KMO

TMMOB İKK’LARINDAN KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İLE DAYANIŞMA AÇIKLAMALARI

    Yayına Giriş Tarihi: 10.10.2017  Güncellenme Zamanı: 11.10.2017 23:39:17  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 10.10.2017 13:03:00

Türkiye genelinde örgütlü TMMOB İl Koordinasyon Kurulları Kimya Mühendisleri Odası’na Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebiyle açılan davada, mahkemenin “KMO Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi ve oda seçimlerinin oda ana yönetmeliğine göre yenilenmesi” kararına karşı 28 Eylül 2017 tarihinde illerde basın açıklamaları gerçekleştirdiler.

Ankara

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesinde 12.00`de gerçekleştirilen basın açıklamasını Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu.

undefined 

Antalya

Kimya Mühendisleri Odası Antalya Şubesinde 10.00`da yapılan basın açıklamasını Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Vahap Tuncer okudu.

undefined 

Artvin

Makina Mühendisleri Odası Artvin Şubesinde gerçekleştirilen basın açıklaması Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hakan Yavuz tarafından okundu. 

 

Balıkesir

Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ömür Mustafa Boyuer tarafından okunan basın açıklaması, Makina Mühendisleri Odasında 12.30`da gerçekleştirildi.

Bursa

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi ortak toplantı salonunda 11.00`de gerçekleştirilen basın açıklaması Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli tarafından okundu.

 

Çanakkale

Çanakkale İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen basın açıklaması Ziraat Mühendisleri Odasında gerçekleştirildi.

 

Denizli

TMMOB binasında 12.30`da gerçekleştirilen basın açıklaması Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cüneyt Zeytinci tarafından okundu.

 

Edirne

12.30`da İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Şubesinde gerçekleştirilen basın açıklamasını Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nihat Çolak okudu. 

 

Eskişehir

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinde gerçekleştirilen basın açıklaması Eskişehir İl Koordinasyon Kururlu Sekreteri Neşet Aykanat tarafından okundu. Basın toplantısına TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Besleme de katıldı ve açıklama ardından bir konuşma yaptı.

 

İstanbul

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TMMOB`ye bağlı Odaların İstanbul Şube Başkanlarının katılımıyla Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`nde gerçekleşen basın toplantısında açıklaması İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu.

Açıklama sonrası CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, ÖDP İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen, İSMMMO Başkan Yardımcısı Erol Demirel, Birleşik Haziran Hareketi adına Üzeyir Uludağ, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar, EHP İstanbul İl Başkanı Özge Akman, İstanbul Halkevi adına Çağla Akdere, Ataşehir Kent Konseyi adına Turan Dolu ve Validebağ Gönüllüleri adına Arif Belgin birer konuşma yaparak, hukuksuz uygulamalara karşı TMMOB`nin yanında olduklarını belirttiler.

 

İzmir

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünde 13.00`de gerçekleştirilen basın açıklamasına TMMOB üyelerinin yanı sıra DİSK, KESK ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri katıldı. TMMOB İzmir İKK Sekreteri Melih Yalçın tarafından okunan açıklamada TMMOB`yi temsilen TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş da bulundu. 

 

Kahramanmaraş

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş şubesinde 13.00‘te gerçekleştirilen basın açıklamasını Mehmet Geyik okudu.

 

Karadeniz Ereğli

12.00`de İnşaat Mühendisleri Odası K.Ereğli Şubesinde gerçekleştirilen basın açıklamasını İKK Sekreteri İ. Hüseyin Kocatürk okudu.

 

Kırklareli

 

Kocaeli

18.30‘da Mimarlar Odası Taş binada gerçekleştirilen basın açıklamasını Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Halim Karabekir okudu. 

 

Mersin

12.00`de Mimarlar Odası Mersin Şubesi önünde düzenlenen basın açıklamasını Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar okudu.

 

Muğla

İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi önünde 13.00`de düzenlenen basın açıklaması Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alifer Atasever tarafından okundu.

 

Samsun

Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri tarafından okunan basın açıklaması, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi`nde gerçekleştirildi.

 

Tekirdağ

12.30`da İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Temsilciliğinde düzenlenen basın açıklamasını Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cemal Polat okudu. Sonrasında Kimya Mühendisleri Odası Trakya Bölge Şube Başkanı S.Zeki Değirmenci de bir konuşma yaparak yaşanan olaylar ile ilgili tepkisini dile getirdi.

 

Trabzon

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde 12.30`da düzenlenen basın açıklaması Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Şaban Bülbül tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Zonguldak

Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu‘nun açıklaması 12.30‘da Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi‘nde gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurullarınca yapılan basın açıklaması metni şu şekilde:

TMMOB`NİN ÖZERKLİĞİNİ VE DEMOKRATİK YAPISINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar

15 yıllık AKP iktidarı boyunca, TMMOB ve üye Odalara karşı planlı biçimde yürütülen baskı politikalarında yeni bir aşamaya gelindi. Kimya Mühendisleri Odamızı "denetleme" kisvesi altında 2014 yılından bu yana devam eden sürecin sonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın açmış olduğu davada, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi skandal bir karara imza atarak, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevine son verilmesine hükmetti. Mahkemenin, hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz.

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, Anayasa`nın 135. Maddesinde tanımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Aynı anayasa maddesine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. AKP, Anayasa`nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi bir kanun olmaksızın, Bakanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı keyfi biçimde denetlemek istemektedir. AKP`nin amacı denetim yapmak değil, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde idari vesayet oluşturmaktır. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve bağlı odalarını vesayet altına alma hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür. TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının öz örgütüdür.

15 yıllık iktidar dönemindeki icraatlarının hesabını veremeyen, Sayıştay Raporlarını açıklamaya cesaret edemeyen, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sümen altı eden, devletin örtülü ödeneğini parti kasası gibi kullanan, ülkenin tüm zenginliklerini Varlık Fonu adı altında kontrollerine alan AKP`den "şeffaflık" ve "denetim" öğrenecek değiliz. TMMOB ve Odaları, ülkenin en açık, en şeffaf işleyişine sahip örgütleridir. Her iki yılda bir yapılan genel kurullarımızda seçilen denetim kurullarımız, üçer aylık dönemlerle idari ve mali denetim yapmaktadır. Bu denetim ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin ve halkımızın erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır.

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar

2014 yılından bu yana devam eden bu süreç ve mahkemenin Kimya Mühendisleri Odamız hakkında verdiği bu karar hukukla ilgili değil, tamamıyla AKP`nin siyasal çıkarlarıyla ilgilidir. OHAL düzeniyle birlikte güçler ayrılığını ortadan kaldırarak Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını doğrudan saraya bağlayan AKP, inşa ettiği bu tek adam rejimiyle, emek ve meslek örgütlerini de etkisizleştirmeye çalışmaktadır.

İktidara geldiği günden beri neoliberal politikalar doğrultusunda ülkenin tüm zenginliklerini sermayeye peşkeş çeken, doğal kaynaklarımızı yağmalayan, şehirlerimiz ranta kurban eden AKP, TMMOB ve Odalarını kendisine engel olarak görmektedir. Çünkü bizler, açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız raporlarla AKP`nin neoliberal yıkım programlarına karşı mücadele ediyoruz. Çünkü bizler ülkenin ve halkın ortak menfaatlerini korumak için mücadele ediyoruz.

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar

Kimya Mühendisleri Odamıza ilişkin görevden almak kararı AKP iktidarının TMMOB`ye karşı saldırılarının ne ilkidir, ne de sonuncusu olacaktır. Bugüne kadar devletin tüm imkanlarıyla ve yandaş medyanın tüm yalanlarıyla TMMOB örgütlülüğü hedef alan AKP, bugüne kadar bizleri asla yıldıramadı, bundan sonra da yıldıramayacak.

Bizler geleneğimizden aldığımız güçle, bilime ve akla olan inancımızla halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz.

Bizler eşit, özgür, demokratik ve laik bir hukuk devletine olan inancımızla mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütlülüğümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz! 

Okunma Sayısı: 138

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME