KMO

V.OLAĞAN GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK.

    Yayına Giriş Tarihi: 20.01.2016  Güncellenme Zamanı: 20.01.2016 10:44:40  Yayınlayan Birim: SAMSUN ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 20.01.2016 10:20:18

16 OCAK 2016 TARİHİNDE GENEL BAŞKAN DR. ALİ UĞURLU VE MERKEZ YÖNETİM KURUL ÜYESİ MEHMET DİLAVER`İN KATILIMLARI İLE V.OLAĞAN GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK.

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ 5.OLAĞAN GENEL KURUL 

16/01/2016 cumartesi günü saat 11.30 da KMO Samsun Şube`de yapılan Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi  5 Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem  doğrultusunda  yapılmıştır.

GÜNDEM

1.       Açılış saat (11.00)

2.       Başkanlık Divanı Seçimi

3.       Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.       Açılış Konuşmaları

5.       Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi Hakkında Karar Alınması

6.       Mali Rapor ve Tahmini Bütçenin Okunması ve Değerlendirilmesi

7.       Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek adayları ile oda genel kurulu delege asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanması, duyurulması belirlenmesi

8.       Dilek ve Temenniler

9.       Kapanış

 

1.AÇILIŞ

Oda üyelerimizin katılımıyla Genel Kurul başlamıştır.Ersan YAPICI sayın meslektaşlarımız, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubes i 5. Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Katılım miktarı 19 kişi olup başarı ve iyi dileklerimle toplantıyı açıyorum dedi. Toplantımız size dağıtılan  çalışma raporu doğrultusunda  devam edecektir.Gündemi oylarınıza sunuyorum. Gündem oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.     

2.BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ

Ersan YAPICI : Divan başkanlığına M.Tevfik ERKUT`u teklif ediyorum.Kabul edenler , oy birliği ile kabul edilmiştir.Yazmanlığa Hale ÖZALEMDAR VE Gediz UĞUZ ‘u teklif ediyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Ersan YAPICI : Sizleri Atatürk ve aziz Türk şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşımız okunacaktır.Saygı duruşu yapıldı.Toplantıya katılanlar tarafından hep birlikte İstiklal Marşımız okundu.

4.AÇILIŞ KONUŞMASI

M.Teyfik ERKUT: Sayın Başkan ve Yönetim Kuruluna   geçmiş dönemde yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı meslektaşlarım ve kendim adına teşekkür ederim. Gündemdeki maddeleri sırayla işleterek sizlere sunacağız dedi. Gündem maddesinde yer alan 5.maddeniz başlığının Çalışma  ve Denetleme Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması başlığı şeklinde yer almasını öneriyorum, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dr.Ali UĞURLU  KMO Merkez Yönetimin işleyişinden ,önümüzdeki dönemde yapacağımız eğitimlerden ve bu yetkilendirme odamıza verildiği taktirde yapılabilecek 90 eğitim alt yapımızın olduğundan , Akademik dergi çıkarma çalışmalarının olduğunu ve bu çalışma ile alakalı yakın zamanda komisyon oluşturulacağını , Avrupa Kimya Mühendisliği Federasyonu bu yılki çalışmasını Ege Şube ile birlikte geçekleştireceğinden, Her şubenin en az senede bir sempozyum çalışması yapması gerektiğini, konuyla ilgili olarak merkezin her türlü desteği sağlayacağını, Üye aidatı toplama oranının KMOBİS sistemi sayesinde % 40 oranına yaklaştığını, bu sistem sayesinde 16 000 üyeye rahatça ulaşabildiğimizi bildirdi.  M.Tevfik ERKUT söz aldı ve katılım eksiklerinin sebepleri konusunda değerlendirme, genç üyelerin odada aktif olması gerektiğinden bahsetti. Mehmet DİLAVER söz aldı;  SEVESO direktifi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nın konu ile ilgili çalışmalarından bahsetti.

5.ÇALIŞMA RAPORU  VE DENETLEME RAPORUNUN  OKUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KARAR ALINMASI

M.Tevfik ERKUT  çalışma raporunun gündem gereği okunması ve görüşleri hakkında  ERSAN YAPICI`ya  söz verdi. Denetleme ve çalışma raporları okundu ve ayrı ayrı oylanarak kabul edilmiştir.

6.MALİ RAPOR VE TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE OYLANMASI

M.Tevfik ERKUT  gündem gereği  mali rapor ve tahmini bütçenin okunması ve değerlendirilmesi hakkında  ERSAN YAPICI`ya söz verdi. Gündem gereği mali raporun okunması hakkında ERSAN YAPICI raporu  okudu ve denetleme kurulu raporu sunularak oy birliği ile kabul edildi.

7.ŞUBE YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ADAYLARI İLE ODA GENEL KURULU DELEGE ASİL VE  YEDEK ADAYLARININ BELİRLENMESİ VE TUTANAĞA BAĞLANMASI,DUYURULMASI BELİRLENMESİ

Bu madde gereği  M.Tevfik ERKUT  Genel Kurula  Şube Yönetim Kuruluna asil ve yedek adayları ile Oda Genel Kurulu Delege asil ve yedek adayların belirlenmesi için isim listesi istendi. Devamında mevcut yönetim bahsedilen Delege ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri listesini divan başkanına verdi. M.Tevfik ERKUT   başka liste olup olmadığını genel kurula tekrar sordu. Verilen liste haricinde başka aday listesi gelmedi. Bunun üzerine mevcut aday listeleri genel kurula okundu.

 

Aday listeleri aşağıdaki gibidir:

 YÖNETİM KURULU ASİL

ERSAN YAPICI

BAYRAM YAVUZYİĞİTOĞLU

AHMET ERSOY

ENGİN KÖKSAL

GEDİZ UĞUZ

A.İLHAN GÜNER

HALE ÖZALEMDAR

  YEDEK

OSMAN NURİ PİLGİR

HÜSEYİN BAŞ

FUAT ZAİM

GÜLGÜN ÖZCAN

AHMET TÜTÜNCÜ

MUSTAFA YILMAZ

EROL YAPICI

 MERKEZ DELEGELERİ ASİL

OSMAN NURİ PİLGİR

ERSAN YAPICI

HÜSEYİN BAŞ

BAYRAM YAVUZYİĞİTOĞLU

ŞAFAK BAYINDIR

DUYGU EKER ŞENGÜL

GAMZE UĞURLU YAVUZ

GEDİZ UĞUZ

 YEDEK

MUSTAFA AKSU

EROL YAPICI

EMEL KOCAMAN

FUAT ZAİM

SEDEF YÜKSEL

BENAN SARGIN

COŞKU ODABAŞ

HALE ÖZALEMDAR

Bu listeler genel kurula okunarak sunuldu ve bu listedeki adaylar tutanağa bağlanarak ilan panosuna asılarak ilan edilmiştir. Saat 17:00 ‘ye kadar beklendi ve yeni liste olmadığı için yukarıdaki tek liste kabul edildi.

 

Kesinleşmiş karar daha sonra web sitemizde yayınlanacaktır. 

Okunma Sayısı: 224

Samsun Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME