KMO

ÜYELİK

KMO‘YA ÜYELİK

KAMU ÇALIŞANI OLMAYAN KİMYA MÜHENDİSLERİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASINA ÜYE OLMALARI YASAL BİR ZORUNLULUKTUR. 

(Bu zorunlulukla ilgili yasa maddeleri sayfanın sonunda verilmektedir.)

ÜYELİK İÇİN GEREKEN BELGELER

1 adet diploma/mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

3 adet vesikalık fotoğraf,

T.C. Kimlik Numarası beyanı

Adres beyanı,

Kayıt ücreti *

Kimlik ücreti *

Kimlik ücreti ve en az bir aylık ödenti kayıt ücretiyle birlikte alınır. Geçici (Yabancı) Üyelerin** kayıtlarında kimlik ücreti ve bir yıllık ödenti kayıt ücretiyle birlikte alınır.

(*): Kayıt ücreti, kimlik ücreti ve üyelik ödentileri Belge Ücretleri sayfasında gösterilmektedir. 

(**): Geçici (yabancı) üyelerden özel yasaya bağlı olarak çalışanlar asıl üye ödemelerini yaparlar.

Öğrenci üyelerden kayıt ve kimlik bedeli alınmaz.

Not: Odamıza üye olmak için müracaat eden meslektaşlarımızın, üyelik aidatını ödeme yükümlülüğünde, üyenin odaya kayıt tarihi esas alınır. 

ÜYELİK ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ YASAL HÜKÜMLER

7303 SAYILI YASA VE 66 İLE 85 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE DEĞİŞİK 6235 SAYILI TMMOB KANUNU

III. Umumi Hükümler,

Madde 33 - Türkiye‘de Mühendislik ve Mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmek için ihtisasına uygun bir Odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindelerdir.

Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili Odaya girmeleri isteklerine bağlıdır...

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TÜZÜĞÜ

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup da 3458 sayılı yasa hükümlerine göre mühendislik mesleğini uygulamaya yetkili bulunan ve ihtisas veya uğraşı konusu Kimya Mühendisliği olan Yüksek Mühendisler ve Mühendisler, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için odaya kaydolmak ve üyeliği korumak zorundadır..

Bu sayfa 15.07.2008 gününden itibaren 10279 defa okunmuştur.

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME