KMO

LPG DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ

Eğitimin Verileceği Tarih :

06.06.2016 - 06.06.2016

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

Katılımcı Sayısı :

0

Eğitim Malzemeleri :

Eğitimin İçeriği :

 Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,

Personel yönetimi ve eğitimini,

İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını,

LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını,

kapsar.

Eğitimin Amacı :

 16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği çerçevesinde LPG Dolum Tesislerinde görev yapacak sorumlu müdür  eğitiminin sağlanması,

Katılımda Aranacak Şartlar :

 Dolum tesisleri için; çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, inşaat, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatornik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak.

Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitim sonunda 100 puan üzerinden sınav yapılacaktır. Sınavdan en 70 puan alan katılımcılar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan katılımcıya LPG Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası verilecektir.

Seminer Ücreti :

90

Belge Ücreti :

50

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

0258 242 01 12 / 0258 242 01 19

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME