Gıda Günü ana temasını Kırsaldan Kente Göç ve Yoksulluk olarak belirlemiştir. 0
TÜPRAŞ PATLAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kazalar olurken `Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesine Dair Yönetmelik`in yürürlük tarihi neden sürekli erteleniyor? 0
DÜNYA GIDA GÜNÜ 2017 SEMPOZYUMU DÜNYA GIDA GÜNÜ 2017 SEMPOZYUMU 0
TMMOB İKK’LARINDAN KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İLE DAYANIŞMA AÇIKLAMALARI Türkiye genelinde örgütlü TMMOB İl Koordinasyon Kurulları Kimya Mühendisleri Odası’na Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebiyle açılan davada, mahkemenin “KMO Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi ve oda seçimlerinin oda ana yönetmeliğine göre yenilenmesi” kararına karşı 28 Eylül 2017 tarihinde illerde basın açıklamaları gerçekleştirdiler. 0
EN YAKIN ZAMANDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAKTIR. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan `Bilirkişilik Yönetmeliği`ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir. 0
ULUSLARARASI, YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR V. SEMPOZYUMU VE SERGİSİ PROGRAMI YAYINLANDI. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile birlikte düzenlediğimiz Uluslararası Yapılarda Kimyasal Katkılar V Sempozyumu ve Sergisi programı yayınlandı. 0
HALKIN TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (HTKP) HEYETİ ODAMIZ GENEL MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK ODAMIZA DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin Odamız Yönetim Kurulunun görevine son vermesi sonrasında Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) Heyeti Odamıza destek ziyaretinde bulunmuşlardır. 0
ÖDP`DEN ODAMIZA DESTEK ZİYARETİ. Özgürlük ve Dayanışma Partisi Heyeti Odamız Genel Merkezini ziyaret ederek Odamıza destek ziyaretinde bulundular. 0


 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME