KMO

TMMOB’NİN ASGARİ ÜCRET MÜCADELESİ

    Yayına Giriş Tarihi: 07.07.2017  Güncellenme Zamanı: 07.07.2017 17:05:55  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 07.07.2017 17:04:57

TMMOB ve SGK arasında kayıtdışı çalışmayı önlemek üzere imzalanan ve ancak iki taraflı anlaşma ile kaldırılabilecek olan Asgari Ücret Protokolü, SGK tarafından tek taraflı olarak feshedildi.

Bu duruma tepki gösteren TMMOB; mühendis, mimar ve şehir plancısına yönelik Asgari Ücret Protokolü`nün kaldırılmasına karşı kampanya başlattı. Olmayan mevzuat değişikliklerini ileri sürerek TMMOB`nin asgari ücret belirleme ve bu asgari ücretin altında bildirim yapılmamasına yönelik protokol hükümlerinin kaldırılmak istemesine tepki gösteren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bu yanlış adımdan dönülmesi için çağrı yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında kayıtdışı istihdamı önlemek amacıyla 31 Temmuz 2012`de imzalanarak günümüze dek sürdürülen Asgari Ücret Protokolü`nün, SGK tarafından 9 Haziran 2017`de tek taraflı olarak feshedilmesi nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Koramaz, TMMOB`nin ağırlıklı olarak kamu kurumlarında yeni işe başlayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretini esas alarak belirlediği asgari ücreti, her yıl Aralık ayında SGK`ya ilettiğini ve uygulanmak üzere bağlı meslek odaları ile kamuoyuna duyurduğunu anımsattı. SGK`nın imzalandığı tarihten bugüne sorunsuz olarak uygulanmakta olan protokolü, "yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandığı" gerekçesiyle revize etmek istediğini belirten Koramaz, şöyle konuştu:

"Aslında, protokolün imzalandığı 2012 yılından günümüze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı incelendiğinde, mevcut protokolün esasını oluşturan ‘TMMOB`nin asgari ücret belirlemesi` ve ‘kurumun mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin altında olmaması için gerekli tedbirleri alması` hükümleri çıkarılarak protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu nedenle revize protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir.

SGK`nın yazısında yer alan ‘Kurumumuzun amacı, 4857 sayılı İş Kanunu`nun 39`uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret seviyesi belirlemek veya arz-talep ilişkisi sonucunda piyasa tarafından belirlenen ücret seviyelerine müdahale etmek değil, sigortalıların kurumumuza gerçek ücretleri üzerinden bildirilmesini sağlamaktır` ifadesi esas niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Böylece SGK, kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve ‘gerçek` yani ‘düşük` ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerinden uzaklaşmayı tercih etmiştir."

Koramaz, 4857 sayılı İş Kanunu`nun 39. Maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir plancısı meslek mensuplarının almakta oldukları ücret bağlamında gerçek durumu yansıtan ve insani gereksinimleri karşılayan bir rakam olmadığına dikkat çekti. Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan SGK`nın mevzuattaki yetersizliğe sığınarak işbirliğinden kaçınması değil, meslek kuruluşları ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik çalışmalar yapmasının beklendiğini vurgulayan Koramaz, şunları söyledi:

"Patron ve Hükümet Baskısına Boyun Eğildi"

"TMMOB bu süreçte SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaparak kurumu bu son derece yanlı ve yanlış kararından döndürmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştır. Zira görüşülen yetkililer, işveren kesimleri tarafından kuruma büyük bir baskı uygulandığını, bakanlık üst düzey bürokrasisinin bu durumdan rahatsız olduğunu açıkça söylemektedir. SGK, maalesef bizlerin yani emekçilerin taleplerini dikkate almak yerine, patronların ve Parlamento`daki temsilcileri olan hükümet yetkililerinin, bakanların baskılarına boyun eğerek, yüzbinlerce mühendis, mimar şehir plancısının almış oldukları eğitim ve verdikleri hizmetin niteliğini hiçe saymıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarını düşük ücretlerle çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahkûm etmiştir."

Kuruluş amacı "sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak" olan SGK`nın bu kararının, kendi tarihinde "kara bir leke" olarak yer alacağını belirtti. SGK`nın kayıtdışılığın yalnızca sigortasız işçi çalıştırmak olmadığını, çalışanların aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta pirimi ödememenin de bir çeşit kayıtdışılık olduğunu çok iyi bildiğini kaydeden Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir gelir kaybına uğratılacak ve vergi kaçakçılığı teşvik edilecektir. TMMOB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile yürütülen işbirliğini geliştirerek daha ileriye götürmesi gereken SGK yetkilileri protokolü feshederek suç işlemektedir. ‘Protokolün Feshi` başlıklı protokolün 6. Maddesi ‘İş bu Protokol maddelerinde belirtilen hükümleri, yasal ve idari işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler` şeklindedir. Gelinen aşamada taraflar arasında yeni bir protokol yürürlüğe girmemiştir ve protokol feshi konusunda Birliğimiz ile bir anlaşmaya varılmamıştır. SGK imza attığı protokolün hükümlerini de çiğneyerek, hukuksuz biçimde tek taraflı olarak protokolü feshetmiştir."

Üyelere Mücadele Çağrısı

TMMOB`nin SGK`nın bu kararını kabullenmeyeceğinin altını çizen Koramaz, "tek taraflı fesih" kararını tüm üyelere duyurarak, bu yanlış adımdan bir an önce dönülmesi için tüm örgüt birimlerini mücadele etmeye çağırmayı bir zorunluluk olarak gördüklerini belirtti. Koramaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na ve Sosyal Güvenlik Kurumu`na sesleniyoruz; sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. 500.000`i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği ile oynamayın, geleceklerini karartmayın. Bu yanlış karardan bir an önce geri dönün. TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek "tek taraflı fesih` işleminin geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele edecektir. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!"

TMMOB tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde üyelere gönderilen mektup ve ekindeki itiraz dilekçesine aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz. 

 

Dosyalar

DİLEKÇE (14 KB) (07.07.2017 17:05:07)

Üyelere Mektıp (17 KB) (07.07.2017 17:05:37)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 338

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME