KMO

SOMA, KOLİN TERMİK SANTRALİ VE AOÇ SİT ALANI KORUMA STATÜSÜ İLE İLGİLİ AÇTIĞIMIZ DAVALAR İLE İLGİLİ MAHKEME KARARI

    Yayına Giriş Tarihi: 04.08.2015  Güncellenme Zamanı: 04.08.2015 15:30:06  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 04.08.2015 15:29:52

Mahkemenin vermiş olduğu kararlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

1) Manisa 1. İdare Mahkemesi`nin 2014/1079 E – 2015/577 K. Sayılı Kararı

Manisa Soma Yırca Köyü sınırlarında kurulması planlanan Soma Kolin Termik Santrali İçin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 17.03.2014 tarih ve 3402 sayılı işlemiyle verilen ÇED olumlu kararının iptali açılan davada, mahkeme davamızın kabulüne karar vererek dava konusu idari işlemi iptal etmiştir.

Davalı İdare`nin bu kararın bozulması için Danıştay`a  temyiz başvurusunda bulunmak hakkı vardır.

2.) Danıştay 14. Dairesi`nin 2014/3468 E.VE 2015/5857 K. Sayılı Kararı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2011 Tarih Ve 320 Toplantı Ve 10.08.2011 Karar Tarihli Ve 6281 Numaralı Kararı İle Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal Ve Tarihi Sit Alanı Koruma Statüsünün, 3. Derece Doğal Sit Statüsüne Düşürülmesine Ve Tarihi Sit Statüsünün Kaldırılmasına karar verilmesi üzerine bu dava açılmıştır.

Ankara 11. İdare Mahkemesi`nde 2012/1365 E ve 2014/170 K. Sayılı dosya üzerinden görülen davada, davanın 1. Derece Doğal Sit statüsünün 3. Derece Doğal Sit Statüsüne düşürülmesi kısmı yönünden davanın konusuz kaldığı gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Davalı İdare`nin kararının bu kısmı ile ilgili temyiz başvurusu Danıştay 14. Dairesi tarafından reddedilmiştir.

Ankara 11. İdare Mahkemesi`nin Ankara 11. İdare Mahkemesi`nde 2012/1365 E ve 2014/170 K. Sayılı dosya üzerinden görülen davanın Tarihi Sit Statüsünün kaldırılmasına ilişkin kısmında ise, bu kısmın Orman Mühendisleri Odası tarafından açılan bir başka davada iptal edildiği gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığı kararı alınmıştır. Davalı İdare`nin Ankara 11. İdare Mahkemesi`nin kararının bu kısmı ile ilgili temyiz başvurusu Danıştay 14. Dairesi tarafından kabul edilmiş ve Ankara 11. İdare Mahkemesi`nin bu kısmı bozulmuştur. 

Okunma Sayısı: 511

Tüm Hukiki Çalışmalar »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME