KMO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU OKUYUCUSU, HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ VE SINAVI

Eğitimin Verileceği Tarih :

10.05.2017 - 12.05.2017

Eğitimin Verileceği Yer / İletişim :

İzmir

Katılımcı Sayısı :

20

Eğitim Malzemeleri :

Eğitim notu, defter, kalem

Eğitimin İçeriği :

Eğitimin Amacı :

13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe giren "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" 13.Maddesinde "Güvenlik bilgi formları, belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır." denmektedir.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, "Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Okuyucusu ve Hazırlayıcısı Eğitimi"ni 10-11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirecektir.

 

Katılımcılar, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, 15 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak sınav sonucunda başarılı olurlar ise TÜRKAK akreditasyonu kapsamında "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı" Sertifikası alabileceklerdir. Güvenlik Bilgi Formlarını doldurabilmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndan 13 Aralık 2014 tarihinde 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği bu sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.

Katılımda Aranacak Şartlar :

EĞİTİME VE SINAVA GİRECEK ADAYLARIN YETERLİLİK TARİFLERİ AŞAĞIDADIR.

1) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

 

2) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

3) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

4) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

5) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

KATILIMCILARDAN İSTENECEK EVRAK:

·   Başvuru Formu

·   2 Fotoğraf

·   Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·   Diploma yada çıkış belgesi fotokopisi

· Mühendisler için Meslek Odasından alacakları Oda üyesi olup, üye ödenti borcu olmadıklarına dair yazı

·   Eğitim ücretinin yatırıldığına dair dekont (nakit yada kredi kartı ile şubemizden ödeme yapılabilir)

Sınav ve Belgelendirme :

 Eğitimi tamamlayan katılımcılar 15 Mayıs 2017 tarihinde  sınava gireceklerdir. Sınavdan 100 puan üzerinden 70 ve üstü alanlar, başarılı sayılacaktır. Başarısız olanların 1 kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır.

Seminer Ücreti :

TMMOB Üyelerine : 1000,00 TL, DİĞER Katılımcı : 1.400,00 TL dir. Eğitim İhtiyacı olmayan, halen bu dokümanı hazırlayan fakat Yetki Süresi Dolmuş olan kişiler için Sınav ve Sertifika Bedeli 400 TL dir.

Belge Ücreti :

İlk 2 günlük eğitime katılarak güvenlik bilgi formu okuyucusu sertifikası almak isteyen katılımcılar için ücret 500 TL dir.

Açıklama :

Eğitim Tel/Faks :

232 4213535/232 4645908

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME