KMO

AOǒDEKİ BAŞBAKANLIK KONUTU RESMEN KAÇAK YAPI

    Yayına Giriş Tarihi: 04.03.2014  Güncellenme Zamanı: 04.03.2014 18:05:28  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 04.03.2014 18:03:26

1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin 3. derece doğal SİT alanı olarak tescili sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açılan davada yargı meslek odalarının ve sivil toplumun lehine karar verdi.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 10 Ağustos 2011 tarihli kararıyla 3. derece doğal SİT alanı statüsüne düşürülen alan, böylelikle inşaata ve yapılaşmaya açılmıştı. AOÇ`nin tarihsel bir belleğe işaret ettiğini ve işlemin 2023 Ankara Nazım İmar Planı`nda yer alan "AOǑnin korunup geliştirilmesinin temel esas olduğu" yönündeki ilke kararına aykırı olduğu gerekçeleriyle TMMOB`ye bağlı Orman Mühendisleri, Şehir Plancıları, Kimya Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Peyzaj Mimarları ve Mimarlar Odaları ile Ekoloji Kolektifi Derneği farklı davalar yoluyla yargıya başvurmuşlardı. AOÇ arazisinde Ankara ve Türkiye için tarihi öneme sahip pek çok binanın olduğu hatırlatıldığı ve arazinin Tarihi SİT alanı özelliğinin kaldırılması işleminin iptali istendi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı dava konusu talebin muhatabının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu, işleminse hukuku aykırılık taşımadığı yönünde savunma yaparken, davaya müdahil olan Başbakanlık da davacıların AOÇ`de herhangi bir menfaatlerinin olmadığını belirterek, davanın reddini talep etmiş, AOÇ arazisinin birinci derece doğal ve tarihi SİT alanı özelliği taşımadığını söylemişti.

Bugün sabah saatlerinde taraflara tebliğ edilen kararla AOÇ`nin SİT derecesinin düşürülmesi işlemi Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Meslek odalarının yaptığı başvuruyu değerlendiren Ankara 11. İdare Mahkemesi, AOÇ arazisinin içerisinde Başbakanlık Konutu`nun da bulunduğu 7 hektarlık kısmıyla ilgili alınmış Tarihi SİT statüsünün kaldırılması işlemini iptal etti. Ankara 11. İdare Mahkemesi 17 Şubat tarihli kararında mahkeme, Tarihi SİT statüsünün kaldırılmasına ilişkin kısımla ilgili işlemin iptaline karar verirken, iptal kararından etkilenen bölgedeki yapılar kaçak duruma düşmüş oldu. 

 

Okunma Sayısı: 924

Tüm Hukiki Çalışmalar »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME