KMO

TS EN ISO/IEC 17025 VE 15189 KAPSAMINDA METOT GEÇERLİ KILMA; DOĞRULAMA VE İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA BİLİNMESİ GEREKLİ İSTATİSTİK TEKNİKLER ONLİNE EĞİTİMİ (EXCEL UYGULAMALI)

Eğitimin Verileceği Tarih :

27.05.2024 - 29.05.2024

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

Zoom uygulaması üzerinden online

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimde gerekli olan notlar tarafımızdan verilecektir.

Eğitimin İçeriği :

1) Anlamlı rakamlar, deney sonuçların verilmesi.

2) Gerçeklik ve kesinlik kavramları ve bunların iç kalite kontrol amacı ile kullanılmaları.

3) David test (çabuk test) yardımı ile normallik kontrolü.

4) Birleşik (harman) standart sapmanın bulunması.

5) Sapan/dışta kalan sonuçların belirlenmesi (Dixon, Grubss, Cochran`s testleri).

6) Güven aralığı ve güven aralığının ölçüm belirsizliği amacı ile kullanılması.

7) Sistematik hata (bias, geri kazanım) bulunması ve önem testi.

8) Laboratuvarda ikili karşılaştırmalar. "F" testi, "t" testi.

9) Varyansların ve aritmetik ortalamaların çoklu karşılaştırılmaları. "Cochran`s" ve ANOVA testi.

10) Metot geçerli kılma (validasyon) ve metot doğrulama kavramları.

11) Gerçeklik, bias, geri kazanım kavramları.

12) Kesinlik (tekrarlanabilirlik, laboratuvar içi ve laboratuvarlar arası uyarlık).

13) Spesifiklik, seçicilik

14) LOD ve LOQ kavramları ve bulunması

15) Lineerlik ve kalibrasyon

Eğitimin Amacı :

Metot geçerli kılınması, doğrulanması ve iç kalite kontrol çalışmaları için bilinmesi gerekli istatistiksel tekniklerin öğretilmesi ve metotların doğrulanması ve geçerli kılınması çalışmaları için gerekli olan temel bilgilerin verilmesi

Katılımda Aranacak Şartlar :

1) TMMOB`a bağlı bir oda üyesi ya da Kimyager olmak;

KMO üyesi olmak;

2) Laboratuvar çalışanları

Sınav ve Belgelendirme :

Eğitim katılım belgesi katılımcıların iletmiş olduğu e-posta adreslerine gönderilecektir.

Seminer Ücreti :

KMO Üyesi: 6600,00 TL/ 3 Gün Genel Katılımcı: 9000,00 TL/ 3 Gün Çalışmayan KMO Üyesi: 5100,00 TL/ 3 Gün

Belge Ücreti :

0

Açıklama :

Eğitime katılım talebinizi ekte bulunan başvuru formunu dolurup istanbul@kmo.org.tr adresine göndererek iletebilirsiniz.

Dosyalar

Eğitim Başvuru Formu (19 KB) (02.05.2024 16:28:09)

Eğitim Tel/Faks :

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME