KMO

TMMOB 44.DÖNEM 1.DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

    Yayına Giriş Tarihi: 27.09.2016  Güncellenme Zamanı: 27.09.2016 16:45:36  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 27.09.2016 16:45:13

TMMOB 44. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 24 Eylül 2016 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda ülke gündemi ve TMMOB çalışmaları değerlendirilmiştir. Danışma Kurulu toplantısına toplam 346 kişi katılmıştır. KMO Genel Merkez, Şube ve Bölge Temsilciliğimizden arkadaşlarımızın yoğun olarak katıldığı toplantıda Oda Başkanımız Dr. Ali Uğurlu`da gündem ile ilgili bir konuşma yapmıştır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, açılış konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi, OHAL, cadı avına dönüşen görevden almalar konularına değindi. TMMOB`nin çalışma programıyla belirlenen mücadele alanları konusunda da bilgi veren Koramaz, TMMOB`nin Emek ve Demokrasi Güçbirliği`nden ayrılma gerekçelerini de anlattı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın konuşmasının  bazı bölümleri şöyledir:

Sevgili Arkadaşlar,

Başta Teoman Öztürk olmak üzere kaybettiğimiz bütün değerlerimizin aramızda olduğunun bilinciyle 44. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısını açıyorum.

Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına selamlıyor ve katılımınızdan dolayı  Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Benden önce TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen, devraldıkları mücadele bayrağını 44.Dönem Yönetim Kurulu`na devreden sevgili başkanlarımıza ayrıca saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

TMMOB 44.Dönem 1.Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz.

Sevgili Arkadaşlar,

26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu`nu gerçekleştirdik.

Genel Kurulumuzda önümüzdeki zorlu dönemin yükünü omuzlayacak olan kurullarımızı belirledik. Yeni dönem çalışma programının alt başlıklarını birlikte oluşturduk.

Genel Kurulumuz, başkanlık sisteminin ilan edildiği, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı, parlamenter temsili demokrasinin fiilen feshedildiği, anayasa ihlallerinin doruğa vardığı, Kürt halkına yıkım ve katliamların reva görüldüğü, halka karşı katliamların yapıldığı, ölümlerin kutsandığı, milliyetçiliğin körüklendiği, AKP`nin hedeflediği İslami rejim egemenliği için laikliğin tasfiye edildiği, kadın ve çocuk istismarının sistemli olarak propaganda edildiği, şeriatçı düzenlemelerin yapıldığı, emekçilerin hak ve kazanımlarının yoğun saldırı altında olduğu, iş cinayetlerinin giderek arttığı, meslek hastalıklarının yok sayıldığı, siyasal İslamcı-mezhepçi faşizmin kurumsallaşmasına yönelik önemli adımların atıldığı koşullarda toplanmıştı.

Genel Kurulumuzun üzerinden dört ay geçti. Genel Kurulumuzun hemen ardından başlayan ve dört ay gibi kısa bir zaman diliminde yaşanan olağanüstü gelişmeler koşulların daha da ağırlaştığı bir tablo yarattı. İçerisinden geçtiğimiz dört aylık sürede ülke tarihinin en karanlık sayfalarına bir yenisi daha eklendi.

Emeğe, doğaya ve topluma dönük saldırıların tavan yaptığı bu dönem içerisinde örgütümüz TMMOB, tereddüt etmeden doğru zamanda, doğru politika ile geleneğinden ve kadrolarından aldığı güçle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek mücadele etti. Genel Kurulumuzun hemen ertesinde Mimarlar Odamıza yönelik gelişen saldırıdan Uluslararası İşgücü Kanununa, terör saldırıları ve katliamlardan 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar yaşanan bütün gelişmelerde örgütümüz halkına ve ülkesine sahip çıkma sorumluluğunu yerine getirmek için büyük bir çaba harcadı.

Mesleğimize meslek alanlarımıza meslektaşlarımıza, TMMOB`nin yetkilerini budamaya ve TMMOB yasasına müdahale etmeye yönelik meclis gündemine getirilen Uluslararası İş Gücü yasasına karşı; olumsuz koşullara ve yaz döneminin rehavetine rağmen, örgütümüz tüm birimleri ile harekete geçti. İmza kampanyasından basın açıklamalarına ve yürüyüşlere; TBMM toplantılarından, diğer akademik meslek örgütleri ile toplantılara kadar çok yönlü bir mücadeleyi örgütlü olarak hayata geçirdik. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra, sosyal medyayı da çok iyi kullandık.

Mücadelemiz sonucunda örgütümüze ve mesleğimize yönelik saldırıları büyük oranda geri püskürttük. Bu mücadeleye omuz veren, güç veren, ter döken TMMOB kadrolarına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Darbe girişiminin hemen ertesi günü yaptığımız Yönetim Kurulu toplantısında "Ne Darbe Ne Dikta Yaşasın Tam Bağımsız Demokratik Türkiye" dedik.

Darbelerin panzehrinin demokrasi olduğunun altını çizdik. OHAL uygulamasına karşı çıktık.

Yapmış olduğumuz açıklama ve eylemler ile KHK`lara, kamuda başlayan görevden almaların bir cadı avına dönüşmesine, tüm anti demokratik uygulamalara, bir gecede çıkarılan yasalarla ülkemizin dizginsiz bir şekilde sermayenin talanına açılmasına, emeğin kazanılmış haklarının budanmasına karşı mücadele ettik.

Ülkemizin içine sokulmak istendiği şiddet, terör ve savaş girdabını lanetledik. Ardı ardına patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir dedik. Barış içerisinde eşit ve özgür bir temelde bir arada yaşama umudumuzun karartılmasına, ülkemizin Suriye`nin bir benzeri haline getirilmek istenmesine karşı çıktık. 

Ülkede, bölgede ve dünyada barış istedik. Toplumsal muhalefetinin eylem ve mücadele birliği konusunda çaba içerisinde olduk. Ortak eylem ve etkinlikler düzenledik.

Bunları yaparken siyasi iktidarın ve yandaş kalemşörlerinin de hedefindeydik.

TMMOB kapatılmalı ve yöneticileri derdest edilmelidir diyenler de oldu, TMMOB bu şapkayla konuşamaz, siyaset yapamaz diyen tarihçi köşe yazarları da..

Ancak tüm bu suçlama ve tehditlerin sahipleri de iyi biliyorlar ki TMMOB`ye diz çöktürmeye kimsenin gücü yetmez. TMMOB sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle aklın, bilimin ve Türkiye vicdanının sesi olmaya devam edecektir.

Sevgili Arkadaşlar,

Henüz genel kurullarımızı yeni tamamlamış iken ülkeyi yangın yerine çeviren bütün saldırılar karşısında sendelemeden, boyun eğmeden Birliğimizin mücadele geleneğini sürdüren ve büyüten bütün TMMOB kadrolarını ve yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

Önümüzdeki zorlu dönemin üstesinden gelmek ve örgütümüzü daha ileri noktalara taşımak için daha fazla çalışacağımıza ve mücadelemizi büyüteceğimize duyduğum inançla hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

44. Mücadele dönemimizin ilk Danışma Kurulu toplantımızı iki gündem ile topladık. Gündemlerimizden biri "TMMOB 44.Dönem Çalışma Programı", diğeri ise "TMMOB Çalışmaları ve ülkemizde yaşanan sürecin değerlendirilmesi".

Ben de konuşmama önce Çalışma Programımıza değinerek devam etmek istiyorum.

TMMOB 44.Dönem Çalışma Programımız, üretim ve mücadeleyi esas alan bir anlayışla hazırlandı. Çalışma Programımızı geçmiş dönem çalışma programlarının bir devamı olarak, Genel Kurul Sonuç Bildirgemiz ve Genel Kurul kararlarının yol göstericiliğinde oluşturduk.

Çalışma Programımızda da ifade ettiğimiz gibi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 44. çalışma dönemi faaliyetlerini, ülke, halk, meslek, meslektaş sorunları ile genel olarak siyaset arasındaki ilişki bütünlüğünü gözeterek yürütecektir.

1970`lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarının elbirliği ile yarattıkları ve ardından görev alan  yönetim kurullarımızın titizlikle sahiplendiği   anti-emperyalist, demokratik, halkçı, toplumcu anlayış rehberimiz olacaktır

Sevgili Arkadaşlar,

Çalışma Programı belgemiz aynı zamanda iyi bir siyaset belgesidir.

İçerisinde geçtiğimiz dört ay süresince ortaya çıkan yeni gelişmeler ve güncel sorumluluklarımız da ilave edilerek bu belgenin örgütümüzün tüm birimlerinde ete kemiğe bürünmesini sağlamak hepimizin asli sorumluluğudur.

Genel Kurul Kararlarına yansıdığı üzere, Birliğimiz, ülkemizin bu kritik olağanüstü döneminde önemli mesleki ve toplumsal sorumluluklar üstlenmiştir.

Genel Kurulumuz, AKP faşizmine karşı ülkemizi, halkımızı, mesleğimiz ve örgütlerimizi koruma ve çağdaşlaştırma mücadelemizin süreceğini kamuoyuna ilan etmiş, bizlere somut güncel ve tarihsel görevler, sorumluluklar yüklemiştir.

Birliğimiz;

Emek, halk, ülke, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı, dinci-mezhepçi, piyasacı, totaliter faşizme karşı TMMOB`nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve geleneklerine, bu dönemde de kararlılıkla sahip çıkacaktır.

Mesleki ve toplumsal sorumlulukları bir bütün olarak görme ve 1970`lerden bugünlere dek oluşturduğumuz demokratik mevzileri koruyup geliştirme temelinde; ülkemizi, halkımızı ve örgütsel yapımızı kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan girişimlerin karşısında olacaktır.

Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti, tarihsel koşulların gerektirdiği bir üst seviyede ve bir bütün olarak kazanmak için mücadele edecektir.

Emperyalizme, işgal ve savaşlara, faşizme ve gericiliğe karşı toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için çalışacaktır. Eşit, özgür, bağımsız, demokratik, laik, halkların refah, kardeşlik, barış içinde yaşayacağı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlattığı başka ve yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Okunma Sayısı: 101

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME