KMO

HAVUZLARDA ÇİFTE TEHLİKE

    Yayına Giriş Tarihi: 08.09.2015  Güncellenme Zamanı: 14.09.2015 12:09:22  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

KİMYA Mühendisleri Odası Denizli Şube 2`nci Başkanı Celal Güzelyürek, yönetmeliğe uygun dezenfekte edilmemiş havuz suyu ile yanlış kullanılan havuz kimyasallarının sağlık sorunlarına neden olacağını hatırlattı.

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde yüzme havuzları dolup taşyor. Ülkemizde yüz binin üzerinde ticari amaçlı yüzme havuzunun bulunduğu sanılıyor. Özellikle çok sıcak günlerde bu havuzların çoğunluğu kapasitelerinin (günlük bir kişi için 30 metreküp su gerekli) çok üstünde kullanıldığı için havuz suları kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan hızla kirleniyor. Bu duruma, havuz kimyasallarının yanlış kullanımı eklenince kirlilik tehlikeli boyutlara ulaşarak insan sağlığını ciddi ölçüde tehdit ediyor. Bütün bunlara kimyasal madde kazaları nedeniyle zehirlenmeyi, hatta ölüm olaylarını da dahil edin. Üstelik ülkemizde bu kazalara ilişkin halen resmi istatistiki bir çalışma yok. Sağlık Bakanlığı tarafından yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının hijyenik şartlara uygunluğu için 6 Mart 2011 tarih ve 27886 sayılı "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik"i, 15 Aralık 2011 tarih ve 28143 sayılı değişiklikle bazı maddeleri yeniden düzenlenerek son şekliyle yürürlüktedir. Ancak stabilizatörlü (Siyanürik asitli) dezenfektanlar, havuz sularındaki parametrelerinin yüksek düzeyde olması, insan sağlığı açısından risk taşır. Kapalı havuzlarda stabilizatörlü dezenfektan kullanılması yasaktır. Açık havuzlarda kullanılması tartışılmalıdır. Ayrıca klorlu dezenfekte işleminde de havuz suyunda bulunabilecek en yüksek serbest klor oranı gözden geçirilmeli. Yüzme havuzlarında, genellikle çeşitli dezenfektanlar, pH düzenleyiciler (asitler, bazlar), yosun önleyiciler, filtre ve yüzey temizleyiciler, çöktürücüler, berraklaştırıcılar (parlatıcı) ve hijyen sağlayıcılar ile diğer çevre temizlik malzemeleri kullanılır. sisat Teknolojileri Öğretmenlerinin, Makine, Elektrik Elektronik ve İnşaat Mühendislerinin burada eğitimci olmaları gerçekçi değildir. Üçüncü önemli sorun, eğitim süresinin en az 48, en fazla 160 saat olmasıdır. Kaldı ki bugüne kadar hep 48 saat üzerinden yapıldı. Bize göre 48 saatlik eğitim süresi yetersizdir. Ayrıca bugün havuz kimyasalı pazarlayan şirketlerle ve konuyla hiçbir ilgisi olmayan kurumlarla Halk Eğitim Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri sertifikalı eğitimlerde, çoğunlukla kimya mühendisi bulunmuyor. Sonuçta gerekli bilimsel bilgiden yoksun sözde Havuz Suyu Operatörleri yüzme havuzlarında çalışıyor. Ve havuzlarda ciddi kimyasal ve mikrobiyolojik sorunlar çıkıyor. Havuz suyu operatörü, yönetmeliğe göre, "yüzme havuzlarında kullanılan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yönden kullanıma hazırlayan, bu konuda eğitim almış ve en az lise mezunu kişi"dir. Gerçekten de bu mesleği yapacak kişilerin en az lise mezunu hatta kimya meslek lisesi mezunu olmalarında fayda var. Çünkü karmaşık sayılabilecek kima bilgilerini ilkokul /ortaokul mezunu meslek adaylarının anlamakta zorlandıkları, hatta anlamadıkları gözlenmekte. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı`nın çıkarmış olduğu yönetmelikteki en az lise mezunu şartına uymuyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü "İlkokul mezunlarının da" bu tür sertifikaya dayalı eğitimlere katılarak meslek sahibi olmalarında israrcıdır, ki birinci sorun budur. İkinci önemli sorun, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü`nün hazırladığı "Havuz Suyu Operatörlüğü Modüler Programı"nın "Eğitimciler" başlığı altında, belirttiği maddelerdeki mesleklerden konuyla ilgili olanı sadece Kimya Mühendisleridir. Diğer mesleklerden Makine ve Te HAVUZ SUYU OPERATÖRLÜĞÜ, EĞİTİMİ VE BAŞLICA SORUNLAR İnsanların dışarıdan bakarak havuz sularının kirli veya temiz olduğunu anlamaları zordur. Kimyasal ve mikrobiyolojik uygun değerlere sahip olmayan havuzlarda özellikle çocuklar daha çok zarar görür. Sektörde birçok dezenfektan var, ama halen ülkemizde ve dünyada yüzme havuzlarında en çok kullanılan sıvı klor, yani sodyum hipoklorittir. Bu dezenfektan özellikle ucuzdur ve kolay temin edilir.. iyi eğitilmemiş operatörler, klor dezenfektasyonu sürecinde klorun havuz suyu içindeki kimyasal reaksiyon kademelerini iyi takip edemez, çoğunlukla "Bağlı klor" oluşumuna neden olur. Bağlı klor, klorun bir organik yapı içine girip parçalanmadan önceki halidir ve insan sağlığına zararlıdır. Eğer havuz suyuna yeteri kadar klor verilmez ise suya geçen idrar ve ter gibi atıklarda bulunan amonyak, azot gazına dönüşmeden kloramin basamağında kalır. Bağlı klor, işte budur. Yoğun klor kokusu havuz suyunda bağlı klor oranının yüksekliğine işaret eder. SUYU BERRAK, DİBİ MAVİ HAVUZ, KİMYASAL VE BİYOLOJİK OLARAK TEMİZ Mİ? HAVUZ SULARI VE İNSAN SAĞLIĞI Sularda kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler standartlara uymuyorsa, birçok sağlık sorunu yaşanır: Bağlı klorun yüksekliği gözde ve ciltte iritasyona, orta kulak iltihabına, mayo ve boyalı saçlarda renk atmasına neden olur. İnsan dışkısından kaynaklanan (Fekal) kirlenmeler, başta dizanteri, kolera, bulaşıcı sarılık (viral) ve amipli dizanteri gibi hastalıklara yol açabilir. Öneriler: 

• Sağlık ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Operatör olacak adayların en az lise mezunu, tercihen kimya meslek lisesi mezunu olmaları şartında anlaşmalı. 

• Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü`nün sertifika programındaki eğiticiler, Sertifikalı Havuz Suyu Operatörü Eğitmeni olan Kimya Mühendisleri olmalı. 

• Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, "en az" ve "en çok" aralıklarını kaldırmalı 48 saatin üzerinde bir eğitim programı hazırlanmalı. 

• Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar ve havuz suyu kimyasalları kullanılmasını sağlamalı ve denetlemeli.

Okunma Sayısı: 237

Tüm Basında Odamız »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME