KMO

DARBE VE BÜTÜN ANTİDEMOKRATİK HAREKETLERE KARŞI BİLİM, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE BARIŞTAN YANAYIZ

    Yayına Giriş Tarihi: 19.07.2016  Güncellenme Zamanı: 19.07.2016 15:15:47  Yayınlayan Birim: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 19.07.2016 15:15:37

Darbe Ve Bütün Antidemokratik Hareketlere Karşı Bilim, Demokrasi, Özgürlük Ve Barıştan Yanayız

 Biz hukukun ve demokrasinin gerekliliğine inananlar olarak; darbeye, diktaya ve demokrasi dışı düzenlemelere, laiklik ve cumhuriyet kazanımlarına karşı yapılan her türden hareket ve gelişmelere, insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına, ırkçılık ve ayrımcılığa, ulus esaslı çatışmalara, teröre, toplu katliamlarla toplumun sindirilmek istenmesine, çocukların, kadınların ezilip, istismar edilmesine, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı olduğumuzu ve bilim ve teknikle desteklenen bir mühendislik anlayışı ile ülkemizin yer altı ve yerüstü bütün kaynaklarının korunup gelecek kuşaklara devredilmesine yürekten inanmakta olduğumuzu bir kez daha duyuruyoruz.

Darbe girişimlerinin yaşadığımız çağda yerinin olmadığını, hiçbir soruna çözüm getirmeyeceği gibi bu sorunları daha da ağırlaştıracağını biliyoruz. Yüzyıla yaklaşan cumhuriyet rejiminin yeterince sorunları varken bunları daha da ağırlaştıracak tutum ve davranışlardan kaçınmak bu ülkenin yurttaşları olarak hepimizin sorumluluğudur. Ortadoğu`da yıllardan bu yana süregelen savaş, birkaç yıl önce Afrika‘nın kuzey batısından tekrar tutuşturularak bir daha canlandırılmıştır. Bu nedenle sorumlu mevkilerdeki insanlardan sokaktaki yurttaşa kadar  herkesin dikkatli olması gerekir. Katliamlar, darbe kalkışmaları, özgürlük ve demokrasi dışı hareketlerle yapılmak istenen istikrarsızlık, kaos ve bir iç savaş provasıdır. 

Kimya Mühendisleri Odası olarak her türlü antidemokratik eylemin, dikta rejiminin, darbe girişiminin, ırkçılık ve ayrımcılığın karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtir, olaylar sırasında yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelilerinin acısını paylaştığımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
45. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 53

Güneydoğu Anadolu Bölge Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME