KMO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ VE SINAVI 23-26 MART 2023

Eğitimin Verileceği Tarih :

23.03.2023 - 26.03.2023

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi uygulama ağırlıklı bir eğitim olup, GBF sertifikası almak isteyen, GBF sertifika süresi dolan, GBF sertifikası olan ancak GBF hazırlama yeteneğini geliştirmek isteyenlere yönelik bir eğitimdir.

Eğitimin Amacı :

Güvenlik bilgi formu, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların;  özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, alınacak güvenlik önlemlerini ve çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgedir. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik`in 5.Maddesinin 13. fıkrasında "Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır." denmektedir.

 

Eğitimi tamamlayanlar, TÜRKAK dan akredite olmuş NCR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. ile Odamız arasında yapılan protokol kapsamında yapılacak sınavda başarılı olanlar, "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" Sertifikasına sahip olabilecektir.         

Katılımda Aranacak Şartlar :

EĞİTİME VE SINAVA GİRECEK ADAYLARIN YETERLİLİK TARİFLERİ AŞAĞIDADIR.

1) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

2) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

3) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

4) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

5) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

 

 KATILIMCILARDAN İSTENECEK EVRAK:

*Başvuru Formu

*1 Fotoğraf

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*Diploma yada çıkış belgesi fotokopisi

*Mühendisler için Meslek Odasından alacakları oda kayıt yazısı

*Eğitim ve sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont (nakit yada kredi kartı ile şubemizden ödeme yapılabilir)

NOT: Katılımcıların yeterlilik tariflerine göre çalıştıkları dönemleri belgelemeleri istenecektir.   

Sınav ve Belgelendirme :

Sınav Ücreti; KMO Üyeleri için 708,00-TL Diğer Katılımcılar için 1180,00-TL dir. Eğitim sonrasında yapılacak olan sınav, NCR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek olup, ücrete KDV dahildir.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar 31 Mart 2023 tarihinde İzmir‘de sınava gireceklerdir. Sınavdan 100 puan üzerinden 70 ve üstü alanlar, başarılı sayılacaktır. Başarısız olanların 1 kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır.    

Seminer Ücreti :

TMMOB ÜYELERİ İÇİN 2000,00-TL, DİĞER KATILIMCILAR İÇİN 2500,00-TL

Belge Ücreti :

Sertifika ücreti KMO Üyeleri için 708,00-TL, Diğer katılımcılar için 1180,00-TL

Açıklama :

Son başvuru tarihi 15 Mart 2023, Çarşamba dır.    

Eğitim Tel/Faks :

232 4213535 / 4645908

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME